baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

TARTALOMJEGYZEK

2 Pécs 18 Pécs környéke

baranya megye turizmusa

22 Zengővidék, Pécsvárad és környéke

30 Keleti-Mecsek, Szászvár és környéke

34 Mecsek-Hegyhát, Orfű, Magyarhertelend és környékük

42 Szigetvár és környéke

baranya megye turizmusa

46 Ormánság, Sellye és környéke

50 Harkány, Siklós, Villány és környékük

62 Mohács, Boly és környékük

68 Duna-Dráva Nemzeti Park

72 Baranyamegyetérkép

I 1

baranya megye turizmusa

A 2000 éves múlttal rendelkező Pécs varázsa egyesek szerint a város földrajzi fekvésével, kellemes szubmediterrán jellegű klímájával magyarázható. Másokat a történelem során emlékül maradt építészeti és kulturális örökség érint meg.

A múlt emlékei a neolit korig vezethetők vissza. A terület mindig jó életfeltételeket kínált az itt letelepedett népcsoportoknak. Erről tanúskodnak a feltárt régészeti leletek. A legtöbb emlék a római korból maradt ránk. A birodalom egyik provinciája volt Pannónia, amelynek Sopianae nevű városában - a mai Pécs elődjében - mozgalmas élet zajlott. Békességben gazdagodott a település, melynek központját védelmi fal oltalmazta. A III - IV. században, Diocletianus császár idejében a provinciát átszervezték, ekkor vált Sopianae alsó-Pannónia közigazgatási központjává. E korai korszakot idézik a Székesegyház körül feltárt sírok és festett sírkamrák. Az ókeresztény temetői emlékegyüttes - melynek nagysága és gazdagsága a legjelentősebb az Olaszországon kívüli nekropoliszok emlékanyagában - 2000. évben felkerült az UNESCO Világörökségéi listájára. A pécsi világörökség szimbóluma egy, a 2000-es ásatásokon talált bronz „krisztogram” - azaz a görög X és P (khi és rho) betűk összekapcsolódásából kialakított „Krisztus-monogram” a kezdetet és a véget jelképező alfa és ómega betűkkel. Az Ókeresztény „Mauzóleum” a feltárások tanúsága szerint a IV. század 70-es, 80-as éveiben épülhetett. A temetői kápolna falai az idők során az alapjukig elpusztultak. Megmaradt viszont a kápolna alatt épült kripta, mely falfestményeinek ábrázolásaiból arra következtethetünk, hogy egy, talán a IV. század elején elhunyt mártírt temettek itt el. A Korsós sírkamra felett elhelyezkedő kisméretű kápolna nagyrészt itt is elpusztult, de viszonylagos épségben fennmaradt a temetkezési hely, melynek fő díszítőmotívuma a szarkofág fölötti fülkében ábrázolt korsó és pohár. A legkorábban, a XVIII. században megtalált Péter-Pál sírkamra az egyetlen, melynek festményekkel díszített boltozata épségben fennmaradt. Nevét az északi falán, a szarkofág fölött ábrázolt Péter és Pál apostolokról kapta, akik a középütt - krisztogram alakjában - ábrázolt Krisztusra mutatnak. Egyedülálló a nyugati falon látható, e korból való „Mária a kisdeddel” ábrázolás.

A honfoglalás után 1009-ben első királyunk, Szent István püspökséget alapított a városban. A település gazdasági és kulturális jelentőségének köszönhetően 1367-ben, Nagy Lajos király uralkodása idején Orbán pápa aláírta az egyetem alapításának bulláját, így Pécs az első magyarországi egyetem székhelyévé vált. A város meghatározó szimbóluma a Bazilika, melyet 1040-ben kezdtek építeni, de már 1064-ben, és utána többször is leégett, majd a török uralom alatt raktárként használták. A Székesegyház mai formáját 1891-ben nyerte el; megőrizve középkori alaprajzi rendszerét. Az egységes neoromán külső és belső kiegészül és teljessé válik a historizáló képző- és iparművészeti alkotásokkal és díszítéssel. Az átépítés a bécsi Friedrich Schmidt vezetésével folyt, aki a feltételezett első székesegyház román stílusát adta vissza művén. A Bazilika altemplomának déli lejárójában látható domborművek Zala György másolatai, eredetijük a Dóm Kőtárban

baranya megye turizmusa

látható. A Püspöki Palota a XIX. század 70-es éveiben kapta mai, neoreneszánsz külsejét. Eredete azonban a XII. századra vezethető vissza.

A XV - XVI. században a város a reneszánsz egyik virágzó központja volt. Nevezetes püspöke e kornak a humanista költő Janus Pannonius, de a reneszánsz műveltségű főpapok sorában találjuk a nagy építkező Szatmári Györgyöt, a nemzetközi hírű diplomata Oláh Miklóst és a mohácsi csatát szemtanúként leíró Brodarics István kancellárt.

A 143 esztendeig tartó török uralom egy más típusú kultúrát és gazdaságot teremtett. Pécs keleti jellegű várossá vált. A Főtéren (Széchenyi tér) álló gótikus Szent Bertalan plébániatemplomot lebontották, és a helyén építették fel a várost 1543-ban elfoglaló Gáz/' Kászim pasa dzsámiját. Az évszázadok alatt többször átépített, és a mai napig is keresztény templomként működő épület külső formájában a török kori dzsámi képét őrzi.

A török hétköznapi élet egyik megmaradt emléke a Memi pasa fürdő romjai, mely feltételezhetően a XVI. században épült. A törökkori Pécs egyik legérdekesebb építménye a Rókus-domb déli lejtőjén álló Idrisz baba türbéje, melyet török sírhelyként emeltek.

A XVI. században épült a Jakovali Hasszán pasa dzsámija Magyarország legépebben megmaradt török temploma, amely minaretjével együtt látható. A múzeumként látogatható dzsámiban muzulmán istentiszteleteket is tartanak.

A török kori Pécs virágzása 1686 októberéig tartott, de az újjáépítés csak 1710 után indult meg. Klimo György püspök 1774-ben nyitotta meg a városban az ország első közkönyvtárát. Mária Terézia 1780-ban szabad királyi városi jogot adományozott a településnek. Az ezt követő évtizedek újabb fejlődést hoztak. A reformkor idején nyitotta meg kapuit az első kőszínház, megnyílt a Nemzeti Kaszinó, új Városháza épült. A Szépészeti Bizottság felügyelete mellett rendezték a Főteret, stílusosan lezárva annak keleti oldalát. Itt épült fel a Nádor Szálloda, és városszerte nyíltak a kávéházak, vendégfogadók.

A klasszicista építészeti stílus legszebb példája az 1830-ban elkészült Egyetemi Könyvtárépülete. Itt található a több ezer kötetes Klimo könyv-gyűjtemény, melynek értékei között 8 kódex, 27 ősnyomtatvány és 700 különösen értékes régi magyar vonatkozású mű található.

A város fejlődése a gyáralapításokban is jelentkezett: megkezdte működését a Littke Pezsgőgyár, a Hamerli Kesztyűgyár, az Angster Orgonagyár-, és egyszerre két sörgyár is. 1853-ban kezdte meg működését Zsolnay Ignácz vezette fazekasműhely, melyet testvérbátyja, Zsolnay Vilmos a 19. század utolsó harmadában már az ország első kerámiagyárává fejlesztett. Termékei meghatározták és ösztönözték a századforduló építészetét, dísztárgystílusát. Zsolnay Miklós építtette és adományozta a városnak a Széchenyi téren látható Zsolnay-díszkutat, mely azóta Pécs egyik jellegzetes szimbólumává vált.

Ugyancsak a XIX. század második fele volt a szénbányászat nagyarányú fellendülésének időszaka.

A város lendületes fejlődését az I. világháború állította meg. Pécs a két világháború között sokat változott; jelentős építkezések zajlottak. 1923-ban a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsre helyezték, így ismét egyetemi város lett. A II. világháború idején a települést harci események nem károsították. Az ipar, majd a bányászat a 1945 után ismét fejlődésnek indult, és ez jelentősen meghatározta a város gazdasági életét. A politikai rendszerváltás után, az 1990-es évektől a gazdasági szerkezete megváltozott, megszűnt a mecseki szén- és uránbányászat.

Budapest után Pécs rendelkezik hazánk legváltozatosabb múzeumi kínálatával, melyek között képző- és iparművészeti gyűjtemények is szerepelnek.

baranya megye turizmusa

Az ásatások leleteit a pécsi Régészeti Múzeumban, a baranyai népművészet magyar és nemzetiségi emlékeit a Néprajzi Múzeumban, a polgári életmódot és az iparművészet remekeit a Várostörténeti Múzeumban, a kortárs modern művészetet - mely Budapestet is megelőzve itt szerzett nemzetközi elismerést - a Modern Magyar Képtárban ismerheti meg az érdeklődő.

A Zsolnay kerámia-gyűjtemény Pécs legrégebbi lakóházában látható. Az egykori gyári múzeum anyagára épülő kiállítás a kerámiagyár díszműveit mutatja be kronológiai sorrendben. A kiállításhoz emlékszoba kapcsolódik, a Zsolnay családtól származó berendezéssel, dísztárgyakkal. A gyár nevéhez fűződnek azok a technikai találmányok, amelyek termékeit világhírűvé tették: úgy mint a porcelánfajansz, a pyrogránit, és az eozin. 1973-ban nyílt meg Pécsett a magyar festészet magányos óriásának, Csontváry Kosztka Tivadarnak kiállítása. Kiállított alkotásai között korai tanulmányrajzok, portrék, biblikus témák, tájképek láthatók, és itt található legismertebb műve, a Magányos cédrus is.

A Nemes Endre Múzeumban a Pécsváradon született és Svédországban letelepedett művész képei láthatók. Alkotásaira a szürrealista elemek a jellemzőek.

A Janáky István tervezte posztmodern épületben helyezték el 1991-ben Schaár Erzsébet utolsó alkotásának rekonstrukcióját, az 1975-ben Luzernben bemutatott „Utca” című kompozíciót.

Victor Vasarely 1908-ban született Pécsett. 1930-tól 1997-ben bekövetkezett haláláig Franciaországban élt. A pécsi Vasarely Múzeum kiállítása a korai idők Bauhaus-hatású, analitikus-geometriai grafikáktól az építészet irányába nyitó, op-art művekig felöleli csaknem a teljes művészetét.

baranya megye turizmusa

A városban tett séták során érdemes érinteni a következő tereket, parkokat és korzókat is: a millenniumi Jókai tér a város jellegzetes mediterrán tere, elegáns teraszai kora tavasztól késő őszig hangosak.

A XV. századi, kör alaprajzú Barbakán bástya a hajdani Püspökvár kettős falrendszerének része. A hagyomány szerint a híres hadvezér, Kinizsi Pál nevéhez köthető a barbakán megépülése. A Sétatéren álló, szolidan historizáló Kioszk már a XIX. század végén a fagylaltozás divatjához, a sétány társas életéhez tartozott.

baranya megye turizmusa

A Tettye-fennsíkon lévő Pintér-kert a múlt század végén,

Pintér János pécsi banktisztviselő által létesített arborétum.

A szépen gondozott környezetben számos védett növényfaj is előfordul, többek között az arizonai ciprus, csodabogyó fajok és a fokozottan védett bánáti bazsarózsa.

A pécsiek kedvelt kirándulóhelye a Mecseki Parkerdő.

A Tubeshez, Dömör-kapuhoz, Kantavárhoz, Kisréthez, Meleg-mányi-völgyhöz, Éger-völgyhöz és a Misina-tetőhöz vezető utakon megkapó szépségű látványban gyönyörködhetünk.

A Misinán található 191 méter magas TV-toronyban étterem és kávézó működik, nyitott teraszáról pedig lenyűgöző kilátás nyílik a változatos tájra. Tiszta időben kirajzolódnak a Mecsek hegység csúcsai, a Villányi-hegység vonulata, de a Hegyhát és a Duna vidéke is látható innen.

Egész esztendőben kulturális, gasztronómiai, sport és szabadidős rendezvények, kiállítások, művészeti fesztiválok, szórakoztató programok széles választékát kínálja a város. A Tavaszi Fesztiválon szimfonikus és kamarakoncertek, irodalmi estek, táncprodukciók, képzőművészeti kiállítások, filmek várják az érdeklődő polgárokat. A Pünkösdi Fesztivál és a Pécsi Egyetemi Napok színvonalas bemutatói után a Pécsi Országos Színházi Találkozó ígér értékes és izgalmas előadásokat. A nyári Zenei Fesztivál, a Művészeti és Gasztronómiai Hetek különleges élményeket kínálnak. A Pécsi Folknapok nemzetközi népzenei fesztiválja és a Mediterrán Hangulatok Fesztiválja után szeptemberben kezdődnek a Pécsi Napok, a város napjához és az ősi diákváros hagyományaihoz igazodó tudományos konferenciák, hazai és külföldi művészeti együttesek programjai. A Szőlő és Bor Ünnepe a Mediterrán Ősz egyik kiemelt, évről évre visszatérő rendezvénye.

baranya megye turizmusa

Múzeumok, kiállítások

Galériák


300.000.000 év a Mecsek történetéből

TV-torony

72 510-446

Nyitva tartás:

04.01-10.31.

H-V: 9.00-17.00

Amerigo Tot Kiállítás

7621 Pécs, Káptalan u. 2.

72 324-822

05.01-10.31.

K-Szo:10.00-18.00 V: 10.00-16.00

11.01-03.31:

K-V: 10.00-16.00

Bányatörténeti Múzeum és Könyvtár

7623 Pécs, József Attila u. 5.

72 224-255

K-V: 10.00-17.00

Csontváry

Múzeum

7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11.

72 310-544

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Dóm Múzeum-Kőtár

7621 Pécs, Káptalan u. 8.

72 215-985

04.15-10.15.

K-SZO:

10.00-18.00

10.16-04.14.

K-SZO: 10.00-16.00

Egyetemtörténeti

Kiállítás

7621 Pécs, Király u. 19.

72 214-636

K-P: 9.00-16.00 SZO: 10.00-14.00

Gránátalma

Múzeumpatika

7621 Pécs, Széchenyi tér 5.

72 332-988

H-P: 8.00-16.30

Magyar-Osztrák

Cukrászkiállítás

7621 Pécs, Király u. 36.

72 225-453

H-V: 10.00-19.00

Martyn Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 324-822

Ideiglenesen zárva

Mecseki

Bányászati

Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 3.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Modern magyar Képtár I.

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Modern Magyar Képtár II.

7621 Pécs, Papnövelde u. 5.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Mozaikok a pécsi

vendéglátás

történetéből

7621 Pécs, Hunyadi u. 2.

72 314-453

H-SZO: 11.00-22.00 V: 11.00-15.00

Múzeum Galéria

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Nemes Endre Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

72 310-172

05.01-10.31.

K-P: 10.00-16.00

11.01-03.31:

Előzetes

bejelentkezéssel H-P: 10.00-15.00

Néprajzi Kiállítás

7621 Pécs, Rákóczi u. 15.

72 315-629

lásd: Nemes Endre Múzeum

PTE

Orvostörténeti

Múzeuma

Pécs,

Szigeti u. 12.

72 536-000

H-P: 8.00-16.00

Régészeti Múzeum és Római Kori Kőtár

7621 Pécs, Széchenyi tér 12.

72 312-719

lásd: Nemes Endre Múzeum

Reneszánsz

Kőtár

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 312-719

Előzetes

bejelentkezés

Schaár Erzsébet: „Utca”

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

72 310-172

lásd: Nemes Endre Múzeum

Szerecsen

Patikamúzeum

7621 Pécs, Apáca u. 1.

72 325-977

H-P: 9.00-18.00 SZÓ: 9.00-13.00

Természet

tudományi

Múzeum

7624 Pécs, Szabadság u. 2.

72 213-419

lásd: Nemes Endre Múzeum

Várostörténeti

Kiállítás

7621 Pécs, Felsőmalom u. 9

72 310-165

lásd: Nemes Endre Múzeum

Vasarely Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 3.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Zsolnay Kerámia Kiállítás

7621 Pécs, Káptalan u. 2.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Alkotás Galéria I.

7621 Pécs, Jókai u. 21.

H-P: 10.00-18.00 SZO: 10.00-13.00

Alkotás Galéria II.

7621 Pécs. Ferencesek u. 34.

H-P: 10.00-18.00 SZO: 10.00-13.00

ANK Művelődési Ház

7632 Pécs, Apáczai krt. 1.

72 550-600

H-P: 9.00-17.00

Arthus Galéria

7621 Pécs, Ferencesek u. 22.

August Senoa Horvát Klub

7624 Pécs,

Esze Tamás u. 3.

72 211-736

H-P: 10.00-16.00

Baranya Galéria

7624 Pécs, József A. u. 10.

72 513-387

H-CS: 9.00-16.00 P: 9.00-14.00

Bázis Műterem

7622 Pécs, Verseny u. 19.

30 957-9434

Előzetes

bejelentkezés

Cafe Jam

7624 Pécs, Hungária u. 20.

20 313-0956

Csopor(t) Horda Galéria

7621 Pécs, Anna u. 17.

72 210-197

H-CS: 9.00-16.00 P: 9.00-14.00

Gebauer Galéria

7621 Pécs, Szent 1. tér 17.

72 315-679

H-P: 9.00-17.00

Gyöngyszem

Galéria

7624 Pécs, Tímár u. 23.

72 510-175

H-P: 9.00-17.00

Ifjúsági Ház

7624 Pécs,

Nagy L. király u. 13.

72 211-511

H-SZO: 9.00-17.00

Képcsarnok Ferenczy terem

7621 Pécs, Király u. 29.

72 310-469

H-P: 10.00-18.00 SZÓ: 10.00-13.00

Közelítés Galéria

7621 Pécs, Mátyás király u. 2.

72 324-837

H-P: 9.00-17.00

Műhely Galéria

7621 Pécs,

Szent István tér 1.

72 324-822

H-P: 9.00-17.00

Művészetek Háza

7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.

72 522-834

H-P: 12.00-17-00

Parti Galéria

7621 Pécs, Mária u. 1.

72 213-842

H-V: 10.00-18.00

Pécsi Galéria és Pincegaléria

7621 Pécs, Széchenyi tér 10.

72 210-436

SZ-H:

10.00-18.00

Pécsi Kisgaléria

7621 Pécs,

Szent István tér 4.

72 511-322

SZ-H:

10.00-18.00

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Ókeresztény Világörökségi helyszínek

Késő római sírépítmények

7621 Pécs, Apáca u. 8., 14.

72 312-719

05.01-10.31.

K-SZO: 10.00-18.00 V: 10.00-16.00

11.01-04.30.

Előzetes

bejelentkezéssel

Korsós sírkamra

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

04.15-10.15.

H-V: 10.00-18.00

10.16-04.14.

H-V: 10.00-16.00

Ókeresztény

Mauzóleum

7621 Pécs, Szent István tér

72 312-719

05.01-10.31.

K-SZO: 10.00-18.00 V: 10.00-16.00

11.01-03.31.

K-V: 10.00-16.00

Péter-Pál Sírkamra és Keresztelő Kápolna

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

04.15-10.15.

H-V: 10.00-18.00

10.16-04.14.

H-V: 10.00-16.00

Török kori emlékeink

Gázl Kászim Pasa dzsámija

7621 Pécs, Széchenyi tér

72 321-976

04.15-10.15.

H-SZO: 10.00-16.00 V: 11.30-16.00

10.16-04.14.

H-SZO: 10.00-12.00 V: 11.30-14.00

Idrlsz Baba türbéje

7624 Pécs, Nyár u. 8.

72 518-570

Kulcs:

Gyermekkórház

portáján

Jakováli Hasszán Pasa dzsámija és minaret

7621 Pécs, Rákóczi u. 2.

72 313-853

04.01-09.30.

10.00-13.30,

14.00-18.00 Szerda szünnap

10.01-03.31.

zárva

Memi Pasa fürdőjének romjai

7624 Pécs, Ferencesek u. 35.

Szabadon látogatható

Templomok

Székesegyház

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

04.15-10.15.

H-SZO:

9.00-17.00

V: 13.00-17.00

10.16-04.14.

H-SZO:

10.00-16.00 V: 13.00-16.00

Püspöki Palota

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

Júniustól szeptemberig Csütörtökön 14.00,15.00, 16.00

Evangélikus

templom

7621 Pécs, Dischka Gy. u. 4-6.

72 516-332

Ferences templom

7624 Pécs, Alkotmány u. 4.

72 313-565

Görög katolikus templom

7624 Pécs, Alkotmány u. 46.

72 328-793

Havi-hegyi

kápolna

7625 Pécs, Havihegyi u. 7.

72 216-252

Irgalmasok

temploma

7621 Pécs, Széchenyi tér 5.

72 332-988

Líceum templom

7621 Pécs, Király u. 44.

72 513-160

Mindenszentek

temploma

7625 Pécs, Tettye u. 14.

72 324-937

Pálos templom és kolostor

7625, Pécs Hunyadi u. 72.

72 515-425

Református

templom

7623 Pécs, Szabadság u. 35.

72 210-670

Szent Ágoston templom

7625 Pécs, Ágoston tér

72 310-800

Zsinagóga

7621 Pécs, Kossuth tér

72 315-881

Látnivalók

Akvárium-Terrárium

7621 Pécs, Munkácsy u. 31.

72 532-151

04.01-10.31.

H-V: 9.00-18.00

11.01-03.31.

H-V: 9.00-16.00

Állatkert

7635 Pécs, Ángyán János út

72 312-788

04.01-10.31.

H-V: 9.00-18.00

11.01-03.31.

SZÓ, V: 9.00-16.00

Barbakán

7621 Pécs, Barbakán tér

Francia emlékmű

7625 Pécs, Szőlő u.

Hungaricum Ház

7621 Pécs, Szent István tér 23.

72 210-446

Kálvária

7625 Pécs, Kálvária u.

72 321-976

Klimó Könyvtár

7621 Pécs, Szepessy u. 3.

72 325-476

Pécsi Sörház, Sörgyár

7624 Pécs, Xavér u. 19.

72 534-444

Pezsgőház

7621 Pécs, Szent István tér 12.

72 214-490

Pintér-kert

Arborétum

7625 Pécs, Tettye tér 9.

72 517-200

Planetárium

7625 Pécs, Szőlő u. 65.

72 510-373

Szent Bertalan harangtorony

7621 Pécs, Széchenyi tér

Tettyei romok

7625 Pécs, Tettye tér

TV-torony

Pécs, Misina tető

72 336-900

Városnéző kisvonat

70 454-5610

Vidámpark

7627 Pécs, Dömörkapu

72 315-985

Zsolnay Gyár

7622 Pécs, ZsolnayV. u. 37.

72 313-636

Zsolnay Mauzóleum

7626 Pécs, Felsővámház u.

72 336-622

baranya megye turizmusa

Szabadidő, szórakozás


baranya megye turizmusa

TARTALOMJEGYZEK


Pécs
Pécs környéke

Zengővidék, Pécsvárad és környéke
Keleti-Mecsek, Szászvár és környéke
Mecsek-Hegyhát, Orfű, Magyarhertelend és környékük
Szigetvár és környéke
Ormánság, Sellye és környéke

Harkány, Siklós, Villány és környékük
Mohács, Boly és környékük
Duna-Dráva Nemzeti Park
Baranyamegyetérkép

I 1

baranya megye turizmusa
baranya megye turizmusa

A 2000 éves múlttal rendelkező Pécs varázsa egyesek szerint a város földrajzi fekvésével, kellemes szubmediterrán jellegű klímájával magyarázható. Másokat a történelem során emlékül maradt építészeti és kulturális örökség érint meg.

A múlt emlékei a neolit korig vezethetők vissza. A terület mindig jó életfeltételeket kínált az itt letelepedett népcsoportoknak. Erről tanúskodnak a feltárt régészeti leletek. A legtöbb emlék a római korból maradt ránk. A birodalom egyik provinciája volt Pannónia, amelynek Sopianae nevű városában - a mai Pécs elődjében - mozgalmas élet zajlott. Békességben gazdagodott a település, melynek központját védelmi fal oltalmazta. A III - IV. században, Diocletianus császár idejében a provinciát átszervezték, ekkor vált Sopianae alsó-Pannónia közigazgatási központjává. E korai korszakot idézik a Székesegyház körül feltárt sírok és festett sírkamrák. Az ókeresztény temetői emlékegyüttes - melynek nagysága és gazdagsága a legjelentősebb az Olaszországon kívüli nekropoliszok emlékanyagában - 2000. évben felkerült az UNESCO Világörökségéi listájára. A pécsi világörökség szimbóluma egy, a 2000-es ásatásokon talált bronz „krisztogram” - azaz a görög X és P (khi és rho) betűk összekapcsolódásából kialakított „Krisztus-monogram” a kezdetet és a véget jelképező alfa és ómega betűkkel. Az Ókeresztény „Mauzóleum” a feltárások tanúsága szerint a IV. század 70-es, 80-as éveiben épülhetett. A temetői kápolna falai az idők során az alapjukig elpusztultak. Megmaradt viszont a kápolna alatt épült kripta, mely falfestményeinek ábrázolásaiból arra következtethetünk, hogy egy, talán a IV. század elején elhunyt mártírt temettek itt el. A Korsós sírkamra felett elhelyezkedő kisméretű kápolna nagyrészt itt is elpusztult, de viszonylagos épségben fennmaradt a temetkezési hely, melynek fő díszítőmotívuma a szarkofág fölötti fülkében ábrázolt korsó és pohár. A legkorábban, a XVIII. században megtalált Péter-Pál sírkamra az egyetlen, melynek festményekkel díszített boltozata épségben fennmaradt. Nevét az északi falán, a szarkofág fölött ábrázolt Péter és Pál apostolokról kapta, akik a középütt - krisztogram alakjában - ábrázolt Krisztusra mutatnak. Egyedülálló a nyugati falon látható, e korból való „Mária a kisdeddel” ábrázolás.

A honfoglalás után 1009-ben első királyunk, Szent István püspökséget alapított a városban. A település gazdasági és kulturális jelentőségének köszönhetően 1367-ben, Nagy Lajos király uralkodása idején Orbán pápa aláírta az egyetem alapításának bulláját, így Pécs az első magyarországi egyetem székhelyévé vált. A város meghatározó szimbóluma a Bazilika, melyet 1040-ben kezdtek építeni, de már 1064-ben, és utána többször is leégett, majd a török uralom alatt raktárként használták. A Székesegyház mai formáját 1891-ben nyerte el; megőrizve középkori alaprajzi rendszerét. Az egységes neoromán külső és belső kiegészül és teljessé válik a historizáló képző- és iparművészeti alkotásokkal és díszítéssel. Az átépítés a bécsi Friedrich Schmidt vezetésével folyt, aki a feltételezett első székesegyház román stílusát adta vissza művén. A Bazilika altemplomának déli lejárójában látható domborművek Zala György másolatai, eredetijük a Dóm Kőtárban

baranya megye turizmusa

látható. A Püspöki Palota a XIX. század 70-es éveiben kapta mai, neoreneszánsz külsejét. Eredete azonban a XII. századra vezethető vissza.

A XV - XVI. században a város a reneszánsz egyik virágzó központja volt. Nevezetes püspöke e kornak a humanista költő Janus Pannonius, de a reneszánsz műveltségű főpapok sorában találjuk a nagy építkező Szatmári Györgyöt, a nemzetközi hírű diplomata Oláh Miklóst és a mohácsi csatát szemtanúként leíró Brodarics István kancellárt.

A 143 esztendeig tartó török uralom egy más típusú kultúrát és gazdaságot teremtett. Pécs keleti jellegű várossá vált. A Főtéren (Széchenyi tér) álló gótikus Szent Bertalan plébániatemplomot lebontották, és a helyén építették fel a várost 1543-ban elfoglaló Gáz/' Kászim pasa dzsámiját. Az évszázadok alatt többször átépített, és a mai napig is keresztény templomként működő épület külső formájában a török kori dzsámi képét őrzi.

A török hétköznapi élet egyik megmaradt emléke a Memi pasa fürdő romjai, mely feltételezhetően a XVI. században épült. A törökkori Pécs egyik legérdekesebb építménye a Rókus-domb déli lejtőjén álló Idrisz baba türbéje, melyet török sírhelyként emeltek.

A XVI. században épült a Jakovali Hasszán pasa dzsámija Magyarország legépebben megmaradt török temploma, amely minaretjével együtt látható. A múzeumként látogatható dzsámiban muzulmán istentiszteleteket is tartanak.

A török kori Pécs virágzása 1686 októberéig tartott, de az újjáépítés csak 1710 után indult meg. Klimo György püspök 1774-ben nyitotta meg a városban az ország első közkönyvtárát. Mária Terézia 1780-ban szabad királyi városi jogot adományozott a településnek. Az ezt követő évtizedek újabb fejlődést hoztak. A reformkor idején nyitotta meg kapuit az első kőszínház, megnyílt a Nemzeti Kaszinó, új Városháza épült. A Szépészeti Bizottság felügyelete mellett rendezték a Főteret, stílusosan lezárva annak keleti oldalát. Itt épült fel a Nádor Szálloda, és városszerte nyíltak a kávéházak, vendégfogadók.

A klasszicista építészeti stílus legszebb példája az 1830-ban elkészült Egyetemi Könyvtárépülete. Itt található a több ezer kötetes Klimo könyv-gyűjtemény, melynek értékei között 8 kódex, 27 ősnyomtatvány és 700 különösen értékes régi magyar vonatkozású mű található.

A város fejlődése a gyáralapításokban is jelentkezett: megkezdte működését a Littke Pezsgőgyár, a Hamerli Kesztyűgyár, az Angster Orgonagyár-, és egyszerre két sörgyár is. 1853-ban kezdte meg működését Zsolnay Ignácz vezette fazekasműhely, melyet testvérbátyja, Zsolnay Vilmos a 19. század utolsó harmadában már az ország első kerámiagyárává fejlesztett. Termékei meghatározták és ösztönözték a századforduló építészetét, dísztárgystílusát. Zsolnay Miklós építtette és adományozta a városnak a Széchenyi téren látható Zsolnay-díszkutat, mely azóta Pécs egyik jellegzetes szimbólumává vált.

Ugyancsak a XIX. század második fele volt a szénbányászat nagyarányú fellendülésének időszaka.

A város lendületes fejlődését az I. világháború állította meg. Pécs a két világháború között sokat változott; jelentős építkezések zajlottak. 1923-ban a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsre helyezték, így ismét egyetemi város lett. A II. világháború idején a települést harci események nem károsították. Az ipar, majd a bányászat a 1945 után ismét fejlődésnek indult, és ez jelentősen meghatározta a város gazdasági életét. A politikai rendszerváltás után, az 1990-es évektől a gazdasági szerkezete megváltozott, megszűnt a mecseki szén- és uránbányászat.

Budapest után Pécs rendelkezik hazánk legváltozatosabb múzeumi kínálatával, melyek között képző- és iparművészeti gyűjtemények is szerepelnek.

baranya megye turizmusa

Az ásatások leleteit a pécsi Régészeti Múzeumban, a baranyai népművészet magyar és nemzetiségi emlékeit a Néprajzi Múzeumban, a polgári életmódot és az iparművészet remekeit a Várostörténeti Múzeumban, a kortárs modern művészetet - mely Budapestet is megelőzve itt szerzett nemzetközi elismerést - a Modern Magyar Képtárban ismerheti meg az érdeklődő.

A Zsolnay kerámia-gyűjtemény Pécs legrégebbi lakóházában látható. Az egykori gyári múzeum anyagára épülő kiállítás a kerámiagyár díszműveit mutatja be kronológiai sorrendben. A kiállításhoz emlékszoba kapcsolódik, a Zsolnay családtól származó berendezéssel, dísztárgyakkal. A gyár nevéhez fűződnek azok a technikai találmányok, amelyek termékeit világhírűvé tették: úgy mint a porcelánfajansz, a pyrogránit, és az eozin. 1973-ban nyílt meg Pécsett a magyar festészet magányos óriásának, Csontváry Kosztka Tivadarnak kiállítása. Kiállított alkotásai között korai tanulmányrajzok, portrék, biblikus témák, tájképek láthatók, és itt található legismertebb műve, a Magányos cédrus is.

A Nemes Endre Múzeumban a Pécsváradon született és Svédországban letelepedett művész képei láthatók. Alkotásaira a szürrealista elemek a jellemzőek.

A Janáky István tervezte posztmodern épületben helyezték el 1991-ben Schaár Erzsébet utolsó alkotásának rekonstrukcióját, az 1975-ben Luzernben bemutatott „Utca” című kompozíciót.

Victor Vasarely 1908-ban született Pécsett. 1930-tól 1997-ben bekövetkezett haláláig Franciaországban élt. A pécsi Vasarely Múzeum kiállítása a korai idők Bauhaus-hatású, analitikus-geometriai grafikáktól az építészet irányába nyitó, op-art művekig felöleli csaknem a teljes művészetét.

baranya megye turizmusa

A városban tett séták során érdemes érinteni a következő tereket, parkokat és korzókat is: a millenniumi Jókai tér a város jellegzetes mediterrán tere, elegáns teraszai kora tavasztól késő őszig hangosak.

A XV. századi, kör alaprajzú Barbakán bástya a hajdani Püspökvár kettős falrendszerének része. A hagyomány szerint a híres hadvezér, Kinizsi Pál nevéhez köthető a barbakán megépülése. A Sétatéren álló, szolidan historizáló Kioszk már a XIX. század végén a fagylaltozás divatjához, a sétány társas életéhez tartozott.

baranya megye turizmusa

A Tettye-fennsíkon lévő Pintér-kert a múlt század végén,

Pintér János pécsi banktisztviselő által létesített arborétum.

A szépen gondozott környezetben számos védett növényfaj is előfordul, többek között az arizonai ciprus, csodabogyó fajok és a fokozottan védett bánáti bazsarózsa.

A pécsiek kedvelt kirándulóhelye a Mecseki Parkerdő.

A Tubeshez, Dömör-kapuhoz, Kantavárhoz, Kisréthez, Meleg-mányi-völgyhöz, Éger-völgyhöz és a Misina-tetőhöz vezető utakon megkapó szépségű látványban gyönyörködhetünk.

A Misinán található 191 méter magas TV-toronyban étterem és kávézó működik, nyitott teraszáról pedig lenyűgöző kilátás nyílik a változatos tájra. Tiszta időben kirajzolódnak a Mecsek hegység csúcsai, a Villányi-hegység vonulata, de a Hegyhát és a Duna vidéke is látható innen.

Egész esztendőben kulturális, gasztronómiai, sport és szabadidős rendezvények, kiállítások, művészeti fesztiválok, szórakoztató programok széles választékát kínálja a város. A Tavaszi Fesztiválon szimfonikus és kamarakoncertek, irodalmi estek, táncprodukciók, képzőművészeti kiállítások, filmek várják az érdeklődő polgárokat. A Pünkösdi Fesztivál és a Pécsi Egyetemi Napok színvonalas bemutatói után a Pécsi Országos Színházi Találkozó ígér értékes és izgalmas előadásokat. A nyári Zenei Fesztivál, a Művészeti és Gasztronómiai Hetek különleges élményeket kínálnak. A Pécsi Folknapok nemzetközi népzenei fesztiválja és a Mediterrán Hangulatok Fesztiválja után szeptemberben kezdődnek a Pécsi Napok, a város napjához és az ősi diákváros hagyományaihoz igazodó tudományos konferenciák, hazai és külföldi művészeti együttesek programjai. A Szőlő és Bor Ünnepe a Mediterrán Ősz egyik kiemelt, évről évre visszatérő rendezvénye.

baranya megye turizmusa


Múzeumok, kiállítások,

Galériák


300.000.000 év a Mecsek történetéből

TV-torony

72 510-446

Nyitva tartás:

04.01-10.31.

H-V: 9.00-17.00

Amerigo Tot Kiállítás

7621 Pécs, Káptalan u. 2.

72 324-822

05.01-10.31.

K-Szo:10.00-18.00 V: 10.00-16.00

11.01-03.31:

K-V: 10.00-16.00

Bányatörténeti Múzeum és Könyvtár

7623 Pécs, József Attila u. 5.

72 224-255

K-V: 10.00-17.00

Csontváry

Múzeum

7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11.

72 310-544

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Dóm Múzeum-Kőtár

7621 Pécs, Káptalan u. 8.

72 215-985

04.15-10.15.

K-SZO:

10.00-18.00

10.16-04.14.

K-SZO: 10.00-16.00

Egyetemtörténeti

Kiállítás

7621 Pécs, Király u. 19.

72 214-636

K-P: 9.00-16.00 SZO: 10.00-14.00

Gránátalma

Múzeumpatika

7621 Pécs, Széchenyi tér 5.

72 332-988

H-P: 8.00-16.30

Magyar-Osztrák

Cukrászkiállítás

7621 Pécs, Király u. 36.

72 225-453

H-V: 10.00-19.00

Martyn Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 324-822

Ideiglenesen zárva

Mecseki

Bányászati

Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 3.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Modern magyar Képtár I.

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Modern Magyar Képtár II.

7621 Pécs, Papnövelde u. 5.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Mozaikok a pécsi

vendéglátás

történetéből

7621 Pécs, Hunyadi u. 2.

72 314-453

H-SZO: 11.00-22.00 V: 11.00-15.00

Múzeum Galéria

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Nemes Endre Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

72 310-172

05.01-10.31.

K-P: 10.00-16.00

11.01-03.31:

Előzetes

bejelentkezéssel H-P: 10.00-15.00

Néprajzi Kiállítás

7621 Pécs, Rákóczi u. 15.

72 315-629

lásd: Nemes Endre Múzeum

PTE

Orvostörténeti

Múzeuma

Pécs,

Szigeti u. 12.

72 536-000

H-P: 8.00-16.00

Régészeti Múzeum és Római Kori Kőtár

7621 Pécs, Széchenyi tér 12.

72 312-719

lásd: Nemes Endre Múzeum

Reneszánsz

Kőtár

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

72 312-719

Előzetes

bejelentkezés

Schaár Erzsébet: „Utca”

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

72 310-172

lásd: Nemes Endre Múzeum

Szerecsen

Patikamúzeum

7621 Pécs, Apáca u. 1.

72 325-977

H-P: 9.00-18.00 SZÓ: 9.00-13.00

Természet

tudományi

Múzeum

7624 Pécs, Szabadság u. 2.

72 213-419

lásd: Nemes Endre Múzeum

Várostörténeti

Kiállítás

7621 Pécs, Felsőmalom u. 9

72 310-165

lásd: Nemes Endre Múzeum

Vasarely Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 3.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Zsolnay Kerámia Kiállítás

7621 Pécs, Káptalan u. 2.

72 324-822

lásd: Amerigo Tot Kiállítás

Alkotás Galéria I.

7621 Pécs, Jókai u. 21.

H-P: 10.00-18.00 SZO: 10.00-13.00

Alkotás Galéria II.

7621 Pécs. Ferencesek u. 34.

H-P: 10.00-18.00 SZO: 10.00-13.00

ANK Művelődési Ház

7632 Pécs, Apáczai krt. 1.

72 550-600

H-P: 9.00-17.00

Arthus Galéria

7621 Pécs, Ferencesek u. 22.

August Senoa Horvát Klub

7624 Pécs,

Esze Tamás u. 3.

72 211-736

H-P: 10.00-16.00

Baranya Galéria

7624 Pécs, József A. u. 10.

72 513-387

H-CS: 9.00-16.00 P: 9.00-14.00

Bázis Műterem

7622 Pécs, Verseny u. 19.

30 957-9434

Előzetes

bejelentkezés

Cafe Jam

7624 Pécs, Hungária u. 20.

20 313-0956

Csopor(t) Horda Galéria

7621 Pécs, Anna u. 17.

72 210-197

H-CS: 9.00-16.00 P: 9.00-14.00

Gebauer Galéria

7621 Pécs, Szent 1. tér 17.

72 315-679

H-P: 9.00-17.00

Gyöngyszem

Galéria

7624 Pécs, Tímár u. 23.

72 510-175

H-P: 9.00-17.00

Ifjúsági Ház

7624 Pécs,

Nagy L. király u. 13.

72 211-511

H-SZO: 9.00-17.00

Képcsarnok Ferenczy terem

7621 Pécs, Király u. 29.

72 310-469

H-P: 10.00-18.00 SZÓ: 10.00-13.00

Közelítés Galéria

7621 Pécs, Mátyás király u. 2.

72 324-837

H-P: 9.00-17.00

Műhely Galéria

7621 Pécs,

Szent István tér 1.

72 324-822

H-P: 9.00-17.00

Művészetek Háza

7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.

72 522-834

H-P: 12.00-17-00

Parti Galéria

7621 Pécs, Mária u. 1.

72 213-842

H-V: 10.00-18.00

Pécsi Galéria és Pincegaléria

7621 Pécs, Széchenyi tér 10.

72 210-436

SZ-H:

10.00-18.00

Pécsi Kisgaléria

7621 Pécs,

Szent István tér 4.

72 511-322

SZ-H:

10.00-18.00

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Ókeresztény Világörökségi helyszínek


Késő római sírépítmények

7621 Pécs, Apáca u. 8., 14.

72 312-719

05.01-10.31.

K-SZO: 10.00-18.00 V: 10.00-16.00

11.01-04.30.

Előzetes

bejelentkezéssel

Korsós sírkamra

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

04.15-10.15.

H-V: 10.00-18.00

10.16-04.14.

H-V: 10.00-16.00

Ókeresztény

Mauzóleum

7621 Pécs, Szent István tér

72 312-719

05.01-10.31.

K-SZO: 10.00-18.00 V: 10.00-16.00

11.01-03.31.

K-V: 10.00-16.00

Péter-Pál Sírkamra és Keresztelő Kápolna

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

04.15-10.15.

H-V: 10.00-18.00

10.16-04.14.

H-V: 10.00-16.00


Török kori emlékeink

Gázl Kászim Pasa dzsámija

7621 Pécs, Széchenyi tér

72 321-976

04.15-10.15.

H-SZO: 10.00-16.00 V: 11.30-16.00

10.16-04.14.

H-SZO: 10.00-12.00 V: 11.30-14.00

Idrlsz Baba türbéje

7624 Pécs, Nyár u. 8.

72 518-570

Kulcs:

Gyermekkórház

portáján

Jakováli Hasszán Pasa dzsámija és minaret

7621 Pécs, Rákóczi u. 2.

72 313-853

04.01-09.30.

10.00-13.30,

14.00-18.00 Szerda szünnap

10.01-03.31.

zárva

Memi Pasa fürdőjének romjai

7624 Pécs, Ferencesek u. 35.

Szabadon látogatható


Templomok

Székesegyház

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

04.15-10.15.

H-SZO:

9.00-17.00

V: 13.00-17.00

10.16-04.14.

H-SZO:

10.00-16.00 V: 13.00-16.00

Püspöki Palota

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-030

Júniustól szeptemberig Csütörtökön 14.00,15.00, 16.00

Evangélikus

templom

7621 Pécs, Dischka Gy. u. 4-6.

72 516-332

Ferences templom

7624 Pécs, Alkotmány u. 4.

72 313-565

Görög katolikus templom

7624 Pécs, Alkotmány u. 46.

72 328-793

Havi-hegyi

kápolna

7625 Pécs, Havihegyi u. 7.

72 216-252

Irgalmasok

temploma

7621 Pécs, Széchenyi tér 5.

72 332-988

Líceum templom

7621 Pécs, Király u. 44.

72 513-160

Mindenszentek

temploma

7625 Pécs, Tettye u. 14.

72 324-937

Pálos templom és kolostor

7625, Pécs Hunyadi u. 72.

72 515-425

Református

templom

7623 Pécs, Szabadság u. 35.

72 210-670

Szent Ágoston templom

7625 Pécs, Ágoston tér

72 310-800

Zsinagóga

7621 Pécs, Kossuth tér

72 315-881


Látnivalók

Akvárium-Terrárium

7621 Pécs, Munkácsy u. 31.

72 532-151

04.01-10.31.

H-V: 9.00-18.00

11.01-03.31.

H-V: 9.00-16.00

Állatkert

7635 Pécs, Ángyán János út

72 312-788

04.01-10.31.

H-V: 9.00-18.00

11.01-03.31.

SZÓ, V: 9.00-16.00

Barbakán

7621 Pécs, Barbakán tér

Francia emlékmű

7625 Pécs, Szőlő u.

Hungaricum Ház

7621 Pécs, Szent István tér 23.

72 210-446

Kálvária

7625 Pécs, Kálvária u.

72 321-976

Klimó Könyvtár

7621 Pécs, Szepessy u. 3.

72 325-476

Pécsi Sörház, Sörgyár

7624 Pécs, Xavér u. 19.

72 534-444

Pezsgőház

7621 Pécs, Szent István tér 12.

72 214-490

Pintér-kert

Arborétum

7625 Pécs, Tettye tér 9.

72 517-200

Planetárium

7625 Pécs, Szőlő u. 65.

72 510-373

Szent Bertalan harangtorony

7621 Pécs, Széchenyi tér

Tettyei romok

7625 Pécs, Tettye tér

TV-torony

Pécs, Misina tető

72 336-900

Városnéző kisvonat

70 454-5610

Vidámpark

7627 Pécs, Dömörkapu

72 315-985

Zsolnay Gyár

7622 Pécs, ZsolnayV. u. 37.

72 313-636

Zsolnay Mauzóleum

7626 Pécs, Felsővámház u.

72 336-622

baranya megye turizmusa


Szabadidő, szórakozás

Bóbita Bábszínház

7621 Pécs, Mária u. 18.

72 210-301

Pécsi Nemzeti Színház, Kamaraszínház

7621 Pécs, Színház tér 1.

72 211-965

Pécsi HarmadikSzínház

7633 Pécs, Hajnóczy u. 41.

72 252-478

Pécsi Horvát Színház

7621 Pécs, Anna u. 17.

72 210-197

Cinema City

7632 Pécs, Megyeri u. 76.

72 444-419

Apolló Art Mozi

7624 Pécs, Munkácsy u.

Uránia Mozi

7624 Pécs, Hungária u. 19.

72 511-732

Erdei kisvasút

7627 Pécs, Dömörkapu

20 355-4641

Pécsi Lovasklub Kft.

7761 Pécs-Üszögpuszta

30 929-4905

Malomvölgyi-tó

Horgászat

72 326-755

Pedál Kerékpárszaküzlet, kerékpárkölcsönzés

7626 Pécs, Rákóczi u. 69.

72 211-837

Pavlik Kerékpárszaküzlet, kerékpárkölcsönzés

7622 Pécs,

Nagy L. király u. 6.

72 532-560

Káplán Tenisz és Squash Park

7632 Pécs, Eszék u. 2.

72 447-603

Koncz Tenisz Sport

7627 Pécs, Bártfa u. 5.

72 326-860

Makár Tanya Sportcentrum és Wellness Központ

7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

72 224-400

Műjégpálya

7633 Pécs, Veress Endre u. 8.

72 254-923

Minigolf és tenisz

7633 Pécs, Veress Endre u. 8.

72 254-923

Pécsi Elektromos Tenisz Sportkör

7625 Pécs, Diófa u. 6.

72 501-123

Városi Tenisz Klub

7625 Pécs, Universitas u. 32.

72 313-607

Pécsi Squash Club

7624 Pécs, Xavér u. 19.

72 314-295

Pécs Plaza Squash

7631 Pécs, Megyeri u. 76.

72 549-770

Mecsek Fallabda Központ

7633 Pécs, Ybl M. u. 10.

72 257-258

Hullám Uszoda és Wellness Központ

7623 Pécs, SzendreyJ. u. 7. Uszoda: H-V: 6.00-22.00 Strand: 05.01-09.30.

H-V: 9.00-19.00

72 512-935

Nevelési Központ Uszodája

7632 Pécs,

Apáczai Cs. J. körtér 1.

72 550-640

Pollack Mihály Uszoda

7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

72 503-600/ 4195

Kempingek

Família Privát Kemping

7627 Pécs, Gyöngyösi 1. u. 6.

Mandulás Kemping

7635 Pécs, Ángyán J. u. 2.


Ifjúsági szálláshelyek

Batthyány Kastélyszálló

7630 Pécs-Üszögpuszta, Kastély u. 20.

72 548-180

hely:46

Delta Hotel*

7623 Pécs, Indóház tér 4.

72 212-784

hely: 109

Laterum Hotel**

7633 Pécs, Hajnóczy u. 37-39.

72 252-113

hely: 250

Kardos úti kulcsosház

Pécsi Parkerdő

30 424-1325

hely: 17

Vándorsport kulcsosház

Pécsi Parkerdő

20 217-5338

hely: 20

Sárgarigó Vendégház

Pécs-Égertető

72 332-430

hely: 30

Koszonyatető

kulcsosház

Zobákpuszta

72 254-567

hely: 15

Fehérkúti kulcsosház

Pécsbánya

72 448-575

hely: 26

Teca mama Kisvendéglő

Pécs-Égertető

72 332-430

hely: 10

Szent Mór Kollégium

7622 Pécs, 48-as tér 4.

72 503-610

hely: 45

Szántó Kovács János Kollégium

7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1.

72 251-184

hely: 930

Balassa János Kollégium

7624 Pécs, Jakabhegyi u. 6.

72 536-030

hely: 80

Jakabhegyi Kollégium

7624 Pécs, Jakabhegyi u. 8.

72 226-057

hely: 700

Boszorkány Kollégium

7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

72 503-650/ 3600

hely: 45

Universitas Kollégium

7624 Pécs, Universitas u. 2.

72 311-966

hely: 500

Hajnóczy József

Kollégium

7633 Pécs, Türr I. u. 2.

72 551-588

hely: 252

Miroslav Krleza Kollégium

7623 Pécs, Heim Pál u. 4.

72 312-242

hely: 80

Kodály Zoltán Kollégium

7624 Pécs,

Kodály Zoltán u. 20.

72 326-968

hely: 450

ANK Kollégium

7632 Pécs, Apáczai krt. 1.

72 550-644

hely: 300

Pollack Mihály Kollégium

7624 Pécs, Jókai u. 8.

72 315-846

hely: 350

Szent Margit Kollégium

7624 Pécs, Apáca u. 23.

72 315-789

hely: 320

Gandhi Kollégium

7629 Pécs, Komjáth A. u. 51.

72 239-310

hely: 60

Református kollégium

7630 Pécs,

Engel János u. 15.

72 210-800

hely: 60

Koch Valéria Kollégium

7624 Pécs,

Mikes Kelemen u. 13.

72 212-784

hely: 110Szállodák, panziók

Amstel Café Hotel

7621 Pécs, Majorossy u. 3.

Telefon:

72 215-680

Fax:

72 215-680

amstelhotel210@hotmail.com

www.hotels.hu

P

0C8

II

hely: 19/60

Aranyhajó Fogadó

7621 Pécs, Király u. 3.

72 310-263

72 212-733

aranyhajo.hotel@axelero.hu www.hotels.h u/aranyhajo_pecs

ÜC3

II

hely: 18/40

Aranyhegy Panzió

7635 Pécs, Gólya dűlő 44.

72 226-177

72 510-788

aranyhegy@mail.pecs.hu www.hotels.hu/aranyhegy

P

ücs

II

si±k

hely: 7/14

Avar Panzió

7635 Pécs, Fenyves sor2.

72 510-766

72 510-767

avarpanziopecs@axelero.hu

www.avarpanzio.hu

P

ücs

hely: 7/18

Ábrahám Kishotel

7621 Pécs, Munkácsy M. u. 41.

72 510-422

72 510-424

http://free.x3.hu/abrahamhotel

P

»cbc

>q5‘

É”

hely: 5/13

Bagolyvár Fogadó

7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 6.

72 513-213

72 513-212

hotel@bagolyvarpecs.axelero.net

P

II

***

m

hely: 19/38

Bavaria Panzió

7635 Pécs, Bálicsi u. 49.

72 336-437

72 336-437

bavaria49@freemail.hu

P

üCS

ü"

hely: 8/16

Berg Toboz Panzió

7635 Pécs, Fenyves sor 5.

72 510-555

72 510-556

toboz@dravanet. hu, www.tobozpanzio.hu

P

ücs

REKT

GÉfc

hely:12/25

Centrum Kishotel

7621 Pécs, Szepessy I. u. 4.

72 311-707

72 311-707

www.hotels.hu/centrum_kishotel

hely: 7/19

Delanta Panzió

7629 Pécs, Komlói u. 30.

72 538-111

72 538-110

delanta@delanta.hu

www.delanta.hu

P

ücs

o

hely: 14/33

Diana Kishotel

7621 Pécs, Tímár u. 4/a

72 328-594

72 333-373

www.hoteldiana.hu

P

hely: 20/42

Főnix Hotel

7621 Pécs, Hunyadi u. 2.

72 311-680

72 324-113

www.hotels.hu/fonix_pecs

hely: 17/40

Fenyves

Panoráma Hotel

•k'k^'k'k'k

7625 Pécs, Szőlő u. 64.

72 315-996

72 211-429

hotel@hotelfenyves.hu

www.hotelfenyves.hu

P

ucs

II

íCtk

hely: 22/44

Kertész Panzió

7627 Pécs, Sáfrány u. 42.

72 327-551

kertesz.panzio@freemail.hu

P

ücs

II

hely: 7/22

Mediterrán *** Hotel

7627 Pécs, Hidegvölgyi u. 1.

72 514-119

72 514-111

mediterran.hotel@axelero.hu

www.hotels.hu/mediterran_pecs

P

II

bT

***

hely: 32/70

Kálvária-Rácz Hotel ***

7625 Pécs, Kálvária u. 6.

72 510-067

72 510-068

wellin@axelero.hu

www.hotel-wellington.hu

P

II

***

íí

hely: 13/34

Kikelet Hotel ***+

7635 Pécs, Károlyi M. u. 1.

72 512-900

72 512-901

reserve@hotelkikelet.

hunguesthotels.hu

P

ücs

II

i&w"

MUl

hely: 33/66

Laterum Hotel **/***

7633 Pécs, Hajnóczy u. 37.-39.

72 252-113

72 252-131

laterum2@axelero.hu

www.laterum.hu

P

ücs

II

***

86/288

Lenau Ház

7621 Pécs, Munkácsy M. u. 8.

72 332-515

72 332-515

lenauhaus@mail.datanet.hu

www.lanauhaus.hu

P

kuJ

hely: 5/13

Liget Vendégház

7634 Pécs, Abaligeti u. 10.

72 233-664

www.travelport.origo.hu

hely: 5/10

Makár Tanya Sporthotel

7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

72 224-400

72 224-306

makartanya@drava net.hu www.makartanya.hu

H

E

DD

a

hely: 13/44

Mecsek Panzió

7635 Pécs Nagyszkokói út 11.

72 324-605

72 324-605

W\

hely: 6/27

Millennium Hotel ***

7625 Pécs, Kálvária u. 58.

72 512-222

72 512-223

info@hotelmillennium.hu

www.hotelmillennium.hu

p

ücs

sl±k

II

fflw"

hely: 25/50

MTA Székház

7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.

72 512-620

72 314-684

titk@pab.mta.hu

hely: 5/10

Hotel Mona Lisa

7627 Pécs, Felsővámház u. 66.

72 336-423

72 336-273

fodorkft@axelero.hu

www.baranya.hu

p

II

***

l*=l 11/31

Mónika Panzió

7623 Pécs, Atléta u. 3.

72 211-709

72 216-289

www.monikapanzio.hu

p

hely: 6/12

Palatínus Hotel ***

7621 Pécs, Király u. 5.

72 889-400

72 889-438

palatinuspatria.reservati

on@danubiusgroup.com

www.danubiusgroup.com/palatinus

p

öcs

II

BT

hely:

94/200

Pátria Hotel ***

7624 Pécs, Rákóczi u. 3.

72 889-500

72 889-506

palatinuspatria.reservati

on@danubiusgroup.com

www.danubiusgroup.com/patria

p

Öcs

II

hely:

117/237

PTE Hunyor Vendégház

7624 Pécs, Jurisics M. u. 16.

72 512-640

72 512-643

postamester@ptehunyor. axelero.net

P

ÖCS

II

hely:

50/100

Szalon Király Fogadó

7623 Pécs, József A. u. 36.

72 517-018

72 517-018

szalonkiraly@mail.pecsinfo.hu

P

II

REKT

a

aifc

hely: 6/16

Szamárkút Panzió

7627 Pécs, Marx u. 104.

72 213-108

72 213-108

vudu@dravanet.hu www.hotels.hu/szamarhut

P

ücs

REKT

A*

|s=i 13/26

Szent Ágoston Hotel

7625 Pécs, Ágota u. 11.

72 212-893

72 510-469

www.stagoston@mail.pecsinfo.hu www.szentagostonhotel.hu

P

II

iil

hely: 14/40

Szent György Fogadó

7623 Pécs, Nagyvárad u. 23.

72 310-126

72 221-121

szentgyorgyfogado@dravanet.hu

www.szentgyorgyfogado.hu

P

0C8

II

jCtfc

hely: 25/47

Szinbád Panzió

7624 Pécs, Klimo Gy. u. 7-9.

72 221-110

72 221-110

szinbadhotel210@hotmail.com

www.hotels.hu/szinbad_

restaurant_panzio

P

öcs

II

***

hely: 28/80

Valcsics Villa Panzió

7625 Pécs, Tettye tér 2.

72 515-506

72 222-618

valcsicsvilla@freemail.hu

P

isT

hely: 9/25

Várfal Fogadó

7624 Pécs, Alkotmány u. 8.

72 512-500

72 512-501

varfalfogado@freemail.hu www.baranyapark.hu

P

II

***

s

hely: 19/39

Vendégház

7624 Pécs, Bartók B. u. 115.

72 333-486

hely: 5/10

Víg Apát Hotel

7623 Pécs, Mártírok u. 14.

72 313-340

72 313-342

P

II

isT

hely: 11/28

Borpincék és borkóstolás

Vendéglátóhelyek


Áfium Étterem

7621 Pécs, Irgalmasok u. 2.

72 511-434

Angol Korona Étterem

7621 Pécs, Mária u. 9.

72 216-826

Aranyfolyó Kínai Étterem

7621 Pécs, Várady A. u. 9.

72 212-269

Aranykacsa Étterem

7621 Pécs, Teréz u. 4.

72 518-860

Armadillo Étterem

7621 Pécs, Boltív köz 2-4.

72 534-916

Bacchus Pince Étterem

7621 Pécs, Irgalmasok u. 6/1

72 224-177

Bagolyvár Vendéglő

7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 6.

72 211-333

Barbakán Étterem

7624 Pécs, Klimó Gy. u. 18.

72 324-930

Belvárosi Étterem

7621 Pécs, Király u. 13.

72 332-278

Betyár Csárda

7624 Pécs, Alkotmány u. 2.

72 234-080

Big Bell Étterem

7626 Pécs, Zsolnay V. út 49.

72 210-475

Caflisch Cukrászda

7621 Pécs, Király u. 32.

72 310-391

Capri Kávéház

7621 Pécs, Citrom u. 7.

72 333-658

Cellárium Étterem

7621 Pécs, Hunyadi u. 2.

72 314-453

Cutty Sark Teaház

7621 Pécs, Káptalan u. 6.

72 513-082

Császár Pince Étterem

7621 Pécs, Szent I. tér 12.

72 522-598

Delta Étterem

7623 Pécs, Indóház tér 2.

72 221-162

Diana Étterem

7632 Pécs, Diána tér 14.

72 438-176

Dóm Étterem

7621 Pécs, Király u. 3.

72 210-088

Egerszegi Cukrászda

7624 Pécs, Rókusalja u. 9.

72 516-692

Elefántos Étterem

7621 Pécs, Jókai tér 6.

72 216-055

Fiáker Vendéglő

7625 Pécs, Felsőmalom u. 7.

72 327-859

Fregatt Arizona Pub

7621 Pécs, Király u. 21.

72 511-068

Hellas Taverna

7621 Pécs, Ferencesek u. 9.

72 212-569

Iparos Kisvendéglő

7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.

72 333-400

Kalamáris Vendéglő

7623 Pécs, Rákóczi út 30.

72 312-573

Krúdy Vendéglő

7621 Pécs, Ferencesek u. 32.

72 525-576

Magda Cukrászda

7623 Pécs, Kandó K. u.

72 511-055

Makár Óbester Taverna

7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

72 224-400

Mecsek Cukrászda

7621 Pécs, Széchenyi tér 16.

72 315-444

Murphy’s Pub

7621 Pécs, Király u. 2.

72 518-170

Replay Café

7621 Pécs, Király u. 4.

72 210-531

Santa-Maria Étterem

7624 Pécs, Klimó Gy. u. 12.

72 311-706

Susogó Vendéglő

7625 Pécs, Szőlő u. 54.

72 525-198

Teatár

7621 Pécs, Teréz u. 15.

20 582-3839

Tettye Vendéglő

7625 Pécs, Tettye tér 4.

72 532-788

Tex-Mex Étterem

7621 Pécs, Teréz u. 10.

72 215-427

TV-torony Étterem

7628 Pécs, Misina tető

72 336-900

A-Hordó Kft.

7621 Pécs, Széchenyi tér 17.

72 515-882

Baranya Borház

7621 Pécs, Ferencesek u. 48.

72 248-269

Gála Borház

7621 Pécs, Király u. 76.

72 212-447

Gála Borház

7623 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9.

72 214-969

Püspöki Pincemúzeum

7621 Pécs, Szent István tér

72 513-017

Somogy Pincészet

7625 Pécs, Kálvária u. 52.

72 534-659

Vinotéka

7621 Pécs, Jókai tér 7.

72 336-505

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Berta János

Pécs, Jedlik Ányos u. 3/a

72 255-158

faműves

Dányiné Bedő Anikó

Pécs, Szitakötő u. 1.

72 410-715

fazekas

Fekete Gyula

Pécs, Vajda János u. 7

30 217-0551

ólom és cink-katona készítő

Gulyás Árpád

Pécs, Kisszkókó u. 22.

72 213-110

gyapjúfonó

Horváth Ágota

Pécs, Kispostavölgy58.

72 440-244

fazekas

Sebők Károly

Pécs, Magyarürögi u. 110.

72 210-888

bőrműves

Terényi György

Pécs, Feitig I. u. 1.

72 240-020

bőrműves

Vinczéné Tarr Judit

Pécs,

Hunyadi u. 41.

72 336-847

tojáshímző

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa
baranya megye turizmusa

Állatkerti    Akvárium-Terrárium:

Pécs. Ángyán J. u.    Pécs, Munkácsy M. u. 31

tel:+36 06 72/312-780    Tel: +36 06 72/ 532-151

E-mail: zoo@axelero.hu

Nyitvatartás:

Állatkert. márc.-nov.-ig naponta 9- 18 óráig. nov.-márc.: hétvégenként 9-16 órig

Akvárium-Terrárium minden nap, szünnap nélkül 9-17 óriáig, márc-nov.-ig 9-18 órig.

Belépőjegy árak:

Felnőtt:560 Ft/fő, Gyerek 390 Ft/fő,Diák, Nyugdíjas 460 Ft/fő Csoportos: 350 FT/fő (Minden 10 gyerek után egy felnőtt kísérő belépése ingyenes) 100 db-os Tömbjegy: 25.000Fi


Pécs Card

baranya megye turizmusa

Berg Toboz Panzió

baranya megye turizmusa

Cím: 7635 Pécs Fenyves sor 5. Tel.: +3672510-555 Fax.: +3672 510-556 E-mail: toboz@dravanet.hu www.tobozpanzio.hu

Belváros felett a Mecsek villanegyedében, egyedülállóan szép természeti környezetben, színvonalas szolgáltatással várjuk vendégeinket.

Családias hangulatú panziónk 1-2-3 ágyas fürdőszobás szobákkal rendelkezik.

Szolgáltatásaink: Telefon a szobában, TV a szobában, Rádió a szobában, Minibár, Nemdohányzó szoba, Szobaszerviz, Háziállat bevihető, Mosoda, 24 órás portaszolgálat, Légkondicionálás, Programszervezés, Diétás étkezés, Kávézó

Üdülési csekket elfogadunk.


Hábel János Tel.: 70 221 27 05 E-mail: habel.j@axelero.hu www.fremdenfuehrer.hu

Ismerje meg szakszerű idegenvezetéssel Pécs és Baranya nevezetességeit!


Vezetések magyar és német nyelven egyéni és csoportos turistáknak.

Tematikus ajánlatok:

-    ókeresztény emlékek Pécsett

-    török kori emlékek Pécsett és Baranyában

-    múzeumi vezetések (Zsolnay, Vasarely, Csontváry)


baranya megye turizmusa


baranya megye turizmusa

„A Hordó" Kft'-A név kötelez ..........®

baranya megye turizmusa

Bécs-Pécs

CORVINUS IC

baranya megye turizmusa

Több mint ötven év után 2004 decemberétől napi rendszerességgel újra közlekedik Bécs és Pécs között közvetlen vonat. A Corvinus nevű járat jelentőségét az adja, hogy összeköti Délnyugat-Magyarországot Béccsel, Európa egyik közlekedési elosztó központjával, továbbá a közel kétmillió ember lakta Dél- és Nyugat-Magyarország hat megyéjét és nagyvárosait InterCity járattal kapcsolja össze.

A Bécs-Pécs InterCity megállóhelyei Magyarországon: Sopron, Bük, Szombathely, Zalaszentiván, Nagykanizsa, Gyékényes, Kaposvár, Dombóvár, Pécs. A vonat Pécsről 14.48-kor indul és 21.33-kor érkezik Bécsbe, az osztrák fővárosból 6.19-kor indul és 13.04-kor érkezik Pécsre.

A vonaton Pécs és Sopron között a magyarországi tarifák és kedvezmények érvényesek. A Bécsbe utazáshoz bármely, a vonat által érintett magyar városból igénybe vehető a City Star kedvezmény. A részletekről a MÁV menetjegyirodák munkatársai adnak felvilágosítást.

MENETREND

érkezés

indulás

érkezés

indulás

06:19

Wien Süd

21:33

06:57

07:00

Wiener Neustadt

20:53

20:57

07:14

07:14

Mattersburg

20:39

20:39

07:26

07:40

Sopron

20:17

20:27

08:17

08:18

Bük

19:39

19:40

08:37

08:49

Szombathely

19:08

19:20

09:26

09:27

Zalaszentiván

18:30

18:31

10:07

10:16

Nagykanizsa

17:36

17:50

10:39

10:40

Gyékényes

17:12

17:13

11:49

11:51

Kaposvár

16:01

16:03

12:25

12:26

Dombóvár alsó

15:26

15:27

13:04

Pécs

14:48

Információk a vonat megállóhelyeinek turisztikai vonzerőiről, aktuális ajánlatokról az interneten:

www.becspecsic.hu

BÉCS - PÉCS

baranya megye turizmusa

Családias környezet, színes TV, rádió, hűtőszekrény, ventillátorok, pinceétterem. Zárt őrzött parkolónk nincs, de van parkoló a közelben.

A korai barokk stílusban épült Kastély Pécs délkeleti szélén található.

Szolgáltatások: 19 teljesen felszerelt szoba, 120 fős étterem konferenciatermek, kerthelyiség, parkoló, lovaglási lehetőség.

Szállás:    2.500    Ft/főtől

Étkezés: 400 Ft/főtől


Áraink tartalmazzák az ÁFA-t.

1    ágyas lakrész: 5.000 Ft/éj

2    ágyas lakrész: 7.500 Ft/éj

2    ágyas szoba: 7.000 Ft/éj Franciaágyas lakrész: 6.500 Ft/éj 4 ágyas szoba: 15.000 Ft/éj

3    + 1 ágyas lakrész: 12.000 Ft/éj


baranya megye turizmusa

Batthyány Kastélyszálló*** Étterem és Rendezvényház

Cím: 7630 Pécs-Üszögpuszta, Kastély u. 2.

Tel.: 72 548180 Fax: 72 548181

E-mail: batthyany@axelero.hu

www.hotels.hu/batthyanykastelyszallo


Hotel Pátria

Cím: 7621 Pécs, Rákóczi u. 3.

Tel.: +36 72 889-500 Fax.: +36 72 889-506

E-mail: patria.reservation@danubiusgroup.com


baranya megye turizmusa

FAMILIA KEMPING és MOTEL

Cím: 7627 Pécs Gyönygyösi I.u.6. Tel.: 72 327-034

Kemping fekvése: zöldövezetben, 2 hektáros fákkal árnyékolt gyepes talajú, horgásztóval rendelkezik

baranya megye turizmusa

Szálláshely típusa: kőépületben lévő különbejáratú fürdőszobás szobák, 1,2,3 szobás apartmanok, közös mellékhelyiségű 4-6 ágyas szobák, 2 db 2 ágyas faház.

Szolgáltatások: sátorhely, lakókocsi-, lakóautó beálló, zárt parkoló, horgászati lehetőség, közös konyha reggeli készítéséhez, készételek melegítéséhez Árak: 1.000-3.000 Ft/fő/éjszaka

Étkezés: 3percre nonstop élelmiszer bolt és étterem Nyitva tartás: egész évben, recepció: 8-21 óra Várjuk szeretettel vendégeinket: Erős Péter és csaladja

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Laterum Hotel

Cím: 7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39 Tel.: 72 252-108 Fax: 72 252-131 E-mail: laterum2@axelero.hu www.laterum.hu


A Laterum Szálloda*** 15 éve folytat sikeres ifjúsági és csoportos turizmust.

A 300 férőhelyes, háromcsillagos szállodánk - rendkívül kedvező árfekvéssel - felújított, kényelmesen berendezett szobáival várja vendégeit.

Éttermünk magyaros és nemzetközi ételekkel, bőséges menüválasztékkal, színvonalas kiszolgálással, kedvező áron várja vendégeit.

Hotel Mediterrán

Cím: 7627 Pécs, Hidegvölgyi u. 1.

Tel.: 72 514-110

A szálloda Pécsett a Mecsek oldalban helyezkedik el, a Vidámpark, az Állatkert és a TV-Torony közelében.

Az erdőben, csendes, nyugodt környezetben található háromcsillagos szálloda 3 különálló épületből áll, melyekben 30 szoba és két apartman áll a vendégek rendelkezésére. A szobák berendezése azonos, minden szoba fürdőszobás, telefonnal, TV-vel felszerelt, az apartmanokban pedig hűtőszekrény is található.

A főépületben étterem, drinkbár, szauna és fitness terem áll vendégeink rendelkezésére. Különtermeinkben vállalati tréningek, kisebb konferenciák szervezhetők.

baranya megye turizmusa

Delta Hotel

Cím: 7623 Pécs, Indóház tér 4.

Tel.: 72/212-784

Kényelmesen berendezett- fürdőszobás, Tv-vel, telefonnal, hűtővel ellátott - 2 szobás apartmanjainkkal, valamint 2-3 ágyas, zuhanyzóval és WC-vel felszerelt szobákkal várjuk kedves vendégeinket a Delta Hotelban. Az átutazóknak, egyetemistáknak és pihenni vágyóknak 2-3 ágyas, kézmosóval ellátott szobáink biztosítanak kényelmes szállást. A szobák ablakaiból a város panorámája tárul elénk.

Szentgyörgy Fogadó

Cím: H-7623 Pécs, Nagyvárad u. 23. Tel.: 72 221-121, Fax: 72 310-126 E-mail: szentgyorgyfogado@ dravanet.hu

www.szentgyorgyfogado.hu Nyitva tartás: egész évben

A Szent György Fogadó Pécs régi családiházas negyedében a Nagyvárad utcában található, 25 szobával minden igényt kielégítő szolgáltatásokkal várja az átutazókat és a pihenni vágyókat. A szobák WC-vel, fürdőszobával ellátottak, számítógépes telefonrendszer, illetve kábeltelevíziós csatornahálózat - műholdas programok - egészíti ki az alapszolgáltatásokat.

A mozgássérült vendégek az éttermet és a kávézót az utcáról akadálytalanul megközelíthetik, részükre speciális mellékhelyiséget alakítottunk ki. Szobáinkat lifttel közelíthetik meg.

Klimatizált éttermünkben és 20 fős különtermünkben, 30 fős kerthelyiséggel és házias ízekkel várjuk vendégeinket. Az utcafronton hangulatos kávézó, söröző 7-22-ig áll a vendégek rendelkezésére.

Hotel Fenyves

Cím: 7625 Pécs, Szőlő u.64. Tel./Fax: 72 315-996 Tel/Fax: 72 211-429 hotel@hotelfenyves.hu www.hotelfenyves.hu

Családias hangulatú szálloda a Mecsek oldalában, a városközpont felett, fenyves erdő aljában, csodálatos panorámával Pécs városára és a környező hegyekre. Férőhely: 23 duplaágyas szoba, deli fekvésű, teraszos normál és apartman, valamint 2 északi normál.

Szolgáltatás: étterem, szauna, SAT TV, telefon, minibár, légkondicionálás, gyermekágy, parkoló, 24 órás portaszolgálat, asztali foci, programajánlás

baranya megye turizmusa

VÁROSNÉZŐ KISVONAT PÉCSETT

Ismerje meg Pécs nevezetességeit szakszerű idegenvezetéssel, kényelmesen a kisvonatról.

Útvonal: Janus Pannonius u-Káptalan u.-Széchenyi tér-Király u.-Agoston tér-Városfal- Széchenyi tér- Apáca u- Székesegyház-Barbakán- Janus Pannonius u.

Közlekedik naponta 10.00-18.00 h között, menet idő: 40 perc Jegyárusítás : a helyszínen és a Tourinform irodában Pécs, Széchenyi tér 9.

Csoportos helyfoglalás: Leme Kft. 7621 Pécs, Teréz u. 17.

Tel.: 72 513-994, Fax: 72 332-940 mobil: 70 4545-610 ,

E-mail: evetek;@tensipecs.hu

PTE

Cím: 7624 Pécs, Jurisics M. u. 16. Tel.: 72 512-640 Fax: 72 512-643 E-mail: postmaster@ptehunyor.axelero.net

baranya megye turizmusa

A Hunyor Vendégház egy barátságos szálloda, közel a belvároshoz és az egyetemhez, a Mecsekoldalban, csendes zöldövezetben fekszik. Minden szobánk déli fekvésű, ahonnan egyedülálló kilátás nyílik az egész városra. 50 szobával és 2 apartmannal várjuk vendégeinket. Fürdőszobás szobáink TV-vel, telefonnal, hűtővel felszereltek. Zárt parkolónk kamerás figyelőrendszerrel van ellátva.

Ajánlatunk:

6 nap 7 éjszaka lfő részére 2 ágyas elhelyezéssel, félpanzióval (érkezéskor üdvözlő koktél svédasztalos reggeli, 3 fogásos vacsora)

A csomagban 1 alkalommal frissítő masszázs, ingyenes városnézés szerepel (a belépőjegyek árát a helyszínen kell megtéríteni) és ingyenes belépő az Orfűi Kistó Vendéglő strandjára.

Fakultatív programnak ajánljuk min. 7 fő esetén: Harkány - Sikondai fürdőzés, villányi borkóstoló és szoborpark megtekintése és drávai hajózás.

baranya megye turizmusa

Kedvezmények: 2 év alatt ingyenes, 12év alatt 50 %

Ár: 36.000 Ft,-/fő/hét, 1 ágyas felár 6000 Ft,-/FŐ/hét Háromágyas elhelyezés esetén 27000 Ft,-/fo A fenti árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

3 nap 2 éjszaka (Hosszú hétvége) 1 fő részére 2 ágyas elhelyezéssel,

félpanzióval (érkezéskor üdvözlő koktél svédasztalos reggeli, 3 fogásos vacsora)

A csomagban 1 alkalommal frissítő masszázs szerepel.

Kedvezmények: 2 év alatt ingyenes, 12 év alatt 50 %

Ár: 13.000 Ft,-/fő/2éj

A fenti árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Pécs környéke számos lehetőséget kínál a kikapcsolódásra vágyóknak, hogy a jelzett túraútvonalakat követve felfedezzék a Mecsek legkedveltebb kirándulóhelyeit. Pécsről Szigetvár irányába utazva már messziről feltűnik a Nyugat-Mecsek legmagasabb csúcsa, a Jakab-hegy (592 méter). E stratégiai szempontból jelentős hegytetőn az i.e.VIII-VII. században földvár állt, amelynek 6-8 méteres sáncai még ma is láthatók. Ennek közepére a XIII. században pálos kolostor, a XV. században pedig templom épült. A földvár délnyugati sarkának közelében magasodó kilátóhelyről - Zsongor-kő - szép panoráma nyílik a Pécs körüli dombságra. A Jakab-hegy déli oldalán az évezredek során érdekes sziklatornyok alakultak ki, amelyet a köznyelvben Babás szerkövekként ismernek. Egy monda szerint ezen képződmények két, egymás elől kitérni nem akaró esküvői menet kővé vált tagjait ábrázolják.

A Jakab-hegy déli lábánál fekvő Kővágószőlős legjelentősebb műemléke a késő barokk templom a XIII. századból származó tornyával. Több műtárgy, mint például a szenteltvíztartóként használt kőmedence és egy kőkereszt a Jakab-hegyi pálos kolostorból származik. Műemléki védettséget élvez a falu XVIII. századi plébánia épülete is. Az uránbánya egykori tárgyaiból, dokumentumaiból rendezett tárlat a hajdani iskolaépületben berendezett Bányászati Múzeumban tekinthető meg. A Helytörténeti kiállítás a településen összegyűjtött használati-, mezőgazdasági tárgyakat, malomköveket, stb. mutatja be.

A régészeti leletek alapján Cserkút területe mára római korban is lakott volt. Idegenforgalmi szempontból legjelentősebb látnivalója a temető közvetlen szomszédságában álló, XII. század végén román stílusban épült kora középkori templom, melynek gótikus falfestményei a XIV. század második feléből származnak. A településen összegyűjtött különböző jellegű használati tárgyak a község Helytörténeti kiállításán tekinthetők meg. A falu fekvése, kellemes klímája megfelelő környezetet teremt a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó vendégeknek. A Cserkútra betérő utazó számos színvonalas falusi vendégház kínálatából választhat.

Kővágótöttös első lakói a feltételezések szerint a honfoglalás idején érkeztek a település mai területére. Román stílusú templomát a XIII. században emelték, barokk tornyát 1780-ban építették. Említésre méltó a templom orgonája, melyet a híres orgonakészítő pécsi Angster család az elsők között gyártott.

Bakonya a megye legősibb települései közé tartozik. A régészeti emlékek alapján már az újkőkorban is lakott volt, de bronzkori, kelta, római kori és honfoglalás korabeli leletek is felszínre kerültek. Műemléktemploma a XIII. században épült, tornya és a barokk belső a XVIII. századból való. A helytörténeti kiállítás és Vörös Vince nevét viselő emlékszoba a helyi Tájházban kapott helyet.

Helesfán a XVIII. század végén épült Nádassy-kastélyban jelenleg szociális otthon működik. A körülötte lévő parkban európai és egzotikus tájakról származó növények egyaránt megtalálhatók. A park engedéllyel látogatható.

baranya megye turizmusa

Bükkösd három település összeolvadásával jött létre: 1950-ben Megyefa, 1979-ben Gorica csatlakozott hozzá. A településen élő Petrovszky család az 1780-as évek végén épfttetette kastélyát Bükkösdön. A Petrovszky-kastély a megye barokk kastélyainak legelegánsabb homlokzatával rendelkezik. A község barokk temploma 1788-ra készült el. Ebben az időben épült a korábbi Megyefán lévő Jeszenszky-kastély is, mely kisebb és szerényebb is a Bükkösdön lévőnél.

A 6. számú főközlekedési út mentén fekvő Szentlőrincen a régészeti ásatásoksorán a pannon és kelta kultúra nyomaira utaló leletek is előkerültek. Látnivalói közt a 1696-1717 között épült barokk stílusú Esterházy-kastély említhető, amelynek falai közt napjainkban diákotthon működik. Az egykori Esterházy uradalom tiszttartói lakása ad otthont a kort bemutató Brantner-Koncz Gyűjteménynek. A Múzeum közben található Helytörténeti és Honismereti Gyűjtőház a környék régészeti és néprajzi tárgyait, dokumentumait mutatja be. A városi Strandfürdő 36°C-os termálvizes medencéje a térség kedvelt fürdőhelye.

Bicsérd római katolikus temploma 1867-ben épült. Soltra Elemér pécsi festő- és szobrászművész 1998-ban ajándékozta a Stációkat a falunak. A szabadidő eltöltésére szolgál a településen kialakított horgásztó és a mellette lévő játszótér. A faluban hagyományos közösségi ünnepek például a Húsvét, a falu búcsúja, a szüreti felvonulás és a falunap. Évente visszatérő rendezvénya Burgonyafesztivál, amelyetZók községgel közösen szerveznek.

A Zók közelében lévő Várhegyen folyt régészeti ásatások leleteiből a település Művelődési Házában állandó kiállítás látható. A környéken a vadászatot és lovaglást kedvelők számára programokat is szerveznek.

Pellérd egyike azon baranyai településeknek, amelyek már a római korban is lakottak voltak. A községben műemléki védelem alatt áll a Brázay család építette neoklasszicista stílusú kastély, amelyben jelenleg iskola működik.

Pécstől délre található a pécsi családok kedvelt hétvégi kirándulóhelye. A Malomvölgyi Szabadidő Központ mesterségesen létrehozott tavai körül sétautak és pihenőhelyek teszik kellemessé az itt tartózkodást.

A közigazgatásilag Pécshez tartozó Üszögpusztán található a Batthyány család XVIII. század elején épült barokk kastélya. Egyik birtokosa gróf Batthyány Kázmér volt, aki a reformkor idején Baranya Vármegye főispánjaként, majd a Kossuth-kormány külügyminisztereként vált ismertté. 1848-ban a birtokot a bécsi Biedermann bankárcsalád vásárolta meg, majd a Grósz családé lett. Ma az északi szárnyában szálloda és étterem üzemel.

A Dél-Dunántúli régió egyetlen, nemzetközi utasforgalmat is bonyolítani képes reptere Pécstől 5 km-re, Pogányban, található. A település 1972-ben völgyzáró gáttal létesített tava a környék legjobban halasított horgászvizei közé tartozik.

Pécs környékén több horgászatra alkalmas tó található, így Kozármisleny, Ócsárd és Szőke határában.

Múzeumok, látnivalók, műemlékek

Középkori

templom

7675 Bakonya, Fő tér

72 701-071

Római katolikus templom, stációk

7671 Bicsérd, Rózsa F. u. 35.

72 472-269

Árpád-kori

templom

7673 Cserkút, Alkotmány u.

72 564-164

Kulcs:

Alkotmány u. 14.

Helytörténeti

Kiállítás

7673 Cserkút, Alkotmány u. 8.

72 564-164

Kulcs:

Alkotmány u. 14.

Szentkereszti István fafaragó kiállítása

7745 Hásságy, Ady u. 9.

69 358-038

Előzetes

bejelentkezéssel

júniustól-

szeptemberig

Katolikus

templom

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u.

72 374-677

Kulcs: plébánián

Bányászati

Múzeum

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 54.

72 464-114

Helytörténeti

Kiállítás

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 36.

20 340-8667

Előzetes

bejelentkezés

Középkori

templom

7675 Kővágótőttős

72 564-012

Brázay-kastély

parkja

7831 Pellérd, Dózsa Gy. u. 33.

Brandtner-Koncz

Gyűjtemény

7940 Szentlőrinc, Munkácsy u. 33.

70 214-9626

Előzetes

bejelentkezéssel

májustól

októberig

Helytörténeti

Kiállítás

7940 Szentlőrinc Múzeum köz 3.

73 370-173

Előzetes

bejelentkezés

Régészeti

Múzeum

7671 Zók, AranyJ. u. 13.

30 916-7625

Előzetes

bejelentkezés

Szabadidő

Horgásztó

Kozármisleny-

Árpád-árok

30 353-7564

Horgásztó

Ócsárd

30 226-5834

Pécs-Pogány Repülőtér

7666 Pogány

72 450-619

Team Légi-ó Ejtőernyős Iskola

7666 Pogány

30 937-1640

Stratus Repülősport Egyesület

7666 Pogány

20 982-3123

Strandfürdő

7940 Szentlőrinc

73 371-188

Horgásztó

Szőke

72 717-203

Ifjúsági szálláshelyek

Ifjúsági Tábor

7682 Búkkósd, Táncsics u.

66 457-522

helyek: 50

Vackor Vendégház

7673 Cserkút, Petőfi u.18.

72 564-138

helyek:  20

Vendégmarasztaló

Porta

7673 Cserkút, Alkotmány u. 10.

72 731-988

helyek:  25

Kulcsosház

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 54.

72 374-034

helyek: 20

Akácos Porta

7833 Regenye, Fő u. 15.

72 372-574

helyek:  30

Újhelyi Imre Kollégium

7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1.

73 371-034

helyek:

142

Borpincék, borkóstolás

Lisicza Borház_| 7683 Helesfa, Szőlőhegy__30 544-9775

Vendéglátóhelyek

Potyka Vendéglő_| 7831 Pellérd, Dózsa Gy. u. 25.    72    373-316

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

baranya megye turizmusa

Zsemberovszky Péter

Cím: 7833 Regenye, Fő u 15. Tel.: +36 72 372-574 mobil: +36 30 500-6348 E-mail: tornacos@fw.hu www.tornacos.fw.hu


Tóthné Vecsei Marianne

7671 Bicsérd, Kossuth u. 14.

73 570-224

keramikus

Bakonyi

Gáborné

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 33.

72 374-153

hímző

Boczán Béla

7814 Ócsárd, Kossuth u. 59.

72 372-077

hangszerkészítő

SEVA Családi Panzió

baranya megye turizmusa

Regenye a meg 200 lelket sem számláló kicsiny település a Pécset és Harkányt összekötő két út gyűrűjében, egy hasadékban fekszik.


baranya megye turizmusa

Cím: 7761 Kozármisleny, Orgona u.ll. TelJFax: 72 370-426 E-mail: seva@dravanet.hu www.hotels.hu/seva

Családi Panziónk Pécstől 3 km-re, az 57-es út irányában található, csendes környéken. 2-3 ágyas szobáink és appart-manunk légkondicionálóval, 32 csatornás TV-vel, telefonnal, zuhanyzós fürdőszobával felszereltek. Ingyenes zárt, udvari parkoló. Szauna, drinkbár, sportolási lehetőség.

Üdülési csekk elfogadó hely, kártyás fizetési lehetőség.

Áraink: 1/1

1/2

1/3


8.000,-Ft/éj    reggelivel

11.000,-Ft/éj    reggelivel

15.000,-Ft/éj    reggelivel

A Tomácos Ház több mint 100 éves "vert falakkal" épített alföldi típusú ház. A korabeli bútorokkal berendezett szobában mázas cserépkályha, a Palócföldről származó sarokpad, festett szekrény és tulipános láda van. A házban két szoba, egy konyha kemencével és egy fürdőszoba áll rendelkezésre 8 fő részére.

A Perekedi Portán, melyet csak egy kapu nélküli, alacsony léckerítés választ el a Tornácos Háztól, apartmanok, étkező, társalgó, pince, veranda szolgálja 12, pótágyakkal akár 18 fő zavartalan kényelmét. Igazi meghitt az együttlét akár családok, akár baráti társaságok számára.

Lovaglási lehetőségek

Agro Bükkösd Kft.

7682 Bükkösd, Szent Dómján u. 1.

73 378-658

Arató Lovastanya

7682 Bükkösd, Kert u. 8.

73 378-414

Gyűrűfű Lovastanya

Gyűrűfű

73 554-410

Szállodák, panziók, vendégházak

baranya megye turizmusa

Faluház

7671 Bicsérd, Alkotmány tér 2.

73 472-297

P

helyek: 8/25

Kétszekér Fogadó

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 122.

72 370-169

P

II

helyek:  5/15

Seva Panzió

7761 Kozármisleny, Orgona u. 11.

72 370-426

P

Öcs

helyek: 10/21

Aranyfácán Panzió

7940 Szentlőrinc, Bocskai u. 25.

73 571-003

P

II

helyek:  6/14

Nagymátéi Vendégház

7383 Tormás-Nagymáté

72 508-200

P

II

helyek:  8/18

Falusi szálláshelyek

Nefelejcs Vendégház

7672 Boda, Zrínyi u. 2.

72 413-741

helyek:  2/8

„Kultúrház”

7682 Bükkösd, Gorica u. 14.

20 411-1824

helyek: 1/4

Batvölgyi Vendégház

7673 Cserkút, Árpád köz 9.

72 564-136

helyek:  5/10

Borbolya Vendégház

7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.

72 564-140

helyek:  3/7

Czanadomb Vendégház

7673 Cserkút, Petőfi u. 9.

72 564-148

helyek:  3/10

Forrás Vendégház

7673 Cserkút, Alkotmány u. 14.

72 564-164

helyek:  1/3

Hegyalja Vendégház

7673 Cserkút, Rákóczi u. 15.

72 374-374

helyek:  3/6

Kőkapu Vendégház

7673 Cserkút, József Attila u. 12.

70 528-2342

helyek:  2/9

Kőkert Vendégház

7673 Cserkút, Petőfi u. 2.

72 374-376

helyek:  2/5

Vackor Vendégház

7673 Cserkút, Petőfi u. 18.

72 564-138

helyek:  8/20

Vörösdombi Vendégház

7673 Cserkút, József Attila u. 5.

72 564-142

helyek:  5/10

Vöröskő Vendégház

7673 Cserkút, József Attila u. 6.

72 564-144

helyek:  1/4

Lovastanya Vendégház

7683 Helesfa-Gyűrűfű, Pf. 3.

73 554-410

helyek:  4/10

Ács Porta

7681 Hetvehely-Kán, Arany János u. 34.

20 974-5737

helyek:  3/6

Klein Ház

7681 Hetvehely-Kán, AranyJános u. 10.

20 974-5737

helyek:  2/6

Domi Vendégház

7668 Keszü, Toldi u. 18.

30 470-7470

helyek:  2/4

Gerendás Vendégház

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 33.

30 223-4410

helyek:  2/4

Kemencés Vendégház

7673 Kővágószőlős, Széchenyi u. 4.

72 374-612

helyek:  2/5

Lila Akác Vendégház

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 44.

72 374-158

helyek:  3/10

Lugas Vendégház

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 5.

72 374-634

l*=i 2/6

Zsongorkő Vendégház

7673 Kővágószőlős, Jókai Mór u. 8.

72 374-062

helyek:  3/8

Birkenstock Ház

7666 Pogány, Pécsi u. 54.

72 425-442

helyek:  2/6

Banya Tanya

7833 Regenye, Fő u. 10.

72 372-574

helyek:  3/10

Perekedi Porta

7833 Regenye, Fő u. 15.

30 500-6348

helyek:  5/10

Tornácos Ház

7833 Regenye, Fő u. 15.

30 500-6348

helyek:  2/6

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

A Zengővidék természeti szépségei, történeti, kulturális értékei, néprajzi érdekességei méltán tarthatnak igényt az idelátogató érdeklődésére. A Keleti-Mecsek szelídgesztenyéssel, szőlőkkel, gyümölcsösökkel tarkított déli, dél-keleti lankái ősidők óta lakottak. A magyar államiság megszületésének idejéből fennmaradt emlékeket ismerhetünk meg, amennyiben felkeressük Pécsváradot és a Zengő vidékét.

Pécsvárad hazánk egyik történelmi emlékekben leggazdagabb kisvárosa, amely már a X. században is a vidék központja volt. A város legjelesebb látnivalója a Vár, a magyar államalapítás korának egyik kiemelkedően fontos emlékhelye. Szent István királyunk koronáját a monostor első apátja Asztrik, az egyházszervező bencés szerzetes hozta el. A király saját udvarházátadta át két kápolnával a missziós bencésnek, akiknek feladata a magyarság keresztény hitre térítése volt. A Vármúzeum a magyar gótikus és reneszánsz építészet emlékeiből nyújt ízelítőt. A XI. századi várkápolna szentélyének kupolájában freskódíszítések töredékei láthatók. A ma is álló vártorony (eredetileg ágyútorony) 1490-ből való, jelenleg az István Király Szálló lakosztályai és társalgója találhatók benne. Az egykori kovácsműhely a fiatalon elhunyt szobrászművész, Kígyós Sándor állandó kiállításának ad helyet. A vár és épületei a XVIII. század végétől a Közalapítványi Uradalom székhelyéül szolgáltak, ahol a neves magyar történelmi regényíró, KodolányiJánosgyerekkoráttöltötte.

A várbeli séta után az átellenben álló Nagyboldogasszony-templom tekinthető meg, amely 1757-1767 között épült, barokk stílusban. Érdekes látnivalója a márvány keresztelőkút, az aranyozással díszített rokokó szószék és az oltárok. Az orgona a híres pécsi Angster-gyárban készült. Atemplomhoz a Vár utca felől az 1850-ben készült Kálvária vezet.

A város legrégibb temploma a középkori főtéren, a mai Kossuth téren található. A románkori Mindenszentek temetőkápolnát már 1158-ban számos forrás említi. A tér hangulatát barokk katolikus plébánia, múlt századi iskolaépület, klasszicista lelkészlak, polgárházak adják. A volt iskolaépület Samu Géza szobrászművész állandó kiállításának és egy iskolatörténeti kiállításnak ad helyet.

A városközponthoz közeli, egykori „Arany Ló Beszálló” ma a Városi Könyvtár épülete. Emeletén Platthy György festőművész állandó kiállítása, László Károly svájci műgyűjtő ajándéka: Bali-szigeti szoborgyűjtemény és XX. századi grafikák láthatók. Itt található Nemes Endre festőművész és Nágel Lajos könyvkiadó emlékszobája is.

A város évente visszatérő programja a Mediterrán Ősz rendezvénysorozat keretében minden páratlan év októberében zajló Gesztenyeszüret és minden páros év októberében megrendezésre kerülő Leányvásár. A 2005-ben október 14-16. között rendezik a Gesztenyeszüretet a Zengő alján.

baranya megye turizmusa

A településen élő Ömböli Béláné tojáshímző műhelye előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Miután sorra jártuk a látnivalókat, egész napos gyalogtúrákat tehetünk a Kelet-Mecsek kijelölt turistaútjain. A gesztenyésen át szép sétaút vezet Zengővárkonyba. Nyáron fürdésre, csónakázásra, teniszezésre, horgászatra, más évszakokban kellemes sétára csábit a Dombay-tó, mely 2 km-re fekszik a várostól. A környék kerékpározásra is kiválóan alkalmas.

Zengővárkony Pécsváradtól északkeletre fekszik. A falut Szent István pécsváradi alapítólevele szerint az államalapító adományozta a pécsváradi bencés monostornak. A Zengővidék magyarsága megőrizte ősi kultúráját és házassági kapcsolatait a Tolna megyei Sárközzel és Dél-Baranyával. Ezt a hagyományt ápolja ma is a Zengővárkonyi Hagyományőrző Népiegyüttes, melyet 1973-ban szervezett újjá Töttös Sándor szövő, a Népművészet Mestere. Előzetes bejelentkezéssel látogatható kézműves műhelyek: Horváth Jánosné és Ördög Béláné szövő, Tamicza Éva tojásfestő. Berta János faműves, népi iparművész gyümölcsfából készült faragványai az általa összeállított állandó kiállításon tekinthetők meg.

Zengővárkony néprajzi kincseit a falu tájháza őrzi. A klasszicista tornácos ház a XIX. század derekának jellegzetes parasztportáit idézi. A gazdagon berendezett szoba eredeti bútoraival, lakás-felszerelési tárgyaival szemléletesen tárja elénk a régmúlt idők embereinek életviszonyait. A Tájház udvarán, az egykori fészerben a „Tojásdíszítés művészete" című kiállítás (Tojásmúzeum) tekinthető meg. Különleges gyűjtemény a Szalmakincstár, amelynek anyaga a világ 17 országából származó, mintegy 450 szalmából készült tárgy.

A parókián található a Fülep Lajos Emlékszoba, amelyben a neves művészetfilozófus cikkeiből, könyveiből, néprajzi gyűjteményéből összeállított kiállítás tekinthető meg.

A híres várkonyi szelídgesztenyés különösen a mediterrán fa júniusi virágzásakor nyújt felejthetetlen látványt. Itt nyugszik végső akarata szerint Rockenbauer Pál, a magyar természeti és honismereti filmek készítője.

A Pécsváradtól délre fekvő Nagypallt is az államalapító király adományozta a bencés monostornak. A Falumúzeum a XIX. századi, század eleji emberek használati tárgyait mutatja be. A faluban működik a Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület, melynek tagjai kiállításokat, nyári kézműves táborokat is szerveznek. A Pincegalériában különféle időszakos kiállítások tekinthetők meg, kézművesek, fotósok, iparművészek munkáiból. A takaros kistelepülésen több falusi szálláshelyet is találnak a pihenni vágyók.

Erzsébeten néhány éve hozta létre Simon Wintermans magánygyűjteményét. A Cementlap múzeum a maga nemében egyedülálló Európában. A rendkívül változatos színű és mintázatú lapok között százötven évesek is találhatók. A múzeum előzetes bejelentkezéssel tekinthető csak meg.

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén fekvő Mecseknádasd mellett vezet el a 6-os számú főút, így megközelítése igen jó. A római birodalom idején a település mellett haladt el az Eszéket, Pécset és Budát összekötő egyik legfontosabb pannóniai kereskedelmi és hadiút.

baranya megye turizmusa

A község több műemléki védettségű épülettel is büszkélkedhet. A pécsi püspök kedvelt birtokának barokk épületegyüttese (templom, plébánia, iskola) az 1770-es években épült. A falu templomát 1771-ben szentelték fel Szent György vértanú tiszteletére. Védett több lakóház is, melyek közül a volt Gungl-féle kocsma jellegzetes, faoszlopos, tornácos háza ad otthont a Német Tájház kiállításainak. A XVIII. század elején Mecseknádasdra telepített németek korabeli építészetének szép példája a falu közepén álló ún. „Titz-ház;'mely a XVIII-XIX. század fordulóján épülhetett.

Műemlékvédelem alatt áll a XIII. századi Szent István kápolna is, falait XIV. századi freskók díszítik. A XVI. századi kerítőfal maradványai ma is láthatók. Az államalapító korába vezetnek a Rékavár és a Várhegyen feltárt koraközépkori építmény romjai. A domborzat miatt itt a földművelés soha nem volt igazán gazdaságos, inkább háztáji kertekre és szőlőművelésre korlátozódott. A népszerű Borbaráti Társaság pincéjében már nem egy vendégcsoport kóstolta meg a környék jó minőségű borait. A lakosság körében sok jól képzett iparos található. A nádasdi sváb asztalosok, kőfaragók, kádárok, bognárok, fazekasok, kötélgyártók, kőművesek mindig is híresek és keresettek voltak. A kézműves hagyományokat mai mesterek is éltetik, Frey György fafaragó és Gradwohl Zsolt fazekas személyében.

Óbánya a Keleti-Mecsek védett erdőivel körülvett, keskeny völgyében fekvő kisfalu régóta kedvelt üdülő és kirándulóhely. Az Óbányai fazekaskiállítás és helytörténeti gyűjtemény az    egykori használati tárgyakat és a helyi viseletet mutatja be, de itt

látható a híres óbányai    fazekasság bőséges gyűjteménye    is.    Napjainkban már csak Keszler István és Teimel József fazekasok

műhelyeiben alkalmazzák a hagyományos eljárásokat. Minden év hamvazószerda utáni vasárnapon rendezik a településre oly jellemző „Tüzeskerék gurítást” („Hutzelsonntag”), amellyel egy régi német hagyományt kíván feleleveníteni a község német kisebbségi önkormányzata.

Az Ófalura jellemző faesztergályos mesterség 1919-től, a Pausch-család beköltözésével honosodott meg. Műhelyükben főleg tornácoszlopot, rokkát, fogast, bölcsőt, ágyat, törölközőtartót készítettek. A településen jelenleg is dolgoznak faesztergályosok és székesek, Pausch Antal faesztergályos műhelyét az érdeklődők meg is tekinthetik. A község Német Nemzetiségi Tájházában „Faesztergályos és székes mesterség” címmel állandó kiállítás látható.

A Mecsek északi nyúlványainak és a Völgység dombjainak találkozásánál, szép természeti környezetben fekszik Hidas. A településen helyi védettséget élvez a katolikus és az evangélikus templom, valamint a Kajdacsy-család klasszicista kastélya, mely ma a Polgármesteri Hivatal épülete. A hidasi tájházban német és székely szoba mutatja be a nemzetiségek berendezési tárgyait, öltözékeit, használati eszközeit.

baranya megye turizmusa

Hosszúhetény a római korban Pannónia egy kisebb, de jelentős települése volt, amely ma a falusi turizmus kedvelt célpontja. A falu középkori temploma helyén áll az új, barokk stílusú római katolikus templom. Egy, a századforduló előtt épült, szépen felújított és a korabeli funkcióinak megfelelően berendezett parasztporta ad otthont Bocz Árpád Magántájházának.

A gyönyörű népviseletet a Hetényi Szüret alkalmával csodálhatjuk meg, amelyet 2005-ben szeptember 24-én rendez a Művelődési Ház.

A faluban több kézműves is dolgozik, így Abonyi Bea kőfestő mázoló, batikmester, Molnár Sándor keramikus és Czipóné Borbás Rózsa tűzzománc készítő.

Aki teljesen el akar vonulni a világ zajától, az a Hosszúhetényhez tartozó két üdülőfaluban, Püspökszentlászlón és Kisújbányán kereshet felfrissülést.

Püspökszentlászló Hosszúhetény felől 3 km-es úton, kellemes sétával közelíthető meg. Mivel a településhez nem épült bekötőút, a község lassan elnéptelenedett. A faluban 1725-ben szentelték fel a kápolnát Szent László tiszteletére. A kastélyt klasszicizáló-barokk stílusban Esterházy Pál László pécsi püspök építtette az 1790-es években. Hettyei Sámuel püspök létesítette a kastély körüli mintegy 6 holdas arborétumot, amelyben 25 fajta fenyő és 80 fajta egyéb növény található. A kastély nem, az arborétum pedig csak engedéllyel látogatható. A falusi turizmus keretében több szálláshelyet is találunk Püspökszentlászlón.

Kisújbányát frankföldi német telepesek alapították a XVIII. században. Egykor önálló település volt, ma üdülőfalu. A településen 1760 és 1809 között üveghuta működött, melynek feltárását 1995-ben Kárpáti Gábor pécsi régész végezte. A falu az 1970-es években elsorvadt, a német őslakosság elvándorolt. A házaikat megvásárló új tulajdonosok megőrizték a hagyományos építészeti formákat, így az idelátogatókat egy eredeti sváb parasztfalu látványa fogadja.

baranya megye turizmusa

Múzeumok, műemlékek, látnivalók

Cementlap

Múzeum

7661 Erzsébet, Fő u. 40.

Előzetes

bejelentkezés

Tájház

7696 Hidas, Kossuth L. u. 111.

30 355-4578

Előzetes

bejelentkezés

Kulcs:

Kossuth u. 113.

Katolikus

templom

7696 Hidas, Kossuth u. 50.

Evangélikus

templom

7696 Hidas, Kossuth u. 84.

Református

templom

7696 Hidas Vörösmarty u. 32.

Bocz Árpád Magángyűjtemény

7694 Hosszúhetény, Kossuth L. u. 10.

72 490-859

Előzetes

bejelentkezés

Arborétum

7694 Hosszúhetény-Püspökszentlászló

72 490-828

Előzetes

bejelentkezés

Szent László Kápolna

7694 Hosszúhetény-Püspökszentlászló

72 490-828

Előzetes

bejelentkezés

Katolikus

templom

7695

Mecseknádasd

Német

Nemzetiségi

Tájház

7695

Mecseknádasd, Munkácsy M. u. 5-7.

70 263-8924

04.01-10.31.

K-V:

10.00-12.00

15.00-17.00

Szezonon

kívül előzetes

bejelentkezés

Réka vár romjai

Mecseknádasd

Várhegyi török kori romok

7695

Mecseknádasd

Szent István Kápolna

Mecseknádasd

72 463-541

Előzetes

bejelentkezés

Titz-ház

7695 Mecseknádasd, Szabadságtér9.

Katolikus

templom

7731 Nagypall

Református

templom

7731 Nagypall

Falumúzeum

7731 Nagypall, Szabadság u. 26.

72 466-752

Előzetes

bejelentkezés

Pincegaléria

7731 Nagypall, Szabadság u. 38/b.

72 466-367

05.01-06.30.

P-V:

13.00-17.00

07.01-08.31.

H-K, Cs-V: 13.00-17.00

Fazekas Kiállítás

7695 Óbánya, Fő u. 70.

72 463-176

Előzetes

bejelentkezés

Katolikus templom

7696 Ófalu

72 463-173

Német

Nemzetiségi

Tájház

7696 Ófalu, Kossuth u. 38.

72 463-198

Előzetes

bejelentkezés

Apaceller

gyapjúfonó

műhely

7720 Pécsvárad, Honvéd u. 16.

30 277-5201

Előzetes

bejelentkezés

Bali-szigeti

szoborgyűjtemény

7720 Pécsvárad, Pécsi út 2.

72 465-072

Előzetes

bejelentkezés

Katolikus

templom

7720 Pécsvárad, Vár u.

Református

templom

7720 Pécsvárad, Kálvin u.

Kígyós Sándor állandó kiállítása

7720 Pécsvárad, Vár u. 45.

72 466-577

04.01-10.31.

K-V:

9.00-17.00

11.01-03.31:

H-P:

9.00-16.00

Nemes-Nagel

Emlékszoba

7720 Pécsvárad, Pécsi út 2.

72 465-072

Előzetes

bejelentkezés

Platthy György

festőművész

kiállítása

7720 Pécsvárad, Pécsi út 2.

72 465-072

Előzetes

bejelentkezés

Samu Géza állandó kiállítása

7720 Pécsvárad, Iskola u. 2.

72 465-305

Előzetes

bejelentkezés

Iskolatörténeti

Kiállítás

7720 Pécsvárad, Iskola u. 2.

72 465-305

Előzetes

bejelentkezés

Vármúzeum

7720 Pécsvárad, Vár u. 45.

72 466-577

04.01-10.31.

K-V:

9.00-17.00

11.01-03.31:

H-P:

9.00-16.00

Vár altemploma

7720 Pécsvárad, Vár u. 45.

72 466-577

04.01-10.31.

K-V:

9.00-17.00

11.01-03.31:

H-P:

9.00-16.00

Berta János faműves állandó kiállítása

7722 Zengővárkony, AranyJ. u. 113.

72 466-161

Kulcs:

AranyJ. u. 94.

Császár

Emlékszoba

7722 Zengővárkony, AranyJ. u. 97.

72 466-118

03.15-10.15.

SZ, SZO: 10.00-18.00 V:13.00-18.00 10.15.-03.15:

SZ, SZO: 10.00-15.00 V: 13.00-15.00

Fülep Lajos Emlékszoba

7722 Zengővárkony, AranyJ. u. 97.

72 466-118

03.15-10.15.

SZ, SZO: 10.00-18.00 V:13.00-18.00 10.15.-03.15:

SZ, SZO: 10.00-15.00 V: 13.00-15.00

Míves Tojás Gyűjtemény

7722 Zengővárkony, Kossuth u. 6.

72 466-605

03.15-10.15.

10.00-18.00

10.15-03.15.

10.00-15.00

Szerda

szünnap

Református

templom

7722 Zengővárkony, AranyJ. u. 97.

72466-118

03.15-10.15.

SZ, SZO: 10.00-18.00 V:13.00-18.00 10.15.-03.15:

SZ, SZO: 10.00-15.00 V: 13.00-15.00

Rockenbauer Pál síremléke

7722 Zengővárkony

Szabadon

látogatható

Szalmakincstár

7722 Zengővárkony, AranyJ. u. 69.

72 466-187

03.15-10.15.

10.00-18.00

10.15-03.15.

10.00-15.00

Szerda

szünnap

Tájház

7722 Zengővárkony, Kossuth u. 6.

72 466-581

Előzetes

bejelent

kezéssel

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Czipóné Borbás Rózsa

7692

Hosszúhetény, Landler u. 11.

72 490-366

tűzzománc

készítő

Abonyi Bea

7692

Hosszúhetény-

Püspökszentlászló

72 490-332

batikmester

MolnárSándor

7692

Hosszúhetény-

Püspökszentlászló

72 490-275

keramikus

Frey György

7695

Mecseknádasd, Hegyalja u. 48.

72 463-148

fafaragó

Grandwohl Zsolt

7695

Mecseknádasd, Rékavölgyi u. 13.

72 463-702

fazekas

Régi Mesterségeket

Felelevenítő

Egyesület

7731 Nagypall, Szabadság u. 26.

72 466-713

Keszler István

7695 Óbánya, Fő u. 64/1.

72 463-076

keramikus

Teimel József

7695 Óbánya, Fő u. 28.

72 463-124

fazekas

Pausch Antal

7696 Ófalu, Petőfi S. u. 31.

72 463-229

faesztergályos

Ömböli Béláné

7720 Pécsvárad, Witt u. 15.

72 465-479

tojáshímző

Horváth Jánosné

7722

Zengővárkony, AranyJ. u. 81.

72 466-133

szövő

Ördög Béláné

7722

Zengővárkony, AranyJ. u. 86.

72 466-581

szövő

Tamicza Éva

7722

Zengővárkony, AranyJ. u. 91.

72 466-136

tojásfestő

Töttös Sándor

7722

Zengővárkony, AranyJ. u. 95.

72 466-137

szövő,

babakészítő

Lovaglási lehetőség

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Aranypatkó

7695 Mecseknádasd, Óbányai u.

72 463-454

Lovaspanzió

Ifjúsági szállások

Bazsarózsa Kulcsosház

7694

Hosszúhetény,

Püspökszentlászló

72 315-641

l*=H 15

Kisújbányai Kulcsosház

7694

Hosszúhetény, Kisújbánya 52.

72 490-584

helyek:  20

Bakancsos Ház

7695

Mecseknádasd, Liszt F. u. 75.

72 463-042

helyek:  20

Ifjúsági Tábor

7695 Óbánya, Fő u. 53.

78 475-002

helyek:  60

Ifjúsági Tábor

7695 Óbánya, Fő u. 69.

72 463-075

helyek:  20

Kulcsosház

7695 Óbánya, Fő u. 60.

74 550-054

helyek:  24

Öregmalom Turistaház

7695 Óbánya, Fő u. 46.

72 463-085

helyek:  55

Óbányai Üdülőház

7695 Óbánya, Fő u. 75.

74 510-401

helyek:  30

Dombay-tavi Ifjúsági tábor

7720 Pécsvárad, Patak u.

72 465-315

helyek:  40

Kótsch Vendégház és Ifjúsági szállás

7720 Pécsvárad, Külterület 14. Dombay-tó

72 466-346

helyek:  60

Középiskolai kollégium

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2.

72 465-039

helyek:  105

Református Ifjúsági Szálló

7720 Pécsvárad, Kálvin u. 2.

72 465-809

helyek:  20

Kempingek

Csillag Kemping

7695 Mecseknádasd, Zrínyi u. 20.

72 463-029

Bambi Kemping

7695 Óbánya, Fő u. 1.

72 463-109

baranya megye turizmusa

Szállodák, panziók

Mészkemencei Vendégház

7723 Erdősmecske, Mészkemence

72 508-200 72 508-201

turizmus@mefa.hu

www.mefa.hu

P

II

helyek:  7/14

Mecsekkapu Panzió

7796 Hidas, Dózsa Gy. u. 10.

72 457-458 72 557-010

P

II

helyek: 9/25

Hotel Kövestető***

7692 Hosszúhetény, Kövestető

72 481-058

kovesteto@axelero.hu

P

II

E

0

helyek:  22/48

Aranypatkó Lovaspanzió

7695 Mecseknádasd, Óbányai u.

72 463-454

aranypatko@bara nyapark.hu www.baranyapark.hu

P

II

helyek: 8/24

Bagoly Csárda és Panzió

7695 Mecseknádasd, 6-os út 167 km

72 463-013 72 563-028

bagolycs@axelero.hu

www.bagolycsarda-panzio.hu

Pl

Öcs

II

helyek:  25/66

Zölderdő Panzió

7695 Óbánya, Fő u. 2/a.

72 463-354

obanyai@freemail.hu

www.keletmecsekgyongyei.ini.hu

P

II

**

helyek:  5/10

Baráthegyi Gyógyház

7720 Pécsvárad, Várkert köz 10.

72 465-545 72 465-834

cangol@freemail.hu

P

öcs

üT

RENT

CÍfo

helyek:  7/12

Gesztenyés Panzió

7720 Pécsvárad, Erzsébeti út 7.

72 465-183

P

II

aCtic

*3?

helyek: 4/10

Hesz Antal Panzió

7720 Pécsvárad, Honvéd u. 7-8.

72 465-531

helyek: 5/10

István király Szálloda**

7720 Pécsvárad, Vár u. 45.

72 466-577 72 465-121

varszall@elender.hu

www.hotels.hu/varszallo

P

ücs

II

l*=i 30/80

Vendéglátóhelyek

Hargita Ételbár

7796 Hidas, Kossuth L. u. 52.

72 457-108

Mecsekkapu Panzió Étterme

7796 Hidas, Dózsa Gy. u. 10.

72 457-458

Hotel Kövestető Étterme

7692 Hosszúhetény, Kövestető

72 481-058

Aranypatkó Lovaspanzió Étterme

7695 Mecseknádasd, Óbányai u.

72 463-454

Bagoly Csárda

7695 Mecseknádasd, 6-os út 167 km

72 463-013

Schlossberg Vendéglő

7695 Mecseknádasd

72 463-701

Zölderdő Vendéglő

7695 Óbánya, Fő u. 2/a.

72 463-354

Gesztenyés Vendéglő

7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 7.

72 465-183

István királySzálloda Étterme

7720 Pécsvárad, Vár u. 45.

72 466-577

Maddalena Pizzéria

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 22.

72 466-552

Tanya Csárda

7720 Pécsvárad, Külterület 16.

72 465-835

Vadászkürt Vendéglő

7720 Pécsvárad, Szabadság u. 8.

72 465-122

Asztrik Vendéglő

7720 Pécsvárad, 6-os főút mellett

72 565-086

Falusi szálláshelyek, vendégházak

Erdészház

7720 Apátvarasd, Kültelek 4.

72 463-029

helyek:  4/9

Vendégház

7723 Erdősmecske, Ady E. u. 3.

72 455-276

helyek:  2/4

Adorján Ház

7694 Hosszúhetény, BenczeJ. u. 7.

72 490-012

helyek:  2/5

Aradi Ház

7694 Hosszúhetény, Iskola u. 96.

72 490-831

helyek:  1/4

Berkenye Vendégház

7694 Hosszúhetény, Zengő u. 15.

72 490-025

helyek:  2/6

Féld Ház

7694 Hosszúhetény, Hársas u. 11.

72 490-089

helyek:  2/6

Garamvári Ház

7694 Hosszúhetény, Tavasz u. 4.

72 490-878

helyek:  3/10

Lovig Ház

7694 Hosszúhetény, Kossuth L. u. 21.

72 490-863

helyek:  4/10

Pap Ház

7694 Hosszúhetény, Verseny u. 2/b.

72 490-255

helyek:  3/6

Radó Ház

7694 Hosszúhetény, Fő u. 67.

72 490-333

helyek: 2/5

Schnell Ház

7694 Hosszúhetény, Petőfi S. u. 32.

72 490-872

helyek: 3/5

Szabó Ház

7694 Hosszúhetény, Béke u. 9.

72 490-037

helyek:  3/12

Tobak Ház

7694 Hosszúhetény, Bencze J. u. 14.

72 490-159

helyek:  2/6

Vadszilva Vendégház

7694 Hosszúhetény, Petőfi S. u. 47.

72 490-888

helyek:  2/6

Zengő Vendégház

7694 Hosszúhetény, Fő u. 57.

72 490-791

helyek:  3/8

Falusi Turizmus

7694 Hosszúhetény-Püspökszentlászló 22.

72 490-831

helyek:  2/8

Mackólak Vendégház

7694 Hosszúhetény-Püspökszentlászló 10.

72 490-332

helyek:  3/10

Vári Ház

7694 Hosszúhetény-Püspökszentlászló 3.

72 490-259

helyek:  2/8

Vendégház Püspökszentlászló

7694 Hosszúhetény-Püspökszentlászló 13.

72 490-483

helyek:  3/9

Beichli Vendégház

7695 Mecseknádasd, Hegyalja u. 52.

72 463-096

helyek:  4/10

Csillag Vendégház és Kemping

7695 Mecseknádasd, Zrínyi u. 20.

72 463-029

helyek:  1/4

Hajdú Vendégház

7695 Mecseknádasd, Kossuth L. u. 118.

72 463-292

helyek:  2/4

Nádasdi Borház

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 17.

72 463-618

helyek:  2/6

Sipos Ház

7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 31.

72 463-409

helyek:  2/4

Mária Vendégház

7731 Nagypall, Petőfi S. u. 5/a.

72 466-722

helyek:  2/5

Rózsalugas Vendégház

7731 Nagypall, Petőfi S. u. 19.

72 466-713

helyek:  2/5

Vendégház a Hársfához

7731 Nagypall, Szabadság u. 39.

72 465-678

helyek:  5/10

Éliás-Mezey Ház

7695 Óbánya, Fő u. 20.

72 463-176

helyek:  3/9

Horvát Vendégház

7695 Óbánya, Fő u. 80.

72 463-107

helyek:  2/6

Kovács Ház

7695 Óbánya, Fő u. 37.

72 463-108

helyek: 2/6

TibayVendégház

7696 Ófalu, Zrínyi M. u. 10.

72 311-438

helyek:  5/10

Büki Ház

7720 Pécsvárad, Rákóczi F. u. 2.

72 465-255

helyek:  2/8

Borpincék és borkóstolás

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Aradi Károly

7694 Hosszúhetény, Iskola u. 96.

72 490-831

Dömös Tibor

7692 Hosszúhetény, Kossuth u. 33.

72 490-476

Nádasdi Borház

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 17.

72 463-618

Borbaráti Társaság pincéje

7695 Mecseknádasd, Munkácsy M. u. 5-7.

72 563-100

Walter Gyula

7720 Pécsvárad, Szártető

72 465-396

Schiller Pince

7720 Pécsvárad, Várdomb dűlő

20 994-0252

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Az igazi csodák mindig a főútvonalaktól, autópályáktól messze, egy-egy eldugott völgyben, kis, kanyargós hegyi utak mentén várják az utazót. Nem szeretnénk elvenni az olvasótól a felfedezés örömét, hiszen a legcsodálatosabb élmény egyedül rátalálni a kincsre. Iránymutatás, titkos térkép azért nem árt, ha van az ember tarsolyában. Aki szereti a romantikát, a csendet, az erdei patakok csobogását, érdemes elindulnia Pécs városából Komló irányába, a Keleti-Mecsek térségébe. Már maga az út is lenyűgöző látványosságokat kínál a Mecsek érdéin keresztül. Az óriási méretű lapulevelek, a párától sejtelmes, sűrű vegetációjelzi: itt már a történelmi mesék, a délvidék egzotikuma, mediterrán illatok világa a háttér.

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén számos védett növény- és állatfajjal találkozhat a szerencsés túrázó. A térség legjellegzetesebb védett növényei: az illatos hunyor, a „mecseki tea” alapjául szolgáló nagyvirágú méh fű, az „illatos” medvehagyma és a bánáti bazsarózsa. A nagyvadak közül a gímszarvas, az őz és a vaddisznó a legelterjedtebbek.

„A már Tolna felé szelídülő baranyai hegyek közé szorult falu úgy bukkan elő a dombok, és erdők közül, mintha egyenesen szelíd népmesék ölében ülne.... a Magyarország olvasói azt kívánják, hogy a baranyai kis Kárász községből csinálják meg a magyar Salzburgot.” - írja Kárászról egy korabeli napilap a ’30-as évek derekáról. Már a múlt század derekán is itt ringott a magyarfalusi vendégfogadás bölcsője, de napjainkban is többfalusi portán várjáka pihenni vágyókat. Ma a helyi Keleti-Mecsek Egyesület Tourinform Irodája szolgál iránytűként ebben a zöld rengetegben az ideutazni vágyók részére. Itt informálódhat a kedves Vendég a különböző programlehetőségekről, mint például Mezei Ottó fazekasról, a Malom-múzeumról, illetve a Pajtaszínházról, ahol nyaranként a hagyományőrző táborok zajlanak.

Vékény felé folytatva az utat az Endrődi-lovastanya bukkan az utazó szeme elé, ahol kezdők és haladók egyaránt hódolhatnak lovaglási szenvedélyüknek. A nemrégiben kialakított Faluházban megszállók részére szintén biztosítottak a lovas udvar nyújtotta kedvezmények. A községben versenyek lebonyolítására alkalmas fogathajtó pálya található, amely iránt minden évben óriási az érdeklődés.

Szászvár szinte „fővárosa” ennek a kisrégiónak. Maga a település nagyságánál fogva irányító szerepet tölt be a térség életében. A szászvári vártól indul a „Várakat, kastélyokat összekötő autóstúra” útvonala. A pincesor elején lévő Borház az első állomása a helyi kis „borösvénynek”, ahol a környékbéli jóféle nedűk kóstolására nyílik lehetőség. A Bányászati múzeum az évszázados hagyományokra visszatekintő iparkultúrába enged betekintést. A közelmúltban felújított strandfürdő', valamint a település határában található horgásztó az aktív turizmusban érdekeltek számára szolgál kikapcsolódási lehetőséggel.

baranya megye turizmusa

A Bikaion található négy csillagos Puchner kastélyszálló szolgáltatásait külső vendégek is igénybe vehetik: a fürdőházban az élménymedencét, pezsgőfürdőt, szaunát, és a különböző sportolási lehetőségeket, mint a teniszt, a bowlingot és a fallabdát.

Alsómocsoládon található a térség legnagyobb ifjúsági szálláshelye, ami erdei iskolaként is működik.

Visszakanyarodva, Magyaregregyre juthat a kíváncsi vándor. Az Arnold-házban kialakított Tájház, a Mészárszék-múzeum, valamint a hagyományőrző tánccsoport ékes bizonyítékai annak, hogy a népi kultúra emlékei a régió települései közül Egregyen lelhetők fel a leginkább. A község Mária napi búcsúja (szeptember első vasárnapja) még ma is fontos egyházi eseménynek számít. A falu határában lévő Máré vára a Keleti-Mecsekben tett kirándulások egyik vonzó célpontja lehet. A gótikus lovagvár a valamikori fa őrtorony helyén épült a XIII. században. Később reneszánsz stílusban újjáépítették, de a török időkben pusztulásnak indult. A töredékeiben is műves faragványai a pécsi Reneszánsz Kőtárban tekinthetők meg. A vár múzeumában vártörténeti- és a Keleti-Mecsek élővilágát bemutató kiállítás látható. A néphit szerint a romok alatt egy elátkozott lány őrzi a szerencsétlen Máré család tengernyi kincsét. Aki erre jár, remélheti, hogy ő lesz a kiválasztott, és a patakból százévenként felszínre emelkedő lány ráruházza gazdagságát. Ha mégsem, akkor a látogató elégedjen meg azzal, hogy megismerte a Mecsek egyik legvarázslatosabb vidékét. Aki egy kis felfrissülésre vágyik, a település hideg vizes strandfürdőjében nyerhet felüdülést.

2005-ben a térség legnagyobb rendezvénye a június 4-11. között Kárászon megrendezésre kerülő Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor, melyet az előző évekhez hasonlóan kézműves, tánc és színjátszó foglalkozások is színesítenek.

Múzeumok, műemlékek, látnivalók

Műemlék

Vízimalom

7333 Kárász, Ady E. u. 34.

30 229-4652

Nyitva: júliustól szeptemberig előzetes bejelentkezéssel

Mezei Ottó fazekas műhelye, kiállítás

7333 Kárász, Kültelek 5.

72 420-080

Nyitva: előzetes bejelentkezéssel

Pajta-Színház Pap Judit

7333 Kárász, Petőfi u.15.

30 523-3404

Nyitva: előzetes bejelentkezéssel

Máré Vár

7332

Magyaregregy, Várvölgy l/a

72 420-566

Nyitva:

04.15-10. 15. K-V: 9.00-17.00

Arnold Ház

Mészárszék

7332

Magyaregregy, Rákóczi u. 57.

72 420-534

Nyitva: előzetes bejelentkezéssel

Mecseki

Bányászati

Kiállítás

7349 Szászvár, Kun B. u. 2.

72 389-588

Nyitva: csütörtök 9.00-11.00, nyitva tartási időn kívül előzetes bejelentkezéssel

Borház

7349 Szászvár, Bánya u.

30 256-5475

Nyitva: előzetes bejelentkezéssel

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Mezei Ottó

7333 Kárász, Kültelek 5.

72 420-080

fazekas

Mezei Ottóné

7333 Kárász, Kültelek 5.

72 420-080

kosárfonó, hímző

Kiss Józsefné

7351 Máza, Felszabadulás . 4.

72 389-953

kosárfonó, fonott bútor készítő

Bálint Péterné

7349 Szászvár, AranyJ. u. 48.

72 390-151

szövő

Lovaglási lehetőségek

Szuppi Ifjúsági Szálló és Lovasudvar

7347 Egyházaskozár, Béke u. 19.

72 459-797

Endró'di Lovas Tanya

7333 Vékény, Kültelek u. 1.

30 315-9125

baranya megye turizmusa

Szabadidő

Mágocsi Halastó

7342 Mágocs

30 300-5567

Strand

7332 Magyaregregy, Várvölgyi u. 2.

Strand

7349 Szászvár, Bánya u.

Puchner Kastélyszálló Wellness centruma

7346 Bikái, Rákóczi u. 22.

72 459-547

Várvölgyi földtani Tanösvény DDNP

7332 Magyaregregy, Várvölgy

72 517-200

Falusi szálláshelyek, vendégházak

Balázs Ház

7333 Kárász, Ady E. u. 22.

72 420-103

helyek: 4/6

Szeli Ház

7333 Kárász, Petőfi u. 32.

72 420-053

helyek: 1/4

Császár Ház

7333 Kárász, Kültelek 2.

72 420-071

l*=i 2/6

Jakab Ház

7333Kárász, Kúltelek5.

72 420-032

helyek:  1/6

Mezei-tanya

7333 Kárász, Kültelek 5.

72 420-032

helyek: 3/6

Kis Papp Ház

7333 Kárász, Ady E. u. 10.

72 420-000

helyek: 3/7

Lobi Ház

7333 Kárász, Ibolya u. 4.

72 420-085

helyek: 3/9

Mészáros Ház

7333 Kárász, Petőfi u. 16.

30 628-2817

helyek: 3/7

Kővári Ház

7333 Kárász, Petőfi u. 27.

72 420-045

helyek: 3/8

Panyor Ház

7333 Kárász, Petőfi u. 13.

72 420-068

helyek:  2/6

Vida Ház

7333 Kárász, Fürdő u. 18.

72 420-337

helyek: 3/8

Wéber-ház

7333 Kárász, Ady E. u. 11.

72 420-048

helyek: 3/6

Nagy Ház

7333 Kárász, Petőfi u. 5

72 420-062

helyek:  2/6

Művészetek

Háza

7333 Kárász, Petőfi u. 15.

30 523-3404

helyek:  2/6

Antal Ház

7332 Magyaregregy Árpád u. 10

72 420-346

helyek: 4/8

Bencze Ház

7332 Magyaregregy, Árpád u. 8.

72 420-526

helyek: 3/6

Kozmann Ház

7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 61.

72 420-363

helyek: 3/8

Deák-ház

7332 Magyaregregy, Kossuth u. 146.

72 420-378

helyek: 3/10

Gábor Ház

7332 Magyaregregy Zrínyi u. 43.

72 486-721

helyek:  6/12

Gyurka Ház

7332 Magyaregregy Rákóczi u. 15

72 420-328

helyek: 4/8

Leipold Ház

7332 Magyaregregy, Kossuth u. 47.

72 420-545

helyek: 3/8

Napsugár Ház

7332 Magyaregregy Jókai u. 3

72 420-328

helyek:  6/12

Póra Ház

7332 Magyaregregy, Rákóczi u. 97.

72 420-320

helyek:  2/6

Rijneckerhof

Vendégház

7332 Magyaregregy Zrínyi u. 31.

72 420-328

helyek: 4/8

Tallér Ház

7332 Magyaregregy, Petőfi u. 17.

72 420-400

helyek: 4/13

Zsuzsanna

Vendéház

7332 Magyaregregy Kossuth u. 25.

30 411-2667

helyek:  6/12

Jáger Panzió

7349 Szászvár Hársfa u. 2.

72 389-724

helyek:  4/10

Nagy Vendégház

7349 Szászvár, Kun B. u. 74.

72 389-429

helyek: 3/9

Jáger Ház

7349 Szászvár, Petőfi u. 84.

72 389-738

helyek: 3/8

Vidák Panzió

7349 Szászvár, Bartók u. 15.

72 289-060

helyek: 3/8

Endrődi Lovas Tanya

7333 Vékény, Kültelek u. 1.

30 315-9125

helyek: 3/9

Vékényi Faluház

7333 Vékény, Fő u. 51.

72 420-930

helyek: 3/6

Szállodák, panziók

Puchner Kastélyszálló ****

7346 Bikái, Rákóczi u. 22.

72 459-547

puchner@axelero.hu

www.puchner.hu

^1

im

|s—1

48/110

a

Ií3

V

IRI

Vadgesztenye Panzió

7332 Magyaregregy, Petőfi u. 13.

72 420-573

mm

25/65

Ifjúsági szálláshelyek

Kólyókfészek Erdei Iskola és Diákszálló

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 12.

72 451-749

helyek: 30

Szuppi Ifjúsági Szálló és Lovasudvar

7347 Egyházaskozár, Béke u. 19.

72 459-797

helyek: 102

Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola

7333 Kárász, Fürdő u. 20.

30 667-2471

helyek: 36

Vörösfenyő Kulcsosház

7332 Magyaregregy-Kárász-Szászvár között

72 485-304

helyek:  21

Kadarka Kulcsosház

7332 Magyaregregy, Márévár környéke

74 512-073

helyek: 32

Vendeglato helyek

Vadrózsa Vendéglő

7349 Szászvár, Bartók u. 2.

72 389-307

Gyufa Vendéglő

7349 Szászvár, Vásártér 7.

72 389-856

Puchner Kastélyszálló

* * * *

7346 Bikal, Rákóczi u. 22. Tel: 72/459-546, -547, -548 fax: 72/459-549 E-mait: pucchner@axelero.hu Internet: www.puchner.hu

Önt is várja különleges hangulatú Puchner Kastélyszálló

Szolgáltatásaink:

A kastély épületében korhű, kényelmes bútorokkal berendezett, légkondicionált szobák várják.

Kandallóval  felszerelt vendégházainkat baráti társaságoknak ajánljuk.

Fűrdőházunkban széleskörű wellness szolgáltatások közül

válogathatnak vendégeink. Megtalálható itt a frissítő pezsgőfürdő, élménymedence, gyermekmedence, szauna, szolárium, gőz és infrakabin, fittnessterem, különböző masszázsok és kozmetikai szolgáltatások

Középkori hangulatot idéző sportközpontunkban koktélbár,

fallabda, bowling, asztali foci és biliárd szolgálja az aktív kikapcsolódást

Magas technikai felszereltségü konferenciatermeink és különböző hangulatú különtermeink ideális helyszínt nyújtanak esküvők, bankettek, céges rendezvények, lebonyolításához.

„Egy kastély Európában, Európa egy kastélyban"

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Évről-évre jelentősen növekszik azon ifjúsággal foglalkozó szervezetek, alap- és középfokú tanintézetekés egyéb szervezetek száma, amelyek- talán Önökhöz hasonlóan - a szokásosnál is nagyobb gondot fordítanak gyermekeik, fiataljaik kultúrált, egészséges, ugyanakkor hasznos szabadidős elfoglaltságának megszervezésére. A szervezett programok sokfélék, sokszínűek lehetnek. Amennyiben Önök esetleg egy csendes, nyugodt, vendégszerető kistelepülésen, gyönyörű természeti környezetben tervezik eltölteni szünidejük egy részét, nem nélkülözve a mai modern világ technikai berendezései által felkínált kényelmet sem, akkor a számba jövő lehetőségek sorába vegyék fel Nyári Diákszállásunkat is! Az 1998-ban épült Szállón egyidejűleg 46 főt tudunk elszállásolni (ezen felül 6 pótágy áll még rendelkezésre szükség szerint). Az elhelyezés 4 db (16, 18, illetve 10 ágyas illetve a kísérőtanárok részére fent tartott 2 ágyas) összkomfortos hálóhelyen történik. Minden helyiséghez külön zuhanyzó és WC tartozik. A vendégeink részére közösségi tér biztosított. A szállóhoz parkosított udvar tartozik. Saját konyhánkon napi háromszori étkezésre van lehetőség.

Esetlegesen felmerülő további kérdéseiket fenti elérhetőségeink egyikén tudjuk megválaszolni.

baranya megye turizmusa

A Mecsek-Hegyhát Baranya megye legváltozatosabb, természeti értékekben gazdag vidéke. A vadban bővelkedő erdők, a völgyekben megbúvó kis falvak, a gyönyörű környezetben található horgászatra, vízi sportok űzésére, strandolásra alkalmas tavak, termálfürdő, gyógyító klímájú barlang mind megtalálható e vidék turisztikai kínálatában. Ezen szolgáltatások felsorolása mellett, bemutatunk néhány hangulatos települést is, melyek felkeresését ajánljuk.

A körzet idegenforgalmi szempontból jelentős településeinek egyike Orfű. A Pécstől 16 kilométerre elhelyezkedő üdülőfaluban lakó-és üdülőövezetek, tavak (az Orfűi-, a Pécsi-, és a Hermann Ottó-tó, összesen 113 hektár vízfelülettel), erdők, ligetek és szépen rendben tartott parkok adnak helyet a nyári üdülési szezon 10-15 ezres vendégseregének. A zavartalan kikapcsolódáshoz, pihenéshez itt szinte minden megtalálható. A fürdőzés melletta vízisportok szerelmesei is szívesen keresik fel Orfűt, hiszen a vitorlázáson túl kajakozás és csónakázás is színesíti a programválasztékot. Otthon érezhetik magukat a horgászok és a közeli, vadban gazdag erdőkben a vadászok valamint a sportoló vadászíjászok is. Az elmúlt években gyors fejlődésnek indult a lovasturizmus is. Az Orfűi Lovasnapok rendezvényei mellett díjugrató versenyek, távlovas- és távhajtó verseny, öttusa és a régi időket idéző vadászlovaglás emelik Orfűt Baranyában a lovassportok kiemelkedő központjává.

A páratlan természeti környezetben műemlék épületek őrzik a hagyományos faluképet. Országos műemléki védettség alatt áll a Széchenyi tér 3. sz alatt található „Parasztház”, melyben a Tourinform iroda működik.

Orfű legújabb látványossága a Muskátli Étterem udvarán kialakított ún. Kemencés Udvar, valamint az Orfűi Tájház és Néprajzi Gyűjtemény. A falu kiemelkedő műemléke a ma is üzemelő Orfűi Vízimalom, amely az ország egyetlen üzemszerűen működő vízimalma.

A település számos programlehetőséget is kínál. Tavasszal rendezik az Országos Medvehagyma Napokat, a Madárijesztő Kiállítást és Versenyt. A nyár jelentősebb rendezvényei az Orfűi Kemencés Napok, a már említett Orfűi Lovasnapok és az Orfűi Napok.

Abaliget mai területe mára római korban is lakott volt, ugyanis e korból származik az a bronzból készült Venus szobrocska, amely ma Pécsett, a Régészeti Múzeumban látható. A település legfontosabb nevezetessége a Cseppkőbarlang. Felfedezője 1768-ban Mattenheim József helybéli molnár volt. A 466 m hosszú, kiegyenlített klímájú barlang kiválóan alkalmas légúti megbetegedések gyógykezelésére. A közelmúltban hivatalosan is gyógy barlanggá nyilvánították. A kutatások itt mintegy 190 állatfajt mutattak ki és írtak le. (pl. viziászkák, százlábúak, stb.) Jelentősnek mondható a denevérpopuláció is; 19, a barlangban szaporodó, vagy ott telelő állatfajt határoztak meg. Nyolc fokozottan védett denevérfaj közül a nagyfülű-, a pisze-, a nagy patkós-, és a tavi denevér is megtalálható itt.

baranya megye turizmusa

A barlang bejárata mellett lévő Denevérmúzeumban a denevérek valós élethelyeit szimulálva ismerhetik meg az érdeklődők az egyes fajokat.

A barlang bejáratától induló Abaligeti Tanösvény 12 állomásán a felszín természeti értékeinek és a hozzájuk kapcsolódó folyamatoknak megismerésére nyílik lehetőség.

A barlangból kifolyó patak vizéből két mesterséges tavat alakítottak ki 1959-ben. A kisebb, közvetlenül a barlang bejáratánál lévő tóban csónakázni, vízibiciklizni lehet, a gépkocsi parkolóhoz vezető út túloldalán lévő nagyobb tó a horgászok kedvelt helye.

A Mecsek egyik északi völgyében megbújó Hetvehely egyike Árpád-kori településeinknek. A község műemlék temploma a XIII. század végén épült. Először a XIV. században , majd a XVIII. században átalakították és kibővítették. A templomhajóban a középkori eredetű falképeken kívül egy XIV. századi keresztelőmedence látható. Az ősi templom minden bizonnyal a pécsi pálosok Jakab-hegyi kolostorához tartozott, mellette a remeteházzal.

Magyarhertelendet elsősorban termálfürdője tette népszerűvé a turisták körében. Az 1958-ben feltárt 40 0C-os termálvíz kedvező hatással van a reumatikus, izületi, vérkeringési és idegrendszeri betegségekre. A község méltán büszkélkedhet a rendezvényekre is kiválóan alkalmas, virágos környezetben található fedett színpadu főterével, valamint a nemrég átadott Közösségi Centrumával is. A pihenést a faluban és az üdülőkörzetben található számos vendégház, a jól felszerelt ifjúsági táborok, valamint a fürdő közelében található panzió szolgálja. A településen található a környék egyetlen házi sörfőzdéje is.

A Mecsek-Hegyhát legnagyobb települése Sásd, mely 1995-ben kapott városi rangot. A közúton, és vasúton is egyaránt jól megközelíthető kistérségi központhoz tartozó lankás-erdős dombvidék a vendégvadászok kedvelt helyszíne. A Művelődési Központ épületében helyet kapott Helytörténeti Kiállítás a város és a Hegyhát történetét, az itt élők gazdálkodását mutatja be.

Sásd római katolikus (Kisboldogasszony) temploma 1796-ban, copfstílusban épült. Főoltárán Dorfmeister István alkotása látható.

Sásd közelében találjuk Varga települést is. Itt született és gyermekkorát is itt töltötte Sásdi Sándor (1898-1992) író, szerkesztő. Munkásságának a polgármesteri hivatal épületében kialakított Sásdi Sándor Emlékmúzeum állít emléket.

A Zselicség határán fekvő Bakóca egykor a Zichy-grófok birtoka volt, majd a török hódoltság után Nádasdy László gróf illetve a Menczel-család, később pedig a Majláth család tulajdona lett. Az ő nevükhöz kötődik a barokk eredetű, de a XIX. század második felében teljesen átépített kastély, mely ma magántulajdonban van. A bakócai fazekasházban 1973-ban nyílt állandó kiállítás. Az itt látható alkotásokat a Baranya-Hegyhát egyik legismertebb „gölöncséré”, Sáfrány Géza (1905-1995)

készítette. Az 1940-es évekig ő látta el fazekasáruval a zselici és hegyháti falvak nagy részét. Sáfrány Géza 1978-ban nyerte el a Népművészet Mestere címet.

Komló történelmi gyökerei messzire nyúlnak vissza, hiszen területén a II. századból származó római kori leletek kerültek napvilágra. A község fejlődése szempontjából jelentős esemény az 1812-es esztendőhöz kötődik, amikor a közeli dombok egyikén kőszenet találtak. E természeti kincsnek köszönhetően a kis bányászfalu a XX. század közepétől Észak-Baranya meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és egészségügyi központjává vált. Több mint 100 év után, 2000-ben a mélyművelésű bányászat megszűnt. Ezen időszak emlékei a helyi Helytörténeti Múzeumban láthatók. A bányászat fotókkal, tárgyakkal illusztrált történetének bemutatása mellett a település fejlődésének dokumentumaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A Természettudományi Gyűjtemény a lepkefélék, rovarok mellett gazdag kőzetanyag és kőzetminta-gyűjtemény látható.

A város rendezvényei közül a legjelentősebbek a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál és a Bányásznapok hagyományait is megőrző Komlói Napok programsorozat.

Közigazgatásilag Komlóhoz tartozik Sikonda városrész is, mely a hideg és meleg vizes strandjáról híres. 2004-ben adták át a Wellness Hotelt és élmény fürdőt, ahol a fürdés mellett szauna, gyógytorna, és masszázs várja a pihenni vágyókat. A strandot övező erdők sétányai is kellemes kikapcsolódást nyújtanak, ám a közelben halban gazdag horgásztavak is találhatóak. Az üdülőövezetben ifjúsági tábor és szép, árnyas kemping áll a turisták rendelkezésére.

A Mecsek-hegység északi lábánál, félúton Pécs és Komló között található Mánfa. Fő nevezetessége a XII. században épült műemlék templom. Első átépítése a XIII. század elejére tehető, majd a XIV. században gótikus stílusban tovább bővítették. Kedvelt kirándulóhely az országos természetvédelmi védettség alatt levő Gyula-forrás, a Kőlyuki-barlang, és a ritka növényekben gazdag Melegmányi-völgy. A településen a falusi vendégházakon kívül a közel 30 fő befogadására alkalmas panzió kínál szálláshelyet.

A térségben Kovácsszénája és Mecsekpölöske határában találhatók további, napijegyes horgászatra alkalmas tavak.

baranya megye turizmusa

Múzeumok, műemlékek látnivalók

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Cseppkőbarlang

7678 Abaliget

72 498-766

04.01-10.15.

H-V: 9.00-18.00 10.15-03.31.

K-V: 10.00-15.00 a csoportok óránként indulnak

Denevér Múzeum

7678 Abaliget

72 498-684

03.15-10.15.

9.00-18.00

10.16-03.14.

K-V: 10.00-15.00

Sáfrány Géza Fazekas Múzeum

7393 Bakóca, Rákóczi u. 77.

72 378-013

Előzetes

bejelentkezés

Középkori templom

7681 Hetvehely, Rákóczi u. 39.

72 578-528

Előzetes

bejelentkezés

Helytörténeti

Múzeum

7300 Komló, Városház tér 1.

72 482-369

H, K, Cs: 10.00-16.00 SZ: 10.00-18.00 P: 10.00-12.30

Természettudományi

Múzeum

7300 Komló, Városház tér 1.

72 483-016

H-P: 10.00-15.00

Középkori templom

7304 Mánfa

72 482-145

Előzetes

bejelentkezés

Malommúzeum

7677 Orfű

20 433-0947

05.01-09.30.

K-V: 10.00-17.00 Szezonon kívül előzetes bejelentkezéssel

Tájház és néprajzi gyűjtemény

7677 Orfű-

Mecsekrákos

Harangláb

72 498-283

Előzetes

bejelentkezés

Kemencés Udvar

7677 Orfű, Muskátli Vendéglő udvara

72 498-283

Előzetes

bejelentkezés

Helytörténeti

Kiállítás

7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

72 476-026

Előzetes

bejelentkezés

Kisboldogasszony

templom

7370 Sásd, Szent Imre u. 24.

72 475-580

Sásdi Sándor Emlékmúzeum

7370 Varga, Fő u. 32.

72 475-630

Előzetes

bejelentkezés

Perhács Eszter

Baranyajenő, Kossuth u. 11.

72 454-075

Fazekas (kenyérsütés kemencében)

Maurer Rita

7677 Orfű, Petőfi u.13.

72 498-037

Fazekas

Orfűi Kézműves Egyesület

7677 Orfű, Malommúzeum

72 598-116

Lovaglási lehetőség

Rácz Tanya

7767 Orfű-Lipóc

72 498-459

Tekeresi Lovaspanzió

7767 Orfű, Petőfi u. 3.

72 498-032

Szabadidő

Denevér tanösvény

Abaliget-DDNP

72 517-200

Vízfő forrás tanösvény

Orfű-Malommúzeum

72 517-200

Balázshegyi kilátó

Orfű-Balázshegy

Kis-tó strand

7677 Orfű, Kossuth u. 46.

72 498-483

Strandfürdő

7677 Orfű, Dollár u. 1.

72 378-451

Sárkányrepülés

30 9578-369

Trió és Szuadó Barlang

Orfű közelében

20 580-2064

Minigolf Center

7677 Orfű, Dollár u. 1.

72 378-485

Sikonda Wellness Hotel Fürdője

7300 Sikonda, Fürdő u. 5.

72 581-488

Vendéglátóhelyek

Erdőszéli Vadvirág Étterem

7300 Komló, Mecsekfalui u.

72 486-475

Jager Étterem

7677 Orfű, Rákóczi u. 23.

72 475-054

Jurta Étterem

7677 Orfű, Dollár u. 4.

72 378-403

Kőlyuki betérő

7304 Mánfa, Ciframalom u.

72 484-895

Muskátli Étterem

7677 Orfű, Széchenyi tér 13.

72 498-283

Vadásztanya Vendéglő

7300 Sikonda, Tölgyfa u. 1.

72 481-914

baranya megye turizmusa

Szállodák, panziók, vendégházak

Barlang Panzió

7876Abaliget, Üdülőterület

72 498-730 72 327-928

juvetour@axelero.hu

P

öcs

helyek:  14/38

Cseppkő Panzió

7876Abaliget, Kossuth u. 107/a.

72 498-636 72 498-785

P

ücs

helyek:  7/20

Béke Sziget Hotel

7300 Komló, Városház tér 4.

72 581-099

|P|

***

aj.

22/62

G&G Panzió

7304 Mánfa, Bánusztanya 1.

72 582-310 72 582-319

banusztanya@enternet.hu www.banusztanya .hu

HBDD

helyek: 11/29

„R” Üdülőház

7677 Orfű, Dollár u. 13.

72 515-700 72 327-928

juvetour@axelero.hu

HB

helyek:  6/18

Árkádos Panzió

7677 Orfű, Széchenyi tér 4/a.

72 598-020 72 598-021

arkados@axelero.hu

www.nexus.hu/arkados

p

helyek:  6/16

Átrium Panzió

7677 Orfű, Széchenyi tér 17.

72 498-288 72 498-287

p

II

isf"

helyek:  10/23

Danubius Béta Hotel Club Orfű

7677 Orfű, Kossuth L. u. 46.

72 498-483 72 498-452

orfu.cluborfu@axelero.hu

www.cluborfu.hu

p

öcs

II

helyek:  4/12

Diás Panzió és Bungalow

7677 Orfű, Dollár u. 9.

72 312-626 72 532-779

orfutours@mevid.hu

www.orfutours.hu

p

KENT

helyek:  10/28

Laterum Motel

7677 Orfű, Dollár u. 10.

72 252-108 72 252-131

laterum@axelero.hu

www.laterum.hu

p

Öcs

22/55

Magyar Aszfalt Üdülő

7677 Orfű, Dollár u. 5.

72 515-700 72 327-928

juvetour@axelero.hu

p

ücs

helyek:  6/23

Molnár Panzió

7677 Orfű, Széchenyi tér 18/a.

72 498-363

molnaro@freemail.hu

p

öcs

i!F

helyek:  12/22

Nimród Panzió

7677 Orfű, Honvéd u. 3-5.

72 498-430 72 329-384

p

helyek:  5/15

Rácz Tanya

7767 Orfű-Lipóc

72 498-459 72 498-499

www.racztanya.hu

H

ücs

lo

■ÉNT

<f%)

II

isf"

helyek:  27/94

Tekeresi Lovaspanzió

7767 Orfű, Petőfi u. 3.

72 498-032 72 327-728

juvetour@axelero.hu

W

Öcs

II

■ÉNT

dte

*

helyek:  9/42

Tóparti Vendégház

7677 Orfű, Dollár u. 2.

72 378-511 72 312-653

öcs

Vaskakas Panzió

7677 Orfű, Mecsekrákosi u. 29.

72 498-219

P

öcs

II

helyek:  5/20

Vendégház

7677 Orfű, Ady E. hrsz. 549.

72 508-200 72 508-201

turizmus@mefa.hu

www.mefa.hu

P

helyek: 6/18

Well Hotel

7677 Orfű, Kossuth L. u. 40.

72 498-442

j.dorogi@wellhotel.hu

www.wellhotel.hu

P

öcs

II

■ÉNT

(ífe

helyek: 18/42

WK Apartmanház

7677 Orfű, Kalaphegyi u. 1.

30 982-0254

P

ücs

helyek:  9/35

Sikonda Wellness Hotel***

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 5.

72 581-488 72 581-489

szobafoglalas@

sikondafurdo.hu

www.sikondafurdo.hu

P

ücs

II

isr

AJ.

helyek: 36/76

Sikondai Vendégház

7300 Komló-Sikonda

72 508-200 72 508-201

turizmus@mefa.hu

www.mefa.hu

P

helyek:  5/11

Zöld Béka Üdülőház

7300 Komló-Sikonda, Tóparti üt 43.

72 485-240

öcs

helyek:  8/32

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Falusi szálláshelyek

baranya megye turizmusa

Katica Vendégház

7394 Bodolyabér, Petőfi S. u. 17.

72 719-440

helyek: 3/8

Szalmarózsa Vendégház

7391 Kishajmás, Petőfi u. 58.

72 478-212

helyek: 4/10

Erdőalja Vendégház

7394 Magyarhertelend, Tábor u. 25.

72 484-590

helyek:  4/8

Farkas Vendégház

7394 Magyarhertelend,Váci M. u. 11.

72 719-218

helyek:  4/10

Gráber Vendégház

7394 Magyarhertelend,Váci M. u. 1.

30 348-2288

helyek:  2/6

Gyöngyi Vendégház

7394 Magyarhertelend, Ibolya u. 8.

30 362-4323

helyek:  3/7

Kántor Vendégház

7394 Magyarhertelend, Tábor u. 9.

72 390-790

helyek:  2/6

Margaréta Vendégház

7394 Magyarhertelend, Páfrány u. 1.

72 719-583

helyek:  3/9

Margaréta Parasztház

7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 13.

72 719-583

helyek:  2/6

Mayer Vendégház

7394 Magyarhertelend, Tábor u. 14.

74 463-194

helyek: 5/10

Orsolya Vendégház

7394 Magyarhertelend, Váci M. u. 3.

72 421-727

helyek:  3/6

Pető Vendégház

7394 Magyarhertelend,Váci M. u. 10.

72 390-716

helyek:  4/12

Piroska Vendégház

7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. l/a.

72 390-790

helyek:  2/4

Sziszi Vendégház

7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 15/a.

72 390-789

helyek:  2/4

Tóth Vendégház

7394 Magyarhertelend, Rákóczi u. 14/c.

72 390-784

helyek: 5/10

Szabó Vendégház

7394 Magyarhertelend,Viola u. 24.

72 719-520

helyek:  2/5

Wéger Vendégház

7934 Magyarhertelend, Tábor u. 45.

72 75-223

helyek: 3/6

„Szőlőfürt” Vendégház

7396 Magyarszék, Szőlőhegy u. 6.

72 719-155

helyek:  5/12

Erdei Vendégház

7304 Mánfa, Kaposvári út 11.

72 484-103

helyek:  2/5

Muskátlis Vendégház

7304 Mánfa, Árpád u. 1.

70 244-3432

helyek:  3/9

Szilos Vendégház

7304 Mánfa, Szilos köz

72 485-574

helyek:  4/2

Bokor Vendégház

7300 Sikonda, Erdei út 51.

72 481-584

helyek:  2/2

Anikó Vendégház

7394 Magyarhertelend,Viola u.l.

72 242-914

helyek: 1/4

Erika Vendégház

7394 Magyarhertelend, Ibolya u.6.

72 447-798

helyek:  2/2

Kozma Vendégház

7394 Magyarhertelend,Viola u. 10.

72 390-797

helyek: 2/2

Orcsik vendégház

7394 Magyarhertelend, Tábor u. 6.

72 719-256

helyek:  3/2

Poór Vendégház

7394 Magyarhertelend,Vadrózsa u.3.

72 719-443

helyek:  3/2

Török Vendégház

7394 Magyarhertelend,Viola u.13/a

72 475-151

helyek:  2/5

Borostyán Vendégház

7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. l/a.

30 531-9501

helyek: 1/4

Békési Vendégház

7300 Sikonda, Erdei út 52.

72 484-579

helyek:  3/6

Ilona Vendégház

7300 Sikonda, Fúrj köz 6.

72 719-229

helyek:  2/4

Katalin Vendégház

7300 Sikonda, Harkály köz 1.

72 483-574

helyek:  1/4

Márta Vendégház

7300 Sikonda, Erdei u. 9.

72 719-254

helyek: 2/4

„Nyugalom Szigete” Vendégház

7370 Vázsnok, Széchenyi u. 20.

72 475-559

helyek:  2/5

Ifjúsági szállások

Barlang Motel és Faház

7678 Abaliget, Üdülőterület

72 498-730

helyek:  88

Kazinczy Ferenc Kollégium

7300 Komló, Alkotmány u. 2.

72 482-631

helyek:  100

Kollégium

7330 Komló, Tompa M. u. 14.

72 481-217

helyek:  40

Ifjúsági Tábor

7394

Magyarhertelend, Tábor u. 7.

59 520-572

helyek:  70

Juve Motel

7394

Magyarhertelend, Tábor u. 3-5.

72 515-700

helyek:  67

Makói Gyermektábor

7394

Magyarhertelend, Tábor u. 1.

62 211-828

helyek:  56

Laterum Motel

7677 Orfű, Dollár u. 10.

72 252-108

helyek: 52

Négy Fenyő Kulcsosház

7677 Orfű, Kossuth u. 11.

72 498-412

helyek:  35

Panoráma Tábor

7677 Orfű, Dollár u. 19.

72 549-824

helyek:  57

Panoráma Kemping Faházak

7677 Orfű, Dollár u. 1.

72 378-501

helyek:  99

Sárkány Kulcsosház

7677 Orfű, Rózsa u. 3.

30 300-4151

helyek: 38

Sport Tábor

7677 Orfű, Széchenyi tér 5-6.

72 498-256

helyek:  100

Tekeresi Lovaspanzió

7677 Orfű-Tekeres, Petőfi u.3.

30 227-1401

helyek:  60

Tekeresi Turistaház

7677 Orfű-Tekeres, Petőfi u.6.

72 534-969

helyek: 50

Tekeresi Vendégház

7677 Orfű-Tekeres, Petőfi u. 1.

30 527-3569

helyek: 30

Lóri Kulcsosház

7677 Orfű

72 498-032

helyek:  16

Gubacsos Kulcsosház

Orfű-Abaliget

20 216-9191

helyek: 18

Természetbarátok Háza

7300 Sikonda, Villasor 7.

72 211-179

helyek: 33

Gyermektábor

7300 Sikonda, Tölgyfa u. 4.

72 211-179

helyek: 240

Kempingek

Barlang Kemping

7678 Abaliget, Üdülőterület

72 515-700

Forrás Kemping

7394 Magyarhertelend, Bokréta u. 105.

72 719-175

Panoráma Kemping

7677 Orfű, Dollár u. 1.

72 378-501

Privát Kemping

7677 Orfű, Béke u. 22.

72 498-232

Fenyves Kemping

7300 Sikonda, Fürdő u. 8.

72 481-981

Kalandos barlangtúrák a Mecsekben!

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Telephely: Orfű, Széchenyi tér 1.

Tel.: 72 598-009, 70 2468-000, 20 380-2064

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület a Mecsek-hegységben immáron 10 éve foglalkozik barlangfeltáró kutatással. Az Orfűhöz közel lévő Szuadó-völgyben két általunk feltárt barlangot (Szuadó- és Trió-barlang) a nagyközönség számára is megnyitottuk. Földalatti „földrajzóráink” ún. csúszós-mászós barlangtúrák, ahol a résztvevők a barlangot eredeti állapotában tekinthetik meg, barlangi vezetők segítségével. A barlangban néhány helyen négykézláb v. hason csúszva kell mászni, de ennek ellenére nem igényel barlangász előképzettséget. A túrázók nem csak végigjárják a barlangot, hanem annak jellegzetes részein a túravezető beszél a barlang kialakulásáról, a formakincsek keletkezéséről, stb., amely akár tanulmányi kirándulásra is lehetőséget nyújt.

A barlang látogatásának módja: Előzetes egyeztetés alapján, min. 4 fő résztvevővel 3000Ft/fő áron, amely magában foglalja a szakszerű túravezetést, lámpás kobakot és elemeket. Külön költségért barlangász overall bérelhető.

Nagyobb létszámú csoportoknál kedvezményt adunk!

A barlangtúrához olyan öltözéket ajánlunk, amiért nem kár: melegítő v. overall, meleg aláöltözet és gumicsizma vagy erős bakancs.

Falusi Szálláshelyek Magyarhertelenden!

baranya megye turizmusa

Nyugodt, csendes körülmények között, gyönyörű helyen várjuk a pihenni, üdülni vágyó kedves vendégeinket, immár télen is!

Tel: 72 521-002 Fax: 72 521-001 mobil: +3630247-4944

E-mail: egyesulettelehaz@magyarhertelend.hu magyarhertelend.hohn.krisztina@telehaz.hu

baranya megye turizmusa

Molnár panzió

Tel.: 72 498-363,72 450-158 Mobil: 30 567-0898 www.molnarpanzio.hu

Ha pihenni, túrázni, fürödni, sportolni szeretne, jöjjön a Molnár Panzióba, ahol 2, 3, 4, ágyas szobáinkkal várjuk Önöket.

Szolgáltatásaink: félpanzió, napozókért, szauna, asztalitenisz, csocsó, darts.

A panzióban szervezhető még tréning, osztálykirándulás, osztálytalálkozó, iskolai tábor (35 fő) stb.

ORFŰ PANORÁMA KEMPING

A Pécsi - tó déli végében a strandtól 50 m-re 7 hektárnyi parkosított domboldalon található az ország egyik legszebb fekvésű kempingje, a PANORÁMA CAMPING.

baranya megye turizmusa

Panoráma Camping


14 db telepített, elősátras 3 ágyas lakókocsi, illetve 19 db 2+1 pótágyas fürdőszobás faház (hűtőszek-rénnyel, kerti bútorral), 200 kiépített lakókocsihely, több száz sátorhely mellett 4 hideg-melegvizes szociális épület, konyha, társalgó áll az üdülni vágyók részére.

Szolgáltatásaink: 24 h portaszolgálat, széf, étterem háziállat bevihető, kiépített tűzrakó helyek turisztikai információ, nyaralóházak közvetítése diákcsoport programszervezés

Araink:    Főszezon

Faház    6500.-/éj/2főtől

Lakókocsi 2 fős    3800.-/éj/2főtől

Sátorhely 2fős    800.-/éj

Szállás díj    700.-/éj/fő

Előszezoni és diákcsoport kedvezmények!

MCCC, FICC és MISZSZ tagoknak 10 % ked-vezmény! VISA, Eurocard/Mastercard, Cirrus Maestro kártya,

baranya megye turizmusa

Üdülési csekk, Régiókártya és Pécskártya elfogadóhely!

Információ/Helyfoglalás:

Cím: 7677 Orfű, Dollár u. 1.

Tel.: +36 72/378 501,30/323 4680,

Fax: +36 72/378434

'E-mail: campingorfu@freemail.hu

Www.panoramacamping.hu

ABALIGET BARLANG KEMPING

Az A baligeti Cseppköbarlang közelében, kellemes környezetben várjuk a túrázni, horgászni pihenni vágyó vendégeket 3 szálláshely kategóriában.

Igény szerint étkezést tudunk biztosítani

Panzió: Szálláslehetőség 40 fő részére 2-3 ágyas, fürdőszobás, részben erkélyes szobákban.

Üdüloház I: 3 ágyas, pótágyazható, fürdős faházak, max. 48 fő részére.

Üdüloház II: 9db 2 ágyas, pótágyazható, hideg vizes kézmosóval felszerelt szobák max. 25 főre. A vizesblokk külön épületben van.

Sportpálya, tűzrakóhely

Ár

Egyéni ár

Diák Csoport

5.400Ft

5.000Ft

8.100Ft

7.500Ft

6.600Ft

6.000Ft

3.600Ft

3.200Ft

1.500Ft

1.500Ft


Panzió Vi szoba 1/3 szoba Ü.h.1.1/3 faház:

Ü.h.II. 1/2 szoba:

Pótágy:

Üdülési csekk elfogadó hely!

Elérhetőség:

Tel.: 72333-381,72 515-700 Fax: 72327928

E-mail: juvetour@axelero.hu

ORFŰ TEKERESI LOVASPANZIÓ

Falusias környezetben, a Pécsi-tó északi végében, a szabad strandtól 200 méterre, Orfű -Tekeresen talál-ható a panziónk. A helyi védettséget élvező épület-együttesben összesen 58 fő számára tudunk szállást biztosítani.

A panzió részben 43 fő szállásolható el 36 ágyas fürdőszobás szobákban (részben emeletes ágyon).

Az udvarról nyíló jól felszerelt, hangulatos apartmanokban 3x5 fő kellemes pihenése biztosítható.

Étterem kizárólag saját vendége\ részére.

Szolgáltatásaink: Parkolás az udvarban, kisállatot szívesen látunk, tűzrakási, grillezési lehetőség, lovaglás futószáron, karámban és terepen, lovas kocsizás, kulturális információ, diákcsoport programszervezés

Áraink:

Szállás: 2ágyas panzió szobában: 6.000 Ft,-/éj további fők: 1.000 Ft,-/fő/éj Apartmanban (5fos): 1.000. Ft,-/éj Étkezés: (házias magyaros menü), reggeli: 600. Ft,-/fő TE: 2000. Ft,-/fő/nap

Üdülési csekk, Régiókártya, Pécskártya elfogadó-hely; diákcsoport és gyerekkedvezmények!

Információ / Helyfoglalás:

Cím: 7677 Orfű - Tekeres, Petőfi S. u. 3 Tel: +36 72/498-032,70/233-3870,30/227-1401 | Fax: +36 72/327-928

E-mail: fleischmane@freemail.hu

MAGYAR HERTELEND JUVE MOTEL

A 67 férőhelyes üdülő az erdő szélén, a strand közvetlen szomszédságában található. Baráti társaságoknak, diákcsoportoknak üdülésre, cégek-nek tréningekhez ajánljuk objektumunkat. Szobáink 2-3-4 ágyasak, a kőépületet övező faházak 5 ágyasak, közös zuhanyzósak. A kőépületben jól felszerelt konyha és társalgó van. A motelhez nagy udvar tartozik, ahol ping-pong asztalok, tollaslabda-pálya, gurítós tekepálya, kispályás focikapuk és tűzrakó hely található. Igény szerint étkezést tudunk biztosítani.

Szállásár: 1.600 Ft/fő/éj

Üdülési csekk elfogadó hely!

Elérhetőség: juvetour @axelero.hu Tel: 72333381,72515700 Fax: 72327928

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

A dél-zselici tájegység legjelentősebb települése Szigetvár. Nevét 1566-ban írta be a magyar történelembe, amikor Szulejmán szultán Bécs ellen induló közel 80000 fős seregét Zrínyi Miklós horvát bán és várkapitány elszánt védőseregével sikeresen feltartóztatta. A vár elestét követően a török megszállás 123 évig maradt fenn. Az oszmán uralomra több jelentős épület emlékeztet. Szigetvár főterén - amely a régi óváros központja volt - található az egykori, 1589-ben épült Ali pasa dzsámija. A később Szent Rókus nevére felszentelt plébániatemplomot többször átalakították, de a dzsámi építészeti jellegét napjainkig megőrizte. Itt látható Dorfmeister István 1788-ban készült freskója, amely a vár elestét és annak visszafoglalását ábrázolja. A vár udvarában találjuk a Szulejmán dzsámit, amelyet a győztes szultán tiszteletére emeltek. Napjainkra a tizennégyszög alaprajzú minaretnek csak az alsó harmada látható. A hajdani karavánszeráj a magyarországi török építészet egyetlen épen maradt lakóépülete. A „Török ház” eredetileg az itt átutazók szállásául szolgált, ma török témájú kiállítások helyszíne. A városi kulturális életnek helyt adó Vigadót a neves építész, Makovecz Imre tervezte.

A szigetvári vár közelében lévő Gyógy- és termálfürdő vizét 1997-ben minősítették gyógyvízzé. A 3000 liter/perc hozamú kút, 62°C-os nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos vize izületi, reumatikus- és pajzsmirigy megbetegedések kezelésére szolgál.

Szigetvár határában, a 67. számú főút mentén 1994-ben adták át a Török-Magyar Barátság Parkot, amelyben Zrínyí Miklós és Nagy Szulejmán monumentális portréja látható. A feltételezések szerint az 1566. évi ostrom idején e park helyén állhatott a török szultán sátra.

Szigetvár legnagyobb rendezvénye a Zrínyi Napok, amely a 2005-ben szeptember 9-11. között kerül megrendezésre.

A közeli Csertőn található Festetich család építette műemlék jellegű klasszicista kastély jelenleg turistaszállóként és panzióként üzemel. Védettséget élvező parkjában ritka fakülönlegességek láthatók (pl. sárga virágú tulipánfa).

A Lechner Ödön tervezte, egykori Biedermann-kastély és a parkban álló családi kripta Mozsgó központjában található, amely ma a megyei önkormányzat fenntartásában működő értelmi fogyatékosok szociális otthona. A kastélyt körülvevő 10 holdas park természetvédelmi terület, benne több faritkaság is megtekinthető (A park az intézményvezető engedélyével látogatható).

A festői környezetben lévő Almáskeresztúr számos művészt megihletett. Az egykori pásztorházban található a Heil József szervezte Johe Galéria. Az itt kiállított alkotások érdekessége, hogy ecset használatát mellőzve, egyéb technikával készültek.

Az Almás-patak völgyében fekvő Almamellék korábban a Biedermann család birtokaihoz tartozott. Báró Biedermann Rezső 1901-ben építtetett gazdasági vasutat a Sasréten és Lukafán kitermelt fa és egyéb mezőgazdasági termékek fuvarozására. 1991 óta kizárólag személyforgalomra használják. A Mecseki Erdészeti Rt. kezelésében lévő erdei vasút

baranya megye turizmusa

Almamellék - Szentmártonpuszta - Sasrét nyomvonalon közlekedik, lukafai kitérővel. Almamellék-Szentmártonpusztán, Biedermann báró egykori nyári kúriájában ma kastélyszálló működik. A hozzá tartozó 30 hektáros erdőben természetjárásra, vadászatra, sportlovaglásra, a közeli 12 hektáros tavon sporthorgászatra és csónakázásra van lehetőség. A kisvasút érinti Sasrétet is, ahol a Biedermann család hajdani vadászkastélya áll. Jelenleg a Mecseki Erdészeti Rt. kezelésében lévő Sasréti Vadászház ma is vadászati célokat szolgál. Erdei Iskolájukban fő feladatuknak tekintik a természet szeretetére nevelést és a különböző korosztályú gyermekcsoportok részére lehetőséget biztosítanak az erdő élővilágának megismerésére.

A nyelvtörő mondókában emlegetett Ibafa korábban a Jeszenszky-család birtoka volt. Az országszerte ismert Pipamúzeum első darabjait 1860-ban Hantai Nándor lelkész kezdte gyűjteni. Azóta a mindenkori községi plébános egy-egy szép darabbal egészíti ki a gyűjteményt. A kiállított tárgyak között a pipán kívül a dohányzás egyéb kellékei is megtalálhatók.

A 67. számú főút mentén fekvő Szentlászlón 2003-ban nyílott Helytörténeti és Néprajzi Kiállítás a településen élt népcsoportok viseleteit, használati tárgyait mutatja be. Megtekinthetők itt ezen kívül a Szentlászlón élt hírességek (Dr. Vargha Károly néprajzkutató, Dr. Vargha László grafológus, Szirmayné Bayer Erzséber festőművész) emléktárgyai és a településen dolgozó kézművesek alkotásai is. A helyben élő Horváth Antónia és Horváth László csuhébaba- és fajátékkészítők műhelye előzetes bejelentkezéssel megtekinthető.

Boldogasszonyfán található az ormánsági Szaporcán született Hoffer János nevét viselő Emlékszoba. A neves faragó pásztor alkotásai közt fából és egyéb természetes anyagokból készült munkákat is láthatunk. A közeli szentlászlói patak vizén duzzasztott halastó kedvelt horgászparadicsom.

A Szigetvár közelében lévő Patapoklosi legjelentősebb épülete az 1794-ben barokk stílusban épült református templom. Az ismeretlen festő által készített 112 festett mellvéd-kazetta egész Európában egyedülállónak számít. A településen található a Szigetvári János építész nevét viselő Tájház is.

A dél-zselici dombok közt megbújó Magyarlukafa újraéledése azoknak az itt letelepedett fővárosi családoknak köszönhető, akik az eredeti formában helyreállított Tájházban néprajzi műhelyt működtetnek. Az érdeklődők a szervezett táborok, foglalkozások alkalmával az egyes népi kismesterségek alapfogásait ismerhetik meg. A település legjelentősebb ünnepe a Mediterrán Ősz rendezvénysorozat zárásaként minden év október 20-a utáni vasárnapon tartott Vendel-napi búcsú, mely színvonalas kulturális programokkal, kézműves bemutatóval és vásárral várja az ide látogatókat.

Tótszentgyörgy legfőbb vonzereje a festői környezetben lévő 11 hektáros horgásztó, mely rendkívül népszerű a pihenést, csendet, jó levegőt kedvelők körében.

baranya megye turizmusa

Múzeumok, látnivalók, műemlékek

Johe Galéria

7932

Almáskeresztúr, Fő u. 29.

73 344-257

Előzetes

bejelentkezés

Hoffer János

Emlékszoba

7937 Boldogasz-szonyfa, Kossuth 24.

30 644-9103

Előzetes

bejelentkezés

Pipamúzeum

7935 Ibafa, AranyJ. u. 2.

73 554-033

Előzetes

bejelentkezés

Tájház és Néprajzi Műhely

7925 Magyarlukafa, Fő u. 16.

73 354-016

Előzetes

bejelentkezés

Református

templom

7922 Patapoklosi, Rákóczi u.

Kulcs:

Rákóczi u.42.

Szigetvári János Tájház

7922 Patapoklosi, Rákóczi u. 36.

Előzetes

bejelentkezés

Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény

7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15.

73 554-038

Előzetes

bejelentkezés

Török Ház

7900 Szigetvár, Bástya u. 3.

73 311-407

05.01-09.30.

K-V:

10.00-15.00

Vár, Szulejmán dzsámija

7900 Szigetvár, Vár u. 19.

30 947-7287

04.01-10.31.

K-V: 9.00-17.00

Szent Rókus Plébániatemplom (Ali Pasa dzsámija)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 9.

73 311-814

Előzetes

bejelentkezés

Török-Magyar

Barátságpark

7900 Szigetvár, 67-es út mellett

Szabadon

látogatható

Szabadidő

Szentmártoni horgásztó

Almamellék

30 506-3058

Állami Erdei Vasút

Almamellék

73 514-102

Tájoló Utazási Iroda

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

73 312-654

Gyógyfürdő

7900 Szigetvár, Tinódi u. 23.

73 312-840

Horgásztó

Tótszentgyörgy

30 378-3393

Horgásztó

Szigetvár-Domolos

30 300-7951

Horgásztó

Boldogasszonyfa

73 702-003

Sasréti Erdei Iskola

Boldogasszonyfa-Sasrét

72 508-200

Vendéglátóhelyek

67-es Vendéglő

7937 Boldogasszonyfa, Petőfi u. 54.

30 523-3855

Messzilátó Csárda

7911 Botykapeterd, Szigetvári u. 42.

73 346-020

Flórián Vendéglő

7900 Szigetvár, József Attila. u. 58.

73 311-939

Oroszlán Hotel Étterme

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 2.

73 310-116

Kisváros Vendéglő

7900 Szigetvár, József Attila u. 81.

73 312-514

Szendrey Sörkert Vendéglő

7900 Szigetvár, Rákóczi u. 30.

73 312-717

Szeráj Panzió Étterme

7900 Szigetvár, Kossuth tér 3.

73 414-145

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

baranya megye turizmusa

Magyarlukafai

Kézműves

Műhely

7925 Magyarlukafa, Fő u. 44.

73 554-051

Fazekas, bőrös, vesszőfonó, fafaragó, szövő

Horváth Antónia és Horváth László

7936 Szentlászló, Kossuth u. 106.

73 354-217

csuhé és fajáték készítő

Harcsa Tibor

7900 Szigetvár, Kaposvári u. 21/1.

73 414-143

kosárfonó

Lovaglási lehetőség

Hotel Tomega Vitái Lovarda

7934 Almamellék, Szentmárton-puszta

73 354-260

Festetich kastély Lovarda (Kreatív Invest Kft.)

7931 Csertő, Szabadság u. 1.

73 544-010

Gálosi Bárka Lovarda

7936 Szentlászló, Korcsány puszta

70 389-6390

Kempingek

Horgásztanya Camping

7937 Boldogasszonyfa, Petőfi u. 53.

73 702-003

Termál Motel és Kemping

7900 Szigetvár, Szt. István Itp.

73 510-147

Borpincék, borkóstolás

Kertész Pince

7900 Szigetvár, Turbéki szőlőhegy

30 337-0250

Novák Pince

7900 Szigetvár, Turbéki szőlőhegy

20 934-6293

Ifjúsági szállások

Aligvár kulcsosház

7937 Boldogasszonyfa-Terecseny

73 554-036

bfa.onkormanyzat@freemail.hu www.boldogasszonyfa.hu

helyek:  40

Erdei pihenőház

7937 Boldogasszonyfa-Terecseny

73 454-131

helyek:  25

Horgásztanya

7937 Boldogasszonyfa, Petőfi u. 53.

73 702-003

www.horgasztanya.hu

helyek:  44

Zrínyi kulcsosház

7937 Boldogasszonyfa-Terecseny

20 522-2953

www.bmtsz.ini.hu

helyek: 17

Sasréti Ifjúsági Szálló

7937 Boldogasszonyfa-Sasrét

72 508-200 72 508-201

www.mefa.hu

turizmus@mefa.hu

helyek:  36

Festetich-kastély turistaháza

7931 Csertő, Szabadság u. 1.

73 544-011

info@festetichpanzio.hu www.festetichpanzio.hu

helyek:  56

Turistaszálló

7925 Magyarlukafa

73 554-051

helyek:

Termál Motel

7900 Szigetvár, Szt István Itp.

73 510-147

helyek:  100

Zrínyi Miklós Kollégium

7900 Szigetvár, Szt. István Itp. 3.

73 312-927

helyek:  40

Szállodák, panziók, vendégházak

Hotel Tomega Vitái Kastélyszálló***

7934 Almamellék Szentmárton-puszta

73 354-260 73 354-055

mail@premiertravel.hu

www.premiertravel.hu

P

w

n

RE NT

(ífe

bT

u

helyek:  16/40

67-es Panzió

7937 Boldogasszonyfa Petőfi u. 54.

30 523-3855 73 554-013

www.boldogasszonyfa.hu

p

helyek: 6/11

Mecseki Erdészeti Rt. Sasréti Vadászháza

7937 Boldogasszonyfa, Sasrét

72 508-200 72 508-201

www.mefa.hu

turizmus@mefa.hu

p

helyek:  6/11

Festetich Panzió

7931 Csertő, Szabadság u. 1.

73 544-010 73 554-011

info@festetichpanzio.hu www.festetichpanzio.hu

p

k1

ÖCS

REHT

II

É™

helyek:  19/86

Kumilla Hotel **

7900 Szigetvár, Olay L. u. 6.

73 510-288 73 312-150

kumilla@szigetviz.hu

www.hotels.hu/kumilla

p

ÖCS

II

REHT

***

uuJ

helyek: 30/88

Lenzl Panzió

7900 Szigetvár, József Attila u. 63.

73 413-045

lenzls@dravanet.hu

www.lenzls.de

p

II

helyek: 17/36

Oroszlán Hotel**

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 2.

73 310-116 73 510-382

mexbe@axelero.hu

p

ÖCS

|s=i 32/64

Szeráj Panzió

7900 Szigetvár, Kossuth tér 3.

73 414-145

p

II

helyek:  13/26

baranya megye turizmusa

Kumílla Hotel**

Cím: Szigetvár, Olay L. u. 6. www.hotels.hu/kumilla


baranya megye turizmusa

A Belvárostól 150 méterre csendes, nyugodt környezetben 28 szobával és 2 apartmannal várjuk kedves vendégeinket.

Szobák felszereltsége: kétágyas zuhanyzóval felszereltek, apartmanok fürdőkádasak, minden szobában tv, telefon.

Szolgáltatások: ingyenes szauna használat, reggeli / a szobaár tartalmazza/

Programlehetőségek, kirándulási lehetőségek.

Szobaárak: 01.03-05.01,10.01-12.20.: 5.200,-Ft-7.000,-Ft.

05.01-09.30,12.20-01.03.: 7.000,- Ft- 8.200,- Ft Apartman: 10.000 -14.000,- Ft.


baranya megye turizmusa

Baranya megye déli részén elterülő történelmi kultúrtáj természetes határa délen a Dráva, nyugatról Somogy megye határolja. Északi és keleti természetes határa nincs, a tájegység körülhatárolása a sajátos főkötő és szoknyaviselet (bikla) alapján történt. („Az Ormánság addig ér, ameddig a bikla.”) Területe jellemzően sík, jelentős része a Dráva egykori árterületéhez tartozik. E mocsaras, lápos vidék első lakói a tájból enyhén kiemelkedő kisebb dombokra, az úgynevezett „ormák”-ra építkeztek, amelyből e tájegység mai neve is eredeztethető.

A fellelhető emlékek szerint az Ormánság területén a honfoglalás óta, egészen a XIX. század második feléig döntő többségében magyarok éltek. A török hódoltság közel másfél évszázada alatt több mint 30 település pusztult el. A megszállást átvészelő lakosság a XVI. század második felében tért át a református hitre. A térségben található több református templom II. József császár 1781-ben kiadott türelmi rendelete után épült, amely a protestáns felekezet számára is engedélyezte a kőtemplomok építését. A templomokban a fehérre meszelt falak egyszerűsége, a mennyezet, illetve a karzat díszítettsége a jellemző. A mennyezetet borító festett fakazettákon kevés kivétellel stilizált és szimmetrikusan elrendezett növényi- és virágmotívumok láthatók. E népi művészet legszebben díszített templomait Adorjás, Drávaiványi, Kovácshida és Kórós településeken találhatjuk.

A térség legrégebbi temploma Bogdásán található. A római katolikus templom szentélye a XV. század gótikus formáit őrzi. Helyben tevékenykedik Szatyor Győző grafikus, faszobrász, népi iparművész is, akinek műhelye előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Csányoszrón él és dolgozik Fábián László fafaragó, akinek műhelyét az érdeklődők előzetes bejelentkezéssel látogathatják, és bepillantást nyerhetnek a faművesség rejtelmeibe.

Az Ormánság legnagyobb települése Sellye. Központjában áll a XVIII. században épült, barokk stílusú egykori Draskovich-kastély. Az épületben ma kollégium működik, de a vendégforgalom számára is kényelmes szálláshelyet kínál. A kastély mögött található 7,5 hektáros arborétumot az 1760-as években hozták létre, ahol többek között Kanadától Kínáig a világ szinte valamennyi jellegadó fenyőféléje megtalálható.

A kastély előtti téren található Kiss Géza néprajzkutatóról elnevezett Ormánsági Múzeum, amelyben az ormánsági emberek mindennapjait bemutató kiállítás tekinthető meg. Az udvarában álló, keményfa gerendavázra épített ház - melyet a népnyelv talpasháznak nevez - Csányoszróból került ide.

baranya megye turizmusa

Sellyén járva érdemes felkeresni a város strandfürdőjét is, ahol a vendégek felüdülését egy úszómedence és egy gyermekmedence szolgálja. Az ide látogatóknak kellemes kikapcsolódást nyújt a fürdő melletti csónakázó tó is.

A város évente visszatérő nagy rendezvénye a település várossá avatásának (1997. július 1.) évfordulójához is kapcsolódó, Dinnyefesztivál”, amely 2005-ben augusztus 5-7. között kerül megrendezésre.

Az Ormánság másik jelentős települése Vajszló, ahol a neves író és publicista, Kodolányi János (1899-1969) gyermekkorát töltötte. A család egykori lakóházában Emlékmúzeum és Könyvtár működik. Az 1766-ban elkészült műemlék jellegű római katolikus templom főoltárképét Dorfmeister István festette.

A Dráva-menti síkság része a Duna-Dráva Nemzeti Park területének, ahol egyes helyeken igen ritka növény-, illetve állatpopulációk élnek. A Dráva-menti ligeterdők egyedülálló értéke a magasszárú kocsord és a csermelyciprus. A folyó közeli magas partokon parti fecske kolóniák fészkelnek. A part menti nádasok, bokorfüzesek a szürke- és vörös gémek, kis kócsagok és bakcsók kedvelt tartózkodási helyei. A Dráva menti töltés több szakaszon alkalmas a kerékpározásra, de az országhatár közelsége miatt az itt kirándulók számíthatnak az úti okmányok ellenőrzésére is. Az Ormánság vadregényes vidéke kiváló lehetőséget kínál a vadászathoz és horgászathoz. A horgászat iránt érdeklődők Baranyahídvég, Drávasztára, Hegyszentmárton, Kétújfalu és Kovácshida horgásztavain hódolhatnakszenvedélyüknek.

Az Ormánság északi részén lévő Szentegáton található a Biedermann bárói család egykori kastélya és vadászkastélya. Jelenleg magántulajdonban van és felújításra vár. A közeli 235 hektáros erdőben jelentős a vadállomány, rendszeresek a nagy vadászatok. Számos védett madárfaj is fészkel itt, többek között a fekete gólya, vörös kánya, barna kánya, kék galamb és a fekete harkály.

Múzeumok, műemlékek, látnivalók

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Festett fakazettás református templom

7841 Adorjás, Petőfi u. 45.

73 496-032

Kulcs:

Petőfi u.46.

Falumúzeum és Galéria

7966 Bogdása, Vasút u. 16.

20 542-5822

Előzetes

bejelentkezés

Római katolikus templom

7966 Bogdása

73 352-298

Előzetes

bejelentkezés

Ótemető - Kopjafák

7966 Bogdása

Szabadon látogatható

Festett fakazettás református templom

7960 Drávaiványi

73 480-309

Előzetes

bejelentkezés

Festett fakazettás református templom

7847 Kovácshida, Móricz Zs. u. 66.

72 479-017

Előzetes

bejelentkezés

Festett fakazettás református templom

7841 Kórós, Kossuth u.

73 496-064

Előzetes

bejelentkezés

Kiss Géza

Ormánsági Múzeum

7960 Sellye, Köztársaságtér 6.

73 480-245

04.01-10.31.

K-V:

10.00-16.00

11.01-03.31.

K-SZO:

10.00-14.00

Tájház

7960 Sellye, Köztársaságtér 6.

73 480-245

04.01-10.31.

K-V:

10.00-16.00

11.01-03.31.

K-SZO:

10.00-14.00

Draskovich-kastély

parkja

7960 Sellye, Zrínyi tér 4.

Szabadon

látogatható

Református templom

7960 Sellye, Domb u. 11.

73 480-309

Kodolányl

Emlékmúzeum

7838 Vajszló, Kossuth u. 12.

73 485-129

K-V:

10.00-12.00,

14.00-16.00

Katolikus templom (Dorfmeister István oltárkép)

7838 Vajszló, Batthyány u.

73 485-167

Kulcs a plébánián

Lovaglási lehetőség

baranya megye turizmusa

7814 Babarcszőlős, Táncsics M. u. 2.    70    316-2400

Ruppert Tanya


baranya megye turizmusa

Lázár Vendégház Cím: Vajszló, Kossuth Lajos u.46.

Tel.: 06 30 915-6291, 06 73 485-049

Vajszlón a Lázár vendégház egész évben várja a pihenni és kikapcsolódni vágyó kedves vendégeket. Három külön bejáratú vendégházban 10-11 fő vendég elhelyezésére van lehetőségünk. Korszerű és teljesen felszerelt konyhák, fürdők és étkezők tartoznak a századelőt idéző bútorokkal berendezett gerendás, deszkás mennyezetű szobákhoz. Zárt udvar parkolóhelyekkel, grillezővel és főzőhellyel rendelkező filagória, borozgatásra alkalmas szőlőlugas, 240 m hosszú gyümölcsfákkal beültetett kert szolgálja a vendégeink kikapcsolódását.

Áraink: télen 3000 Ft/fő, nyáron 2500 Ft/fő

Szatyor Győző

7966 Bogdása, Vasút u. 16.

73 352-240

grafikus, faműves, szobrász

Fábián László

7964 Csányoszró, Kossuth u. 85.

73 492-091

fafaragó

Szabadidő

Drávasztárai Vájás Horgásztó

Drávasztára

30 500-1563

Drávasztárai Bresztik Horgásztó

Drávasztára

73 490-023

Napijegyes horgászat a Dráván, Ó-Dráván

30 500-1563

Hegyszentmártoni Horgásztó

Hegyszentmárton

73 493-022

Mailáthpuszta-horgásztavak

Mailáthpusztai

víztározó

73 496-203

Gyöngyös Horgásztó

Kétújfalu

73 342-164

Horgásztó

Kovácshida

72 707-121

Strandfürdő

7960 Sellye, Fürdő u.

73 480-326

Vizitúrák a Dráván

7570 Barcs, Dráva korzó 1.

82 460-526

Kasza Lajosné

Cím: 7843 Drávapiski, Fő u. 28. Tel.: 73 495-012 www.itour.hu

Muskátli Vendégház

Margit Vendégház

baranya megye turizmusa

Ormánság Vendégház

Szolgáltatások: televízió, telefon, grillező, nyársalóhely, kerti tó, a portán állatok is vannak, kutya-macska hozható, Internet hozzáférés, bababarát szolgáltatás, gyermekfelügyelet, gyermekeknek játszóhely, játékszer, disznótoros program, pinceparti, borkóstoló, kenyérsütés, gyümölcsszedés, szüret, tájjellegű ételek, vegetáriánus konyha, agroturizmus, sporteszközök, medence, programszervezés, lovaglás, lovas kocsikázás, horgászati és vadászati lehetőség a környéken, kerékpárkölcsönzés, gyermekkedvezmények.

Szálláshely típusa: vendégszoba és sátorozóhely.

Igény szerinti ellátás. Vendégfogadás egész évben.

Ár: 2000 Ft,-/fő;

Szállodák, panziók

Punai Kastély (Mecseki Erdészeti Rt)

7973 Bürüs, Sikota

72 508-200 72 508-201

www.mefa.hu

turizmus@mefa.hu

Csak terepjáróval közelíthető meg

helyek: 4

Sziget Panzió

7960 Sellye, Nagysziget 54.

73 480-134

naszig@axelero.hu

P s II

helyek:  11/32

Ifjúsági szállások

Mezőgazdasági Szakközépiskola Leánykollégium

7960 Sellye, Zrínyi u. 4.

73 480-234

tapaszdisandor@vipmail.hu

helyek: 30

Mezőgazdasági Szakközépiskola Fiúkollégium

7960 Sellye, Köztársaság u. 7.

73 480-234

tapaszdisandor@vipmail.hu

helyek:  130

Ifjúsági Tábor

7960 Sellye, Domb u. 11.

73 480-309

veghbarna@freemail.hu

helyek:  20

Falusi szálláshelyek, vendégházak

Ruppert Vendégház

7814 Babarcszőlős, Táncsics M. u. 36.

30 316-2400

farmruppert@freemail.hu

helyek: 4/10

Csicseri Vendégház

7817 Diósviszló, Petőfi S. u. 76/b.

72 430-009

www.hotels.hu/csicseri_vendeghaz

helyek: 4/8

Margit Vendégház

7843 Drávapiski, Fő u. 28.

73 495-012

www.iotour.hu

helyek:  3/8

Muskátli Vendégház

7843 Drávapiski, Fő u. 28.

73 495-012

www.iotour.hu

helyek: 3/8

Ormánság Vendégház

7843 Drávapiski, Fő u. 29.

73 495-012

www.iotour.hu

helyek:  2/7

Csiribiri Családi Üdülőpark

7843Tésenfa, Kossuth u. 85.

73 700-800

csiribiri@dravanet.hu

www.csiribiri.hu

helyek:  16

Lázár Vendégház

7838 Vajszló, Kossuth L. u. 46.

73 485-049

www.maganszallashely.hu/lazar-vendeghaz

helyek: 3/10

Lovas Vendégház

7838 Vajszló, Petőfi u. 41/a.

30 381-9603

helyek: 3/6

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Pécstől délre, a Villányi-hegység déli részén a Baranyába irányuló idegenforgalom legkeresettebb településeit találhatjuk. Külföldön is ismert a gyógyfürdő Harkányban. Évente turisták tömegei keresik fel a siklósi műemlékeket, köztük a kedvelt „Tenkes kapitánya” filmsorozatból ismert várat. A bor és gasztronómia hódolói a Villány-Siklósi Borút településeit végigjárva ismerhetik meg a környék jellegzetes borait és az itt élők vendégszeretetét.

Pécsről az 58. számú főúton Harkány irányába haladva érhetjük el Túrony települését. A falu létét minden bizonnyal annak a római kori útnak köszönheti, amely egy 1323. évi határjárás tanúsága szerint a község mellett húzódott. A XV. században épült református műemlék templomának támpilléres gótikus szentélye máig épen maradt. A templom tornya barokk stílusú. Karzata és kazettás mennyezete a XVIII. századból való. A templom együttes felújftása jelenleg folyamatban van.

Harkány, a nemzetközi hírű, élénk forgalmú gyógy- és üdülőhely, Pécstől 25 km-re, a horvát határhoz közel fekszik. Története egészen a római korig vezethető vissza, azonban „Harkan” néven először a XIV. században nevezték. A harkányi meleg víz gyógyító erejét 1823-ban Pogány János gyűdi jobbágy tapasztalta meg először, amikor egy mocsárlecsapolás során megszabadult reumatikus betegségeitől. A harkányi gyógyfürdőben nem csak a gyógyvíz spontán hatása érvényesül: reumatológiai szakorvosi szolgálattal, korszerű gyógyászati berendezésekkel és hatékony kezelési eljárásokkal áll a Harkányi Gyógyfürdő Rt. az odalátogatók rendelkezésére. Harkány reumakórháza nemcsak hazai, de számos külföldi beteget is fogad. Mintegy 1500 m mélyről tör fel a magas szulfid- és karbonszulfid tartalmú kénes gyógyvíz, mely fürdőkúraként alkalmazva reumatikus megbetegedések, baleseti sérülések utáni rehabilitáció, nőgyógyászati panaszok, pikkelysömör, illetve csontrendszeri betegségek esetén javasolt. A 13 hektáros parkban gyógymedencék, feszített víztükrű sportmedence, hideg és meleg vizű strandmedencék és gyermeklubickoló várja a gyógyulni, pihenni vágyókat.

A fürdőtől délre elterülő ősparkban számos képzőművészeti alkotás mellett megtalálható az 1999-ben épült szabadtéri színpad, mely a nyári rendezvénysorozatok egyik helyszíne. A város főutcáján található a műemléki védettségű református templom, valamint a katolikus templom. Ez utóbbi külső falán, a templomkertben látható Stációk (Krisztus szenvedéstörténetének állomásai) Morvái László tűzzománc alkotásai, amelyeken a magyar történelem döntő fontosságú korszakai láthatók. A Művelődési Ház ad otthont az Őslénykiállításnak, mely az elmúlt ötmillió év állatvilágát mutatja be. Egy ritkaságnak számító képtárt tekinthet meg, aki ellátogat a Többdimenziós Művek Múzeumába.

A mediterrán várost a „Villány-Siklósi Borút” tagjaként is számon tartják. Szőlőültetvényei és pincéi a Tenkes- hegy déli lejtőin húzódnak, ahol számos kellemes zamatú és aromájú bor készül, mint például egy testes vörösbor, az „Ördögvér”, vagy egy lágy fehérbor, a „Harka könnye”.

baranya megye turizmusa

A hangulatos zenés vendéglők, csárdák mellett kikapcsolódást, színvonalas szórakozást kínálnak az egy és több napos rendezvények, programok. Ilyenek az Ördögűző-Téltemető, a Dél-dunántúli Német Nemzetiségi Csoportok Találkozója, a Májusfa állítás és kitáncolás, a Pünkösdi Fesztivál, a Harkányi Nyár programsorozata, a Fürdőfesztivál, a Hosszú Hétvége, valamint a szeptemberben megrendezésre kerülő Szüreti Fesztivál, melyek igen kedveltek bel- és külföldi vendégek körében egyaránt.

Az ország legdélebbi határátkelőhelye Drávaszabolcs. Szabolcs középkori falu és vidéke már a török hódoltság alatt is folyamatosan lakott volt. A II. világháborúban felrobbantott híd helyett az új Dráva hidat 1974-ben adták át a forgalomnak, melyet 2004-ben korszerűsítettek. 1996-ban itt indult el a drávai sétahajózás, ami a Kormorán-szigetig eljutva a Dráva csodálatos élővilágát, annak érintetlen környezetét mutatja be.

Siklós Dél-Baranya és a Dráva-medence történeti és kulturális értékekben egyik leggazdagabb települése. Különleges jelentőségét nemcsak szubmediterrán éghajlata és az itt élők szorgalma adja, hanem a magyar történelemben betöltött szerepe. A település a Villányi-hegység lábánál, a síkságból kiemelkedő dombot uraló vár köré épült. A rómaiak is szívesen telepedtek le a hegység közelében, építettek villákat, lakóépületeket és művelték a kerteket, szőlőültetvényeket. Siklós a XIV. században a Gara-család birtokába került és az ország egyik központja lett. A Garaiak birtokvesztése után 1515-től a vár az ország egyik legbefolyásosabb családjának, a Perényiek tulajdonába került. Ők fejezték be a várban elkezdett erődítési és átalakítási munkákat, melynek eredményeként az akkori Siklós korának egyik legkorszerűbb erőssége, s egyben az egyik legjelentősebb reneszánsz stílusú építménye lett.

A városban járva vallási emlékekben is gyönyörködhetünk: a görögkeleti szerb templom ikonosztáza, a református templom egyszerűsége és a külső várban lévő római katolikus - volt ferences - templom Európa-jelentőségű freskói mind-mind megtekintésre érdemesek. A volt kolostorban működő Kerámia Alkotóház hazai és külföldi képzőművészek részére szervez alkotótáborokat. Az elkészült művek a nagyharsányi Szoborparkban, illetve az Alkotóház kiállítótermeiben tekinthetők meg.

A XVI. század második felében épült, „Európa Nostra”-díjas Malkocs bej dzsámi és az itt bemutatott néprajzi gyűjtemény a török időkre emlékeztet.

A vár építészeti emlékei, kiállításai, a római hagyományokon alapuló szőlő- és borkultúra, valamint a gyűdi Mária-kultusz megismerése egész napos programot jelentenek. Áprilistól szeptember végéiga Siklósi Nyár és a Siklósi Várfesztivál eseményei zajlanak. A programok felölelik a nemzetiségi - magyar ének, tánc, zenei és színházi hagyományokat. Legjelentősebb közülük a Siklósi Szalon Képzőművészeti Kiállítás, a Fúvószenekari Verseny és Találkozó, a Folklór-fesztivál és a Csirkepaprikás Fesztivál.

A város nyugalma, hangulatos utcái, éttermei mellett a siklósi strand feszített víztükrű medencéje, több hektáros pihenőparkja kínál kellemes felüdülést a forró nyári napokon.

A közigazgatásilag Siklóshoz tartozó Máriagyűdön található kegytemplom a Tenkes-hegy oldalába, csodálatos természeti környezetbe épült. Nemzetközileg ismert a búcsújáróhely, melyet több mint százezer zarándok keres fel évente.

A horgászok és vadászok ideális terepe a környék. Horgászatra alkalmas vízfelületeket Ivánbattyán, Márok, Matty, Palkonya és Siklósnagyfalu határában találhatók.

A Siklóstól alig néhány kilométerre fekvő Matty határa természetvédelmi terület, s egy ritkaságnak számító Madáremlékpark látható itt.

Nagyharsány az Árpád-korban, a Szársomlyónak nevezett hegy déli lábához, az ún. “hadiút” mellé települt. A falut a korabeli dokumentumok 1223-ban említik először, egy későbbi iratban mint a hétfői vásárra vezető útként jelölik. A megfogalmazás szerint ebben az időben Nagyharsány kereskedelmileg jelentős hely lehetett, s a hegyen épült várhoz 23 falu tartozott. (A vár romjainak maradványai a hegy csúcsán ma még megtalálhatók.) A helységben feltehetően már a XIII. századtól kezdve önálló plébánia és templom működött. Az egyutcás falu központjában álló református templom régészeti feltárása közben románkori maradványokra leltek. A szentély mennyezetén látható freskók XV-XVI. századi emlékek. A településen összegyűjtött korabeli használati tárgyakat a Helytörténeti Gyűjteményben tekinthetik meg az érdeklődők.

A Szársomlyó a Villányi hegység legmagasabb csúcsa (442 m). Magyarország egyik legrégibb, mintegy 230 hektáron elterülő természetvédelmi területe. A gerincen végighúzódó tanösvény kizárólag vezetővel, előzetes bejelentés alapján látogatható. A szántás barázdáihoz hasonlító változatos mészkő felszín keletkezéséhez egy népmonda is fűződik: Az ördög megpillantva szép lányt, nyomban feleségül akarta venni. Az anyja a házasság feltételéül szabta, hogy egy éjszaka alatt, első kakaskukorékolásig szántsa fel a hegyet. Látván, hogy az ördög már-már lassan végez munkájával, a lány anyja kukorékolni kezdett, s erre a többi kakas is rázendített. Az ördög mérgében, hogy a terve nem sikerült, eldobta ekéjét (ebből lett a Beremendi-hegy) kirázta a papucsából a földet (Göntéri-domb) és visszabújt a földbe, ahol ma

a harkányiak kénes forrásvize tör a felszínre. A köznyelv ma is ördögszántásnak nevezi a barázdákat, melyek a hegy felszínét borítják. A hegy geológiai érdekessége mellett kiemelkedő jelentőségű a Magyarországon csak itt található szubmediterrán éghajlatra jellemző növénytársulás, állatvilág. A fokozottan védett fajai között szerepel a dalmát csenkesz, a magyar kikerics, a rozsdás gyűszűvirág, a haragos sikló.

baranya megye turizmusa

A keleti oldal volt kőfejtőjében szabadtéri szoborkiállítás tekinthető meg.

A festői környezetben fekvő kis település, Nagytótfalu egykori református lakosságának életét és mindennapjait mutatja be a helyi Tájházés Iskolamúzeum. A házban korabeli bútorokkal berendezett „tiszta szoba”, felszerelt konyha és egy kamra látható. Az iskolamúzeum a hajdani, egytantermes falusi iskola hangulatát idézi. A tájházzal szemben található a műemléki védettséget élvező református templom, melynek orgonája a híres pécsi Angster gyárban készült. Az időszakosan nyitva tartó Téglagyűjteményben kb. 500 darab égetett agyagtégla látható. Az évszámmal ellátott téglák közül a legrégebbi 1658-ból való. Található itt azonban a római ásatások során előkerült darab is.

A horvát határ mentén fekvő Beremenden a legrégebbi leletek, amelyek az ember jelenlétére utalnak, az újkőkorból származnak. A terület folyamatos lakottságára utal, hogy rézkori, bronzkori és római kori leletek is felszínre kerültek. A település történelmi és kulturális nevezetességei közül említést érdemel a Mendele Ferenc nevét viselő emlékház. Az egykori, felújított szülőházban a neves építész életművét bemutató kiállítás tekinthető meg. Az 1998. május 31-én átadott Megbékélés Kápolna a hívek adományából épült a település feletti dombtetőn.

A nyári nagy melegben a település strandfürdőjében találnak felfrissülést a vendégek.

A Beremendtől néhány km-re fekvő sokac Kásád évszázadokon át büszkén őrizte, s őrzi ma is hagyományait, népviseletét, tánckultúráját. Az eredeti állapotában helyreállított tájházban megismerkedhetünk a régi használati eszközökkel, ruhákkal és szerszámokkal.

baranya megye turizmusa

Magyarországon, ha borról esik szó, az elsők között említik a villányi borvidéket. A táj római és gazdag középkori múltat mondhat magáénak. Az alkalmazott borkészítési eljárásokban szerencsésen ötvöződnek az értékes hagyományoka korszerű technológiai elemekkel.

A villányi borvidék adottságaira alapozva, német, osztrák és francia előképek alapján, 1994 őszén megalakított Villány-Siklósi Borút, Magyarország első borútja 11 településen (Harkány, Siklós, Máriagyűd, Nagytótfalu, Kisharsány, Nagyharsány, Villány, Villánykövesd, Palkonya, Vokány, Kistótfalu) kanyarog keresztül. A Borút mentén a máriagyűdi kegyhelytől a palkonyai pincefaluig borkóstolók, műemlék pincék, múzeumok, borversenyek, fesztiválok, folklórrendezvények bőséges tárháza várja a vendégeket. Útközben történelmi emlékhelyek, a természet szépsége, a falvak és a szőlőhegyek népi építészeti alkotásai biztosítanak kikapcsolódást. A helyi ételkülönlegességek és zamatos borok mellett a vendégeket szívesen várják a falusi vendéglátóhelyek, panziók és hotelek.

baranya megye turizmusa

A borút turisztikai kínálatának színvonalát minősített, védjeggyel ellátott szolgáltatások biztosítják, amelyek elérhetőségét az utak mentén felállított információs táblarendszer jelzi. A környék borait a szakemberek, kereskedők és fogyasztók a hazai borpiac legszínvonalasabb és legkeresettebb termékei között tartják számon. A helyi boros gazdák számos borverseny díjazottjai. Eddig négy alkalommal tüntettek ki villányi borászt az „Év Bor-termelője” megtisztelő címmel.

A térség központi települése Villány, 1987 óta viseli a „Szőlő és bor városa” címet. A város főutcáján, a műemléki pincesor szélén található Bormúzeum a környék szőlő- és borkultúrájának    hagyományait    és    a neves szőlőnemesítő,    Teleki Zsigmond munkásságát mutatja be, de láthatók itt ötven és

százesztendős palackozott    borok    is.    Előzetes    bejelentés    alapján lehetőség van borkóstolásra és vásárlásra is. A település

római katolikus    temploma    középkori    eredetű    (XV.    század),    melyet 1753-ban átépítettek. Ezután nyerte el copf stílusú

homlokzatát.    A város    fölé magasodó    Templom-hegy 4    hektáros természetvédelmi területéből 2 hektár fokozottan védett,

csak engedéllyel látogatható. Az itt látható ammonitesz lenyomatok Európa-szerte ismertek.

A Villánykövesden látható - maga nemében egyedülálló - háromszintes pincesor sok turistát és borkedvelőt vonz a faluba. Műemlék együttese országos védelem alatt áll. A XVIII. század végén, a Batthyány-család építtette óriási pince ma is több jeles    esemény helyszíne. Itt    rendezik többek    között az Európai Bordalfesztivál megnyitóját és a borrendi avatásokat.

A    Villányi-hegység    északi    lábánál    fekvő    Palkonya    legnevezetesebb műemlék együttese a település határában

lévő, 53 présházból álló pincecsoport. A XIX. század folyamán fokozatosan kiépült pincefalu a betelepült németek korabeli építészeti kultúráját mutatja be. Országos műemléki védettséget élvez a község katolikus temploma is. A Batthyányiak építette és 1816-ban Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templom a hazai körtemplom építészet egy szép példája. A település évente visszatérő rendezvénye a „Pünkösdi Nyitott Pincék”, melyet minden év pünkösd vasárnapján rendeza helyi Önkormányzat.

baranya megye turizmusa

Múzeumok, műemlékek, látnivalók

Megbékélés

kápolna

Beremend, Szőlőhegy 7827 Beremend, Szabadságtér 1.

30 237-5166 72 574-920

Nyitva:

Igény szerint

Katolikus templom

7827 Beremend, Szabadságtér 7.

72 474-384

Előzetes

bejelentkezés

Mendele Ferenc Emlékház

7827 Beremend, Kiss Ernő u. 9.

72 574-920

Igény szerint

Katolikus templom

7815 Harkány, Ady Endre u.

72 479-966

Igény szerint

Templomkert, stációk és Morvái László tűzzománc alkotásai

7815 Harkány, Ady Endre u.

Szabadon

látogatható

Őslénykiállítás

7815 Harkány, Kossuth u. 2.

72 480-459

H-V:

10.00-18.00

Református

templom

7815 Harkány, Kossuth u. 64.

72 480-215

Igény szerint

Református

templom

7815 Harkány, Terehegyi u. 1.

20 588-3431

Igény szerint

Többdimenziós Művek Múzeuma

7815 Harkány, Szent István u. 40.

30 989-8391

K-V:

9.00-12.00,

15.00-18.00 SZO-V:

9.00-12.00

Sokac tájház

7874 Kásád, Rákóczi u. 28.

72 474-537

Előzetes

bejelentkezés

Kulcs:

Rákóczi u. 29.

Helytörténeti

gyűjtemény

7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6.

70 290-3408

Előzetes

bejelentkezés

Középkori templom

7822 Nagyharsány, Petőfi u.

72 568-000

Kulcs:

Petőfi u.18.

Szoborpark

7822 Nagyharsány

72 492-422

H-V:

8.00-18.00

Református

templom

7800 Nagytótfalu, Kossuth u.

72 351-165

Előzetes

bejelentkezés

Tájház és Iskolamúzeum

7800 Nagytótfalu, Kossuth u. 36.

72 351-165

03.01-10.31.

K-V: 10-16

Előzetes

bejelentkezés

11.01-02.28.

Előzetes

bejelentkezés

Téglagyűjtemény

7800 Nagytótfalu, Petőfi u.10.

30 407-7013

04.01-09.15.

H-V: 8-18 Szezonon kívül előzetes bejelentkezés

Körtemplom

7771 Palkonya, Fő u. 74.

72 492-308

Kulcs: Palkonya, Fő u. 30.

Ferencesek

temploma

7800 Siklós, Vajda János tér 1.

72 579-353

Előzetes

bejelentkezés

Görögkeleti Szerb templom

7800 Siklós, Táncsics Mihály u.

2005. májustól tatarozás miatt zárva

Kerámia Alkotóház

7800 Siklós, Vajda János tér 2.

72 352-257

05.01-09.30.

H-V:

10.00-17.00

Malkocs Bej dzsámija

7800 Siklós, Kossuth tér 15.

72 579-427

04.01-10.15.

K-V: 9.00-17.00

Vár

7800 Siklós, Vajda János tér 8.

72 579-427

04.15-10.15.

H-V: 9.00-18.00

10.16-04.15.

H-V: 9.00-16.00

Vármúzeum és

helytörténeti

kiállítás

7800 Siklós, Vajda János tér 8.

72 579-427

04.15-10.15.

K-V: 9.00-18.00

10.16-04.15.

K-V: 9.00-16.00

Kegytemplom és búcsújáróhely

7818 Siklós-Máriagyűd, Vujicsics u. 66.

72 579-000

10.15-04.15.

H-SZO: 9.00-16.30 V: 11.00-16.30

04.15-10.15.

H-SZO: 8.30-18.30 V: 11.00-18.30

Bormúzeum

7773 Villány, Bem u. 3.

72 492-130

K-SZO:

9.00-17.00

Katolikus templom

7773 Villány, Mathiász J. u. 3.

72/492-583

Előzetes

bejelentkezés

Lovaglási lehetőségek

Táltos Lovasudvar

7815 Harkány, Széchenyi tér 30/d

72 479-075

Vadrózsa Lovarda

7815 Harkány, Széchenyi tér 30/c

72 479-141

Lantos Lovastanya

7853 Matty-Gordisa, Kültelek

30 408-1316

Lovaskocsikázás

Villány és környéke

70 208-6522

Szabó Lovastanya

7773 Villány, Vásártér 2.

20 316-2664

Szabadidő

Strandfürdő

7827 Beremend, Kiss Ernő u.

72 474-122

Drávái sétahajózás

Drávaszabolcs, Kikötő

72 480-272

Mecsek Tours Utazási Iroda

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 2.

72 478-930

Tom-Túra Kft.

7815 Harkány, Klauzál u. 6.

72 279-264

Thermál Travel Utazási Iroda

7815 Harkány, Kossuth u. 49.

72 580-115

Harkányi Gyógyfürdő Rt.

7815 Harkány, Kossuth u. 7.

72 480-063 Nyitva tartás:

Gyógyfürdő:

9.00-18.00 Strandfürdő:

Télen: V-CS:

9.00-18.00

P, SZO: 9.00-20.00 Nyáron: 9.00-22.00

Sportcsarnok

7815 Harkány, Petőfi u. 42.

Vitái Tourist Kft.

7815 Harkány, Pf. 7.

72 352-854

Ivánbattány-horgásztó

Ivánbattyán

72 310-119

Márok-horgásztó

Márok külterület

72 492-601

Dráva-menti tanösvény

Matty

30 377-3413

Madár Emlékpark

Matty külterület

30 377-3413

Matty-horgásztó

Matty-Gordisa

külterület

30 851-5431

Szársomlyó tanösvény

Nagyharsány

72 517-200

Palkonya-Déli Horgásztó

Palkonya

30 560-0105

Strandfürdő

7800 Siklós, Baross Gábor u. 8.

72 579-552 72 579-840

Villány-Siklósi Borút Egyesület

7800 Siklós, Felszabadulás u. 3.

72 579-450

Borbála-horgásztó

Siklósnagyfalu

20 556-2013

Templomhegy tanösvény

Villány

72 517-200

Villány-Siklósi Borút Egyesület

7773 Villány,

Deák Ferenc u. 22.

72 492-181

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Gyurgyovics

Krisztián

7826 Alsószentmárton, Kossuth u. 35/a

20 315-6455

Kosárfonó

Gyurgyovics

Zsolt

7826 Alsószentmárton, Kossuth u. 35/a

30 563-4150

Kosárfonó

Ignácz István

7826 Alsószentmárton, Dankó u. 33

30 648-3682

Kosárfonó

Jovánovics

Sándor

7826 Alsószentmárton, Petőfi u.5.

20 315-6455

Kosárfonó

Orsós Péter

7826 Alsószentmárton, Alkotmány u. 6.

20 448-2205

Kosárfonó

Petrovics László

7826 Alsószentmárton, Dankó u. 29.

20 511-7834

Kosárfonó

Szigetvári Péter

7826 Alsószentmárton, Alkotmány u. 6.

20 522-4074

Kosárfonó

Hajdú Gyula

7815 Harkány, Petőfi u.73.

30 377-8308

Fafaragó

Kun Orsolya

7815 Harkány, Petőfi S. u. 109.

70 209-9214

Fazekas

Nagy Ágoston

7800 Siklós, Bartha M. 19.

72 716-339

Kisplasztika

fából

Németh Sára

7800 Siklós, Petőfi u.3.

72 495-122

Fazekas

Szántó Ákos

7800 Siklós, Vértanúk u. 10.

70 944-7405

Szíjgyártó

Major Judit

7771 Palkonya, Fő u. 2.

72 493-251

Szobrász,

keramikus

Ifjúsági szállások

BCM Vendégház

7827 Beremend, JózsefA. u. 12.

72 474-120

|S=H 120

Dráva Hotel B épület

7815 Harkány, Bartók B. u. 1.

72 580-810

helyek:  50

Égerliget

Vendégház

7815 Harkány, Berek u. 44

72 479-031

helyek:  52

Thermal Hotel Üdülőházak

7815 Harkány, Járó János u. 1.

72 480-500

helyek:  112

Termál Camping Panzió

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 6.

72 480-117

helyek: 80

baranya megye turizmusa

Ü3_:

baranya megye turizmusa

Kormorán

Vendégház

7854 Matty, Kossuth L. u. 92.

72 479-031

helyek:  20

Ifjúsági tábor

7800 Siklós, Harkányi u. 303.

72 579-297

helyek:  60

Kollégium és turistaszálló

7800 Siklós, Iskola u. 25.

72 496-200

helyek: 84

Teleki Zsigmond Kollégium

7773 Villány, Baross u. 100.

72 492-519

helyek: 80

Vendéglátóhelyek

Zsinkó Vendéglő

7851 Drávaszabolcs, Kun B. u.

72 379-215

Tenkes Csárda

7818 Csarnóta

72 424-057

Domino Étterem

7815 Harkány, 48-as tér

72 480-034

Éden Pizzéria

7815 Harkány, Kossuth u. 14.

72 479-270

Katalin Vendéglő

7815 Harkány, JózsefA. u. 19.

72 480-694

Lepke Bisztró

7815 Harkány, Zsigmond sétány 1.

72 480-416

Liget Étterem

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 8.

72 351-866

Muskátli Csárda

7815 Harkány, Ady E. u. 19.

72 479-390

Nimród Étterem

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 11.

72 479-653

Paprika Vendéglő

7815 Harkány, Petőfi u. 6.

72 480-021

Park Vendéglő

7815 Harkány, Ady E. u. 10.

72 478-924

Robinson Étterem

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

72 415-160

Szecsuán Étterem

7815 Harkány, Kossuth L. u. 5.

72 310-719

Szigeti Halászcsárda

7815 Harkány, Rózsa Ferenc u.

72 480-126

Táltos Étterem

7815 Harkány, Széchenyi tér 30.

72 479-075

Terasz Vendéglő

7815 Harkány, Petőfi u. 37.

72 479-067

Xavin Étterem

7815 Harkány, Kossuth u. 43.

72 479-399

Zöldkert Vendéglő

7815 Harkány, AranyJános u. 12.

30 403-5803

Központi Étterem

7800 Siklós, Kossuth tér 5.

72 579-409

Faló Étterem

7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 15.

72 351-341

Két Sirály Étterem

7800 Siklós, Mária u. 3.

30 238-1411

Tenkes Kisvendéglő

7800 Siklós, Felszabadulás u. 65/a

72 352-900

Vasúti Vendéglő

7800 Siklós, Vasút u. 9.

72 579-053

Fülemüle Csárda

7773 Villány, Kültelek

72 492-939

Oportó Étterem

7773 Villány, Baross G. u. 33.

72 492-582

Villány Gyöngyszeme Étterem

7773 Villány, Baross G. u. 41-43.

72 492-710

Falusi szálláshelyek

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Csicseri Vendégház

7817 Diósviszló, Petőfi u. 76/b

72 430-009

helyek: 4/8

Zalay Ház

7815 Harkány, Külterület

30 451-6672

helyek:  2/5

Horváth Vendégház

7827 Kásád, Rákóczi u. 16.

30 474-4143

helyek:  2/6

Nitt Vendégház

7821 Kisharsány, Pincesor 13.

30 947-6631

helyek:  3/12

Diszlberger Ház

7767 Kiskassa, Petőfi u. 70.

72 439-170

helyek: 5/14

Kata Porta

7768 Kistótfalu, Kossuth u. 15.

30 235-0680

helyek:  6/10

Schmieder-Saád Vendégház

7822 Nagyharsány, Petőfi u. 50.

30 216-0176

helyek:  2/8

Weisz Pince

7822 Nagyharsány, Remetedülő

72 492-275

helyek: 3/8

Blázsovics Ház

7771 Palkonya, Fő u. 103.

30 256-5577

helyek: 3/8

Borostyán Vendégház

7771 Palkonya, Fő u. 98.

20 915-7960

helyek: 4/15

Borvirág Vendégház

7771 Palkonya, Pincesor 23.

30 348-0841

helyek:  2/7

Frech Ház

7771 Palkonya, Fő u. 30.

30 223-3434

helyek:  2/2

Pergola Vendégház

7771 Palkonya, Fő u. 93.

72 492-329

helyek:  3/5

Kosztolányi Vendégház

7811Túrony, Kossuth u. 2.

72 424-789

helyek:  2/8

Túri Ház

7811Túrony, Kossuth u. 2.

72 424-875

helyek:  2/6

Kohlmann Vendégház

7766 Újpetre, Kossuth u. 147.

30 986-1059

helyek: 1 3/9

Bachmann Ház

7773 Vi

lány, Remete dűlő

30 527-9627

helyek:  2/8

Bene Ház

7773 Vi

lány, Baross Gábor u. 7.

72 492-351

helyek: 8/20

Boncz Ház

7773 Vi

lány, Batthyány u. 38.

72 492-452

helyek: 1/4

Borbarátok Vendégháza

7773 Vi

lány, Oportó u. 9.

30 213-3212

helyek: 5/12

Burai Vendégház

7773 Vi

lány, Erkel F. u. 22.

20 343-1676

helyek: 4/8

Dani Vendégház

7773 Vi

lány, Hunyadi u. 44.

72 492-677

helyek:  2/5

Eckhardt Ház

7773 Vi

lány, Batthyány u. 31.

72 492-529

helyek:  2/4

Kővári Vendégház

7773 Vi

lány, Rákóczi u. 25.

72 492-117

helyek: 3/10

Kürti Vendégház

7773 Vi

lány, Hunyadi u. 27.

72 492-057

helyek:  1/4

Marika Vendégház

7773 Vi

lány, Vörösmarty u. 16.

72 492-435

helyek:  2/4

Müller Ház

7773 Vi

lány, Hunyadi u. 42.

72 492-675

helyek: 3/8

Nádasi Vendégház

7773 Vi

lány, Petőfi u. 14/a

72 492-723

helyek: 3/9

Szemes Panzió

7773 Vi

lány, Baross Gábor u. 2/a

72 492-479

helyek: 3/7

Szende Ház

7773 Vi

lány, dr. Dombay u. 12.

72 492-360

helyek: 4/9

Takáts Ház

7773 Vi

lány, Rákóczi u. 8.

72 492-072

helyek: 3/9

Urszity Vendégház

7773 Vi

lány, FáyAndrás u. 22.

72 492-184

helyek: 3/7

Vitényi Ház

7773 Vi

lány, Baross Gábor u. 76/2.

72 492-095

helyek: 3/11

Nesz Ház

7772 Vi

lánykövesd, Petőfi u. 50

72 492-444

helyek: 3/6

Parasztporta

7772 Vi

lánykövesd, Kossuth u. 17.

72 493-200

helyek:  2/2

Ternyei Vendégház

7768 Vokány, Rákóczi u. 5.

72 718-346

helyek: 3/8

baranya megye turizmusa

Szállodák, panziók, vendégházak

Arborétum Hotel***

7815 Harkány, Siklósi út 21.

72 480-808

arboretum@email.com

www.hotels.hu/arboretum

P

öcs

ér

helyek:  25/56

Arzenál Vendégház

7815 Harkány, Drávaszabolcsi út

72 480-087

l*=H 15/72

Átrium Hotel***

7815 Harkány, Kossuth u. 10.

72 580-880

www.atriumharkany.hu atriumharkany@centernet.hu

P

Öcs

35/78

Baranya Hotel***

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 5-7.

72 480-245

hotel.baranya@axelero.hu

www.hotelbaranya.hu

P

fi

RENT

effe

***

helyek:  81/174

BCM Vendégház

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 13.

72 480-023

szallas@bcmvendeghaz.hu

www.bcmvendeghaz.hu

P

öcs

l*=H 10/21

Dianett Apartmanház

7815 Harkány, Rózsa Ferenc u. 2.

72 480-335

www.maganszallahely.hu/

dianett

RENT

<$&

helyek: 4/10

Dráva Hotel**

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.

72 580-810

drava@mecsektours.hu

www.mecsektours.hu

P

Öcs

fi

helyek:  71/150

Forrás Panzió

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 12.

72 480-567

groszkft@dravanet.hu

P

öcs

fi

helyek: 18/46

Franyó Panzió

7815 Harkány, Ságvári u. 25/a

72 480-404

arboretum@email.com

P

öcs

l*=H 14/25

Gabriella Apartmanház

7815 Harkány, Kölcsey Ferenc u. 16.

72 480-793

mattan@axelero.hu

P

helyek:  6/12

Harkány Gyógyfürdő Rt.

7815 Harkány, Kossuth u. 7.

72 480-251

harka nyfurdo@axelero.hu www.harkanyfurdo.hu

P

helyek:

Harkány Panzió

7815 Harkány, Ságvári u. 14.

72 479-260

helyek: 9/34

Kager Hotel**

7815 Harkány,

Szent István út 50-52.

72 580-200

hotel.kager@axelero.hu

www.hotel-kager.hu

P

IT

RENT

helyek:  17/42

Kokó Panzió

7815 Harkány, AranyJános u. 7/b

72 480-326

kokopanzio@freemail.hu

EH

helyek:  9/20

Korona Hotel***

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 3.

72 580-830

korona@mail.com

www.hotels.hu/koronatermal

US UH

helyek:  44/100

Lídia Apartman Hotel

7815 Harkány, Kossuth u. 49.

72 479-740

lidiahot@externet.hu

IHH

r

RENT

helyek:  40/82

Margaréta Panzió

7815 Harkány, Liszt Ferenc tér 3.

72 479-617

p

fi

i**

RENT

helyek:  20/59

Marika Panzió

7815 Harkány, Körösi Cs. S. u. 39.

72 480-435

12/30

Mediterrán Apartmanház

7815 Harkány, Táncsics út 54/a

72 480-272

dravahajo@freemail.hu

p

Öcs

6/18

Oberhauser Apartmanház

7815 Harkány, Sallai u. 16.

20 953-7503

aquaterra@axelero.hu

p

Öcs

helyek:  4/12

Park Panzió

7815 Harkány, Ady Endre u. 10.

72 478-924

p

öcs

fi

helyek: 6/16

Platán Komfort Hotel**

7815 Harkány, Bartók Béla u. 15.

72 580-800

info@hotelplatan.com

www.hotelplatan.com

p

öcs

fi

RENT

AA

helyek:  63/120

Serena Apartmanház

7815 Harkány, Kossuth u. 44.

72 479-998

tollas@fiebermail.hu

p

Öcs

|s=i 4/9

Siesta Club Hotel***

7815 Harkány, Kossuth u. 17.

72 480-611

siesta.chotel@

hschszallodalanc.hu

p

öcs

fi

RENT

1ífo

helyek:  83/243

Stribli Apartmanház

7815 Harkány, Kölcseytér 7.

72 479-823

EH

helyek:  5/11

Szilencium Panzió

7815 Harkány, Kölcseytér32.

72 479-190

EHffl

7/17

Thermal Hotel

Harkány***+*

7815 Harkány, Járó János u. 1.

72 480-500

info@thermalhotelharkany.hu www.thermalhotelharkany.hu

E

H

RENT

fi

UkiJ

ár

helyek:

108/216

Üdülő Panzió

7815 Harkány, Ságvári u. 14.

72 479-260

p

helyek: 9/28

Well Hotel***

7815 Harkány, Bartók Béla u. 2.

72 580-860

wellhotel@axelero.hu

www.wellhotel.hu

p

Öcs

Rt?

25/47

Xavin Hotel***

7815 Harkány, Kossuth u. 43.

72 580-158

xavin@freemail.hu

www.hotels.hu/xavinhotel

p

öcs

fi

r

helyek:  34/64

Központi Szálloda***

7800 Siklós, Kossuth tér 5.

72 579-409

info@kozponti.hu

www.kozponti.hu

p

öcs

fi

[*±k

helyek:  25/50

Kaiserin Sissy Dóm Panzió

7766 Újpetre-Grécpuszta

72 377-162

P

fi

helyek:  14/28

Bock Panzió

7773 Villány, Batthyány u. 15.

72 492-919

bockbor@bock.hu

www.bock.hu

P

ÜCS

fi

É”

m

helyek:  16/32

Centrum Panzió

7773 Villány, Deák Ferenc u. 2.

72 493-099

imre@kulgusz.hu

www.cenrtumpanzio.hu

P

ÜCS

helyek:  4/9

Gere Panzió

7773 Villány, Diófás tér 4.

72 492-195

gerepanzio@gere.hu

www.gere.hu

P

TI

s

RENT

iT

helyek:  14/36

Oportó Panzió

7773 Villány,

Baross Gábor u. 33.

72 492-582

oporto@axelero.hu

www.oporto.hu

Öcs

fi

ér

s

11/22

Ottó Panzió

7773 Villány, Petőfi u.5.

30 936-3877

ottopanzio.villany@enternet.hu

www.ottopanzio.hu

p

ÜCS

5

helyek:  6/22

Péter Panzió

7773 Villány, Oportó u. 23.

72 492-145

w\

s

helyek:  5/12

Polgár Panzió

7773 Villány, Hunyadi u. 19.

72 492-053

info@polgarpince.hu www.polgarpince.hu

p

ÜCS

fi

f

helyek: 11/21

Solt Pince Panzió

7773 Villány, Batthyány u. 3/a

72 492-483

soltz@dravanet.hu

www.villany/soltpince

p

s

helyek:  7/16

Villány Gyöngyszeme Panzió

7773 Villány,

Baross Gábor u. 41-43.

72 492-710

kovacsgumi @ bekesnet.hu www.gyongyszem.villany.hu

ÜCB

fi

s

helyek:  6/12

Hotel Cabernet***

7772 Villánykövesd, Petőfi u. 29.

72 592-900

hotelca bernet@mail.datanet.hu www.hotelcabernet.hu

P

ÜCS

fi

BE

helyek: 25/54

Bock Pince Panzió Étterem

7773 Villány, Batthyány u. 15.

Tel.: +36 72/492-919 Fax: +36 72/592-010

E-mail: bock@bock.hu

www.bock.hu

baranya megye turizmusa

Szeretettel várjuk a Villányi Bárok Házában!

baranya megye turizmusa

Blum Pince

Cím: 7772 Villánykövesd, Pincesor4 - 5., Tel.: 06 30 902 -072 E-mail: blumpince@axelero.hu www.blum.villany.hu

Villánykövesd műemlék pincesorán gazdag borválasztékkal, házias magyaros ízekkel várja egyéni és csoportos vendégeit (max. 200 fő) az év minden napján (előzetes bejelentkezés alapján) a Blum Család.


baranya megye turizmusa

Szolgáltatások:

Melegkonyhás étterem: 2.000-4.000 Ft/fő Borkóstolás borkorcsolyával: 700-2.600 Ft/fő

Szállás: 10.400-13 900 Ft/2 fő/éjszaka reggelivel és Wellness használattal (szauna, szolárium, pezsgőfürdő)

*    Pincelátogatás

*    Palackozott borértékesítés


   Konferenciaterem


A mediterrán hangulatú Villány központjában található Bock Pince Panzió Étterem 17


szobával, étteremmel és konferenciateremmel várja minden kedves vendégét. Töltsön el nálunk egy kellemes hétvégét, kóstolja meg pincészetünk méltán híres borait és élvezze barátságos vendégszeretetünket.


baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Kempingek

Castrum Camping

7815 Harkány, Drávaszabolcsi u. 1.

72 480-722

Termál Camping és Fogadó

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 6.

72 480-117

Borpincék és borkóstolás

baranya megye turizmusa

Vylyan Pincészet

8721 Kisharsány, Fekete hegy

72 579-700

Borkápolna

7800 Siklós, Felszabadulás u. 36.

20 982-8012

Brunyai Pince

7800 Siklós, Akasztófa dűlő

30 520-7085

Daka Pince

7800 Siklós, Szabadság u. 26.

72 352-822

Fontányi Borászat

7800 Siklós, Csukma dűlő 150.

72 579-431

Rudolf Borház

7800 Siklós, Felszabadulás u. 97.

30 901-0949

Takács Pince

7800 Siklós, Vokányi u.

20 989-4477

Tollas Pince és Serena Borház

7800 Siklós, Iskola u. 7.

30 956-1695

Bajor Péterné

7800 Siklós-Máriagyűd, Tenkes u. 14.

72 351-143

Siklósi Bácsi pincéje

7800 Siklós-Máriagyűd, Járó P. u. 35.

72 579-296

BockJózsef pincéje

7773 Villány, Batthyányi u. 15.

72 192-919

Bortrezor

7773 Villány, AranyJános u. 7.

72 492-194

Csányi Pincészet

7773 Villány, Adyfasor 2.

72 492-130

Dalium Pince

7773 Villány,

Dr. Dombay u. 3.

72 592-081

Fritsch Pince

7773 Villány,

Baross Gábor u. 97.

72 492-371

Gere Attila pincéje

7773 Villány, Diófás tér 4.

72 492-195

Gere Tamás pincéje

7773 Villány, Diófás u. 1.

72 468-888

Günzer Tamás pincéje

7773 Villány,

Baross Gábor u. 79.

72 493-163

Günzer Zoltán pincéje

7773 Villány, Oportó u. 13.

72 492-608

Kecskés Pince

7773 Villány, Petőfi u.66.

72 493-055

Keller Pince

7773 Villány, Táncsics u. 2.

72 492-428

Kovács Pince

7773 Villány, FáyAndrás u. 21.

30 620-4065

Költő Borház

7773 Villány, FáyAndrás u. 29.

72 493-254

Malatinszky Csaba pincéje

7773 Villány, Batthyányi u. 27.

72 493-042

Mául Pince

7773 Villány,

Baross Gábor u. 39.

72 592-064

Mayer Pince

7773 Villány, Batthyányi u. 23.

72 492-984

MolnárTamás pincéje

7773 Villány, Batthyányi u. 42.

72 492-596

Ősi Misi pincéje

7773 Villány, Baross Gábor u. 5.

30 226-7003

Pólya pince

7773 Villány,

Baross Gábor u. 58.

30 213-3212

Solt pince

7773 Villány, Batthyányi u. 3/a

72 492-483

Szende Pince

7773 Villány, Rákóczi u. 4.

72 492-396

Tiffán Ede pincéje

7773 Villány, Teleki u. 9.

72 492-500

Tröszt Pince

7773 Villány, Rákóczi u. 2.

72 492-162

Vitényi Pince

7773 Villány,

Baross Gábor u. 76/2.

72 492-095

Wunderlich Pince

7773 Villány, Szőlő u. 7.

72 592-970

Blum Pince

7772 Villánykövesd, Pincesor 4-5.

30 902-7072

Polgár Pince

7772 Villánykövesd, Petőfi u. 51.

72 492-194

Tiffán Imre pincéje

7772 Villánykövesd, Pincesor 14-15.

72 492-446

tradíció szakértelem elegancia

POL

baranya megye turizmusa

Polgár Pincészet és Panzió Villány, Hunyadi u. 19. Tel./Fax: 72/492-194 www.polgarpince.hu info@polgarpince.hu

Az 1996-os Év Bortermelője,

Polgár Zoltán

családi vállalkozása a történelmi villányi borvidéken a tradíciókra alapozva, de a mai borszerető közönség ízléséhez alkalmazkodva zamatos fehér, üdítő rosé és siller, könnyű és testes, nemes vörös boraival várja Önöket is pincészetében, kényelmes panziójában.

Borainkat megkóstolhatja az ország számos éttermében és vendéglőjében, vagy megvásárolhatja vinotékákban, bevásárlóközpontokban.

Harkányi Gyógyfürdő Rt.

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

baranya megye turizmusa

Tel: 72 480-251, Fax: 72 480-435 E-mail: harkanyfurdo@axelero.hu www.harkanyfurdo.hu

A gyógyító víz...

A 13,5 hektáron elterülő Harkányi Gyógy- és strandfürdő a napsütötte Baranyában, a Tenkes-hegy lábánál kínálja szolgáltatásait. Az Európában egyedülálló harkányi kénes gyógyvíz 62 méteres mélységekből tör a felszínre. Ásványi anyagtartalma több mint 1.000 mg/l. A gyógyító víz gyógyírt jelent a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedőknek. A gyógyvíz fogalom a mozgásszervi betegségek gyógyításában! Gyógyulnak a krónikus nőgyógyászati gyulladások, megszűnhet a gyulladás okozta sterilitás is. Bőrgyógyászaink kiváló eredményeket értek el a pikkelysömör (psoriasis) kezelése során a harkányi gyógyvízzel.

A közelmúltban újjá varázsolt gyógymedencék, önálló, magas színvonalú gyógyászati részleg, természetgyógyászati kezelések, látványfürdő és strandfürdő várja a gyógyulni és kikapcsolódni vágyó vendégeket.

Javallatok: mozgásszervi megbetegedések minden válfaja, balesetek utáni utókezelés, nőgyógyászati gyulladások, csontritkulás stb. Ellenjavallatok: szív, érrendszeri, keringési megbetegedések, magas vérnyomás, daganatos megbetegedések.

Amit a test és a lélek megkíván, az év minden napján nyitva tartó fürdő felajánlja Önnek!

Nyitva tartás

Gyógyfürdő

Strandfürdő


Télen


Nyáron

9:00 - 18:00 9:00 -22:00


00 - 18:00 00 - 18:00 00 -20:00


mindennap


vasárnaptól csütörtökig vasárnaptól csütörtökig pénteken és szombaton


Hotel Xavin

Cím: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 43 Tel/Fax: 06 72 479-399, 72 580-158 E-mail: xavin@freemail.hu

Az 1998-ban épült hotel, a 2001-ben történt jelentős bővítés után 33 kétágyas és 1 négyágyas (több szoba pótágyazható) szobával rendelkezik, minden szoba erkélyes. 60 fős étterem, 100 fős mediterrán kerthelység, fedett medence, szauna és masszázshelységek állnak vendégeink rendelkezésére.

baranya megye turizmusa

Bianett Apartmanház

Cím: 7815 Harkány, Rózsa u. 2. Tel/Fax: 72/480-335,30/600-266 E-mail: dianett@axelero.hu www.termaltravel.hu

Mediterrán hangulatú, központi fekvésű apartmanház, parkosított, csendes belső udvarral, 300 m távolságra a gyógyfürdőtől. A 2-3 ágyas pótágyazható, földszintes apartmanok különálló hálószobával, fürdőszobával, színestelevíziós nappalival, felszerelt konyhával, valamint kertibútorral kiegészített terasszal rendelkeznek. Szolgáltatások: zárt gépkocsiparkoló, kerti grill, napozóágyak, kerékpárkölcsönzés, internetkapcsolat, programszervezés, üdvözlő ital.

Ár: 5000,-Ft/apartman/éj-től 2 főre.

baranya megye turizmusa

Hotel Kager

Cím: 7815 Harkány, Szent István u. 50-52. Tel.: 06 72 580-200 Fax: 06 72 580-215 E-mail: hotel.kager@axelero.hu www.hotel-kager.hu

Egy csendes utcában, de mégis a városközponthoz közel, a gyógyfürdőtől gyalogosan kb. 5 percnyire, fekszik a Hotel Kager. Berendezéseivel, technikai felszereltségével, kényelmével és nem utolsó sorban hangulatos dél-tiroli stílusú küllemével messze felülmúlja Harkány hasonló funkciójú épületeinek színvonalát. Ideális körülményeket nyújt a pihenéshez, gyógyüdüléshez, szakmai rendezvények, tanfolyamok lebonyolításához.

A szobák színes Tv-vel, minibárral, telefonnal, trezorral felszereltek. A szobákhoz esztétikusán kialakított fürdőszoba tartozik.

Látogasson el hozzánk, hogy személyesen is élvezhesse a Hotel Kager vendégszeretetét!!

baranya megye turizmusa

Cím: 7815 Harkány, Járó u. 1. Tel.: +36 72 480 336 Fax: +36 72 480 408 info@thermalhotelharkany.hu www.thermalhotelharkany.hu

Élvezze a tökéletes kényelmet és nyugalmat!

A Danubius Béta Thermal Hotel Harkány*** (HOTEL AGRO) megújultan és megszépültén várja kedves új és törzsvendégeit! A város központjától kb. 500 méterre található gyógyszálló pihentető környezetben kínálja színvonalas szolgáltatásait a kikapcsolódni, gyógyulni vagy sportolni vágyóknak. Jól felszerelt, a kor igényeinek megfelelő 105 db kétágyas (részben pótágyazható) hotelszoba (fürdőszoba, színes televízió, telefon, minibár, balkon) és 3 db apartman áll a Vendégek rendelkezésére. Az aktív pihenést és kikapcsolódást kedvelőknek ajánljuk 11 x 22 méteres termálvizes (30 °C) medencénket, szaunánkat és pezsgőfürdőnket, melyeket szállóvendégeink ingyenesen vehetnek igénybe. Mindezeken túl a kényelmet még lift, napozóterasz, saját gyógyászati részleg — az értékek biztonságát, pedig őrzöttparkoló, valamint safe is biztosítja Ahol a gyógyítás és az Ön egészsége a legfontosabb!

baranya megye turizmusa

Szállodánk gyógyászati részlege orvosi szaktanácsadás mellett magas színvonalú kezeléseket biztosít. Gyógycentrumunkban mindezeket kúracsomagok formájában, illetve különálló szolgáltatásként is igénybe veheti.

baranya megye turizmusa

Termál Kemping

Cím: 7815 Harkány, Bajcsy-Zs. út 6.

250 Lakókocsihely, 100 sátorhely,

Termál Hotel* (26 db zuhanyzós szoba),

Termál Panzió* (20 db mosdós szoba) és 21 db Termál Üdüloház

Tel.:/Fax: 72 480117

E-mail: harkany@mecsektours.hu

www.mecsektours.hu

Hotel Dráva***/**

Cím: 7815 Harkány, Bartók B. út 1. 46 db 2 ágyas háromcsillagos szoba, 3 db apartman,

23 db 2 ágyas kétcsillagos szoba Tel.:72 580 810 Fax: 72 580813

E-mail: drava@mecsektours.hu www.mecsektours.hu

Horváth Fogadó

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Cím: 7827 Kásád, Rákóczi u. 16. Tel.: 30/474-4143, 30/308-6537 www.horvathfogado-kasad.hu

baranya megye turizmusa

Kásád Magyarország legdélibb települése. Nem tartozik a villányi történelmi borvidékhez, de hagyományőrző kultúrája miatt rendkívül értékes része ezen kistérségnek. A falu elzártsága, határhoz való közelsége miatt sokáig megőrizte népi hagyományait.

baranya megye turizmusa

A lakosok többsége horvát/sokac nemzetiségű. Az itt található Sokac Tájház, egy közel 300 éves eredeti épület a sokacok egykori életébe, mindennapjaiba és népi kultúrájába enged betekintést. Hagyományuk az építészetben, népviseletben, néptáncban, népzenében a mai napig nyomon követhető.

Szálláslehetőség: 4-6 fő részére

Elhelyezés: két háló franciaággyal, konyha, ebédlő kemencével, fürdőszoba. Ellátás: Igény szerint teljes vagy félpanziós ellátás.

Egyéb szolgáltatások: kerékpár, szekerezés (ló vagy szamár), játszótér, biztonságos parkolás, termál strandolási lehetőség (3000 m).

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

Mohács Baranya megye keleti részén, a Duna jobb partján található. Pécs felől az 57-es, Budapest felől az 56. számú úton közelíthető meg. Pécs felől érkezve Szederkényt éri el először az utazó. A Karasica patak völgyében fekvő település Falumúzeuma a község múltját, fejlődését mutatja az őskortól napjainkig. A történelmi dokumentumokon kívül a múzeum anyagát néprajzi tárgyak is színesítik. Itt kapott helyet a Koch Valéria nevét viselő emlékszoba is.

A főútról letérve érhető el Máriakéménd. Kegytemploma a XV. században épült gótikus stílusban. A hagyomány szerint 1740 áprilisában a középkori templom romjainál öt lány előtt megjelent a Szűzanya, így egyre többen kezdtek ide zarándokolni Az egyhajós, támpilléres, torony nélküli templomot 1746-ban barokk stílusban építették át. A Falumúzeumban az érdeklődők megismerhetik a település és a német nemzetiség múltját, mindennapjait.

Hagyományokban, történelmi mútban gazdag kisvárost vesz célba, aki a közel 4000 lakosú Bolyba utazik. Első írásos emléke a XI. századból való, mely egyházi birtokként említi. A település és környéke a XVIII. század elején került a Batthyány-grófok tulajdonába. Az 1800-as évek elején épült műemlék klasszicista Batthyány - Montenuovo kastély napjainkban gyermekotthonnak ad helyet. A Hősök terén áll az 1746-ban Batthyány Károly által építtetett barokk katolikus templom. Montenuovo herceg mauzóleuma 1894-ben épült historizáló neoromán és neogót stílusban. Az 1752-ből származó uradalmi magtár egykori sajtérlelő pincéjében ma egy száz főt befogadó, igényes Borház működik. Az épületben található továbbá a

43 000 kötetes Városi Könyvtár, emeletén pedig Helytörténeti állandó kiállítás tekinthető meg. A város főterén álló Erzsébet Vigadó a település kulturális életétszervezi, a turisztikai információ szolgáltatását pedig az itt működő Tourinform Iroda végzi.

Egyedülálló, bólyi népszokás a bibliai eredetű húsvét hétfői Emmaus-járás, és egyre több érdeklődőt vonz a Szüreti Csirkepaprikásfőző Fesztivál is. A város búcsúját október 20-án, Szent Vendel napján tartják.

A település mellett különálló pincefalu található. A szőlő és borkultúra nemes hagyományára alapozva alakult meg 1999-ben a Mohács-Bóly Fehérborút Egyesület, mely a város és a térség idegenforgalmát hivatott növelni. Az egyesület immár harmadik alkalommal, június utolsó hétvégéjén rendezi mega Fehérborok fehérpecsenyék gasztronómiai fesztiválját.

Bolytól 1,5 km-re Békáspusztán az egykori Montenuovo-uradalom gazdasági központjában agrártörténeti múzeum létesült. A Boly Rt. kezelésében lévő 34000 ha-os vadászterületen több kiemelkedő trófeájú vad is terítékre került. Szálláslehetőséget az Rt. saját vadászpanziója biztosít. A település évente megrendezésre kerülő eseménye a Békáspusztai Lovasnapok.

A Bolytól 5 km-re lévő Nagynyárád idősebb lakói a mai napig beszélik őseik német nyelvjárását, megőrizték viseletűket, hagyományaikat és népszokásaikat. A Falumúzeumban az iskolatörténeti kiállítás mellett korabeli használati eszközök

baranya megye turizmusa

tekinthetők meg. A községbe látogatók részt vehetnek a minden év júliusában megrendezésre kerülő Országos Kékfestő Fesztiválon és a hagyományos Sváb lakodalmason. Ritka népi iparos mesterség művelője a nagynyárádi Sárdi János kékfestő, a Népművészet Mestere. Unokájával, Auth Andorral ma is kézi munkával előállított nyomódúcok segítségével készíti az indigóval festett kelméket.

A Majson található Szent Paraszkéva Ortodox Templom a bólyi kistérség egyik legjelentősebb építészeti, egyháztörténeti emléke. A templomot egy, a XVIII. század elején már álló épület helyére 1781-ben építtette a majsi szerb ortodox egyházközség. Különlegessége az egyedülálló toronysisakja. Megtekintésre érdemesek a rendkívül ritka, egyedi olajtechnikával készült faliképéi, valamint az a néhány ikon, mely a mintakönyvekben fel nem lelhető szentkép-kompozíciókat örökít meg. Az egyházközség mindössze egy alkalommal, október 27-én, védőszentje ünnepén tart liturgiát. A település Német Tájházában egy berendezett német nemzetiségi és egy felvidéki lakószoba, valamint egy konyha látható. Az idelátogatók részt vehetnek minden év augusztusában a Majsi ínyencfesztiválon, és megkóstolhatják a finom, helyben sütött réteseket is.

Mohács több mint 900 éves város, a Duna határkikötője. Fejlődésére kedvezően hatott földrajzi helyzete. A tatárjárás okozta pusztítások után ismét fejlődésnek indult, és a XIII-XIV. században kialakult nemesi vármegye központja, majd a XV. századtól mezőváros lett. A virágzást a török hódítás törte meg. A gyászos emlékezetű 1526-os mohácsi csata után a város szinte teljes egészében elpusztult, csak az 1687-es nagyharsányi győztes ütközet után szabadult fel a török hódoltság alól. A nemzetiségek (magyarok, sokácok, németek, szerbek) nagyarányú betelepítéséta népesség megfogyatkozása indokolta.

A város főterén álló Csatatéri Emléktemplom (Fogadalmi Templom) alapkövét a mohácsi csata 400 éves évfordulóján helyezték el. A tényleges építkezés azonban csak 1929-ben kezdődött és 1940-ig tartott. Mohácson járva érdemes felkeresni a Kanizsai Dorottya Múzeumot, ahol a „Magyarországi horvátok, szerbek és szlovének népművészete” címmel néprajzi kiállítás tekinthető meg. A múzeum másik állandó kiállítása az 1526. évi csata történetét mutatja be. A Kossuth Filmszínházban látható Mohács Népei című gyűjtemény a városban élő legnagyobb létszámú népcsoportok: a magyarok, sokácok, svábok, szerbek és cigányok ruházatát ismerteti meg az érdeklődőkkel. Mohács XVIII. századi újjáéledésére a Püspöki Templom, a ma gimnáziumként működő egykori püspöki palota, valamint az egyszerű homlokzatú ferences templom és kolostor emlékeztet. A török veszedelem elől hazánkban védelmet kereső szerbek 1732-ben építették fel ortodox templomukat, melynek mai berendezése és ikonosztáza (képfala) a XIX. század első feléből származik.

A Mohácsi Történelmi Emlékparkot a várostól délre fekvő Sátorhely közelében, a csata 450 éves évfordulóján, 1976-ban avatták fel. A közel 8 hektárnyi, természetvédelmi területen fekvő emlékhelyen a harcban elesett katonákra, elpusztult lovakra 120 fából faragott művészi sírjel emlékeztet. A temetőkert öt keresztény tömegsírja a mintegy négyszáz itt elesett katona végső nyughelye.

A változatos kulturális programok közül nemzetközi hírű a farsang végét jelző busójárás. Május közepén a vízenjárók védőszentje, Nepomuki Szent János tiszteletére tartanak ünnepségsorozatot, júniusban a nemzetközi Dalosünnep gazdagítja a programok sorát. Az augusztust méltán említhetjük Mohács fesztiválhónapjaként, hiszen pár nap eltéréssel három nagyszabású rendezvény követi egymást: Babfőző-, majd Sörfesztivál és Nemzetközi Néptáncfesztivál várja a vendégeket. Szeptemberben Szüreti- és Borfesztivált rendeznek.

baranya megye turizmusa

A szélsőséges éghajlattól mentes, szubmediterrán jellegű időjárás évezredek óta kedvező a szőlőtermesztés számára. Illatban és ízben gazdag, testes, zömében fehér borok érlelődnek e tájon. Jellemző fajták a zöld veltelini, az olaszrizling, a rizlingszilváni és a chardonnay. Itt található a Mohácsi Hegyközség területe, amely a történelmi Mecsekaljai borvidék része. Az itteni lankákon termett nedű egyre több borversenyen szerepel szép sikerrel.

Újmohácsról, a Duna bal partjáról, remek túralehetőség nyílik akár gyalog és kerékpárral a Riha-tóhoz (3 kilométer), a Karapancsai erdőbe (20 kilométer), és az árvízvédelmi töltésen, a Duna mellett haladva - akár Bajára is (27 kilométer). Az ártéri erdők szintén kellemes sétalehetőséget kínálnak. Újmohácson egyébként (a révátkelőtől balra, felfelé haladva a folyó partján) a Duna-Dráva Nemzeti Park által kialakított, 3 kilométeres tanösvény nyújt lehetőséget a gazdag élővilág megismerésére.

Mohácstól észak-, illetve dél-keletre eső területek jelentős hányada a Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegységének része. A nemzeti park határán fekvő egykori halászfaluban, Kölkeden 2002-ben nyitotta meg kapuit az Európában egyedülálló Fehér Gólya Múzeum. Bemutatásra kerül itt a környék - a Duna-Dráva Nemzeti Park - jellegzetes faunája és flórája, a világ gólyái, és vonulási útvonalaik elektronikus diorámán. A községben ezen kívül 17 fehér gólyapár is fészkel. A falu mellett található az a horgászparadicsom, mely a Duna holtágaiból jött létre. Az öt részre tagolt horgászvíz összesen 20 km2-nyi területű, csendes, hamisítatlan vízi világ. Kapitális harcsák, csukák és egyéb halak kerülnek itt horogra. Igény esetén a környéken való horgászathoz, vadászathoz vezető is kérhető.

Hímesházán a betérő vendég több hagyományos kézműves mesterséget is megismerhet. Lehetőség van a csuhéfonás, korongozás, kovácsolás, seprűkötés alapismereteinek elsajátítására is. Heller András bognármester műhelyében a teljes munkafolyamat megtekinthető; napjainkban is készülnek még itt hintók, kocsikerekek. A Német Nemzetiségi Tájház a településen élő németség mindennapjait mutatja be az 1900-1950-igterjedő időszakban.

A Csele-völgyében meghúzódó Szebény az írásos emlékek szerint a XIII. századtól lakott település. A község Falumúzeumában helyben gyűjtött régi használati eszközöket és a helyi magyar népviseletet tekinthetik meg az érdeklődők. A tájházban tett séta során Szebény története is megelevenedik a látogatók előtt.

A Geresdi-dombság déli lejtőjén fekvő Somberek népességének összetétele a történelem során többször változott. A török hódoltság előtt magyarok lakta településen a XVIII. században már szerbek éltek. A németek betelepítése 1740-ben kezdődött, s rövidesen a német lakosság került többségbe. Az itt élő és valaha élt népcsoportok kultúrájába enged bepillantást a Helytörténeti Gyűjtemény. A kiállításon berendezett német, székely és felvidéki szoba látható, ahol az itt lakó emberek használati tárgyai, berendezései, népviseleti ruhái találhatók. A szerb közösség Görög Keleti Ortodox Temploma 1700-1710 között épült. Műemléki védelmet élvez a görcsönydobokai úton található XV. századi gótikus templomrom és a temetőkápolna, amely 1829-ben épült klasszicista stílusban.

A Mohács felől Pécsváradra vezető út mentén találhatjuk Palotabozsokot. A török hódoltság idején, mint megannyi Mohács környéki falu, elnéptelenedett. A szerbek betelepülése 1711-ben kezdődött, majd 1724-től számos német család is otthonra lelt itt. Használati eszközeiket és mindennapjaikba enged bepillantást Kerner Pál gyűjteménye, amely egy felújított sváb parasztházban kapott helyet. A településen élt magyaroknak állít emléket a főutca egyik régi lakóházában kialakított Székely szoba.

baranya megye turizmusa

A korabeli használati tárgyakon kívül régi székely viselet is látható itt.

Festői környezetben fekszik Dunaszekcső, római kori nevén Lugio. A Várhegyről elénk táruló, kanyarodó Duna látványa kivételes élmény. A helyi Falumúzeum értékes néprajzi gyűjteménnyel büszkélkedhet. A településen előkerült egyik értékes római kori lelet a Marcus Aurelius római császár lovas szobrának fejrésze, melyjelenlega pécsi Régészeti Múzeumban látható. A nyaranta megrendezendő, látványos Lugio Napok erre a korra emlékeztetnek: a falu utcáin korhű jelmezekbe öltözött "római légionáriusok” masíroznak, a Dunán harci gálya szeli a habokat, s a vállalkozó kedvűek maguk is evezőt ragadhatnak.

Múzeumok, műemlékek, látnivalók

Helytörténeti

Kiállítás

7754 Boly, Széchenyi tér 8.

69 368-305

Nyitva:

K-V:

15.00-18.00

Kálvária

Boly, Pincesor

Batthyány-Montenuovo kastély és kastélypark

7754 Boly, Hősök tere 5.

69 368-241

Batthyány-

Montenuovo

Mauzóleum

7754 Boly, Temető u.

69 368-100

Előzetes

bejelentkezés

Mezőgazdasági

Múzeum

Bóly-Békáspuszta

69 369-566

Előzetes

bejelentkezés

Falumúzeum

7712

Dunaszekcső, Rév u. 4.

69 335-010

Előzetes

bejelentkezés

H-V:

8.00-12.00

Német Nemzetiségi Néprajzi Gyűjtemény

7735 Hímesháza, Petőfi u. 70.

69 347-446

Előzetes

bejelentkezés

Bognár műhely és bemutató

7735 Hímesháza, AranyJ. u. 6.

30 377 3542

Előzetes

bejelentkezés

Gólyamúzeum

7717 Kölked, Széchenyi u. 1.

69 384-208

04.01-10.01.

SZ-V:

10.00-16.00

10.01-03.31.

P-SZO:

10.00-16.00

Német Tájház

7783 Majs, Táncsics u. 378.

69 380-139

Előzetes

bejelentkezés

Szerb ortodox templom

7783 Majs, Ifjúságtér 147.

69 380-329

Előzetes

bejelentkezés

Falumúzeum

7663 Máriaké-ménd, Petőfi u. 4.

69 353-101

Előzetes

bejelentkezés

Kegytemplom és búcsújáróhely

7663

Máriakéménd

69 353-105

Előzetes

bejelentkezés

Belvárosi plébánia templom

7700 Mohács, Szt. Mihály tér

69 322-866

Előzetes

bejelentkezés

Busó Ház

7700 Mohács, Kossuth u. 54.

69 302-677

H-P:

9.00-17.00 Nyitva tartási időn kívül bejelentkezés

Csatatéri

Emlékkápolna

7700 Mohács, Kossuth u.

69 322-866

Előzetes

bejelentkezés:

H-SZ-P:

69 300-164

Evangélikus

templom

7700 Mohács, Deáktér 4.

69 311-602

Előzetes

bejelentkezés

Fogadalmi templom

7700 Mohács, Széchenyi térl3.

69 303-279

04.01-10.31.

H-P:

9.00-12.00,

13.00-16.00

11.01-03.31.

Előzetes

bejelentkezés

Kanizsai Dorottya

Helytörténeti

Múzeum

7700 Mohács, Szerb u. 2.

69 311-536

Előzetes

bejelentkezés

Kanizsai Dorottya Néprajzi Múzeum

7700 Mohács, Városház u. 1.

69 311-536

04.01-10.31.

K-SZO:

10.00-16.00

11.01-03.31.

Előzetes

bejelentkezés

Mohács Népei Állandó Kiállítás

7700 Mohács, Deák tér 3.

69 510-477

K-V:

10.00-18.00

Püspöki templom

7700 Mohács, Szepessy 1. tér 4.

69 322-930

Előzetes

bejelentkezés

Református

templom

7700 Mohács, Kálvária u. 1.

69 311-336

Előzetes

bejelentkezés

Szerb templom

7700 Mohács, Szentháromság u. 33.

30 640-9607

Előzetes

bejelentkezés

Falumúzeum

7784 Nagynyárád, Kossuth u. 5.

69 374-145

Előzetes

bejelentkezés

Kerner Pál Gyűjteménye

7727

Palotabozsok, Petőfi u. 61.

69 341-085

Előzetes

bejelentkezés

Székely Szoba

7727

Palotabozsok, Kossuth L. u. 208.

69 341-325

Előzetes

bejelentkezés

Mohácsi Történelmi Emlékhely

7785 Sátorhely

69 382-130

04.01-04.30.

10.01-10.31.

Sz-V:

10.00-16.00

05.01-09.30.

K-V:

9.00-18.00

11.01-03.31. Zárva

Nyitva tartási időn kívül előzetes bejelentkezés

Helytörténeti

Gyűjtemény

7728 Somberek, Kossuth u. 113/a.

69 338-134

Előzetes

bejelentkezés

H-P:

9.00-12.00,

13.00-16.00

Katolikus templom

7728 Somberek, Kossuth u.

69 338-119

Előzetes

bejelentkezés

Görögkeleti ortodox templom

7728 Somberek, Rákóczi u. 1.

69 338-134

Előzetes

bejelentkezés

Falumúzeum

7725 Szebény, Rákóczi u. 12.

69 346-101

Falumúzeum

7651 Szederkény, Petőfi u. 10.

69 354-357

Koch Valéria Emlékszoba

7651 Szederkény, Petőfi u. 10.

69 354-357

Lovaglás

PM Lovasiskola

7712 Dunaszekcső, Rózsa u. 48.

69 335-068

Pegazus Lovasfarm

7700 Mohács, Eszéki u.

69 301-244

Bástya GMK lovaglás

7751 Monyoród, Bekötőút

30 956-5127

Szabadidő

Újmohácsi Tanösvény

Duna-Dráva Nemzeti Park

30 377-3409

Bédai Tanösvény

Duna-Dráva Nemzeti Park

30 377-3409

Uszoda

7700 Mohács, Indóház u. 1.

69 311-473

Motorcsónak bérlés

7700 Mohács

69 300-222

Kossuth Mozi

7700 Mohács, Deáktér3.

69 311-031

Kempingek

Aréna Kemping 7712 Dunaszekcső, Petőfi u. 146. 69 335-161

Látogatható műhellyel rendelkező kézművesek

Tárnoki Csaba

7754 Boly, Temető u. 1.

69 368-137

mézeskalács

készítő

Kovács Tibor és Ehmann Gabriella

7712 Dunaszekcső, Petőfi u.79.

69 335-165

keramikus

Ujváry-Menyhárt

Gézáné

7759 Lánycsók, Kossuth u. 11.

69 364-055

fazekas

Divy Ottóné

7700 Mohács, Felszabadulás u. 3.

69 311-403

kézi

gyapjúszövő

Englert Antal

7700 Mohács, Kígyó u. 7/a.

70 215-4289

busómaszk

faragó

Kalutácz Mátyás

7700 Mohács, Kossuth u. 54.

69 302-677

busómaszk

faragó

Kovácsics Ferenc

7700 Mohács, Korsós u. 71.

70 294-8240

fazekas

Grebenár Andor

7700 Mohács, Fáskert u. 8.

69 303-043

fafaragó

Merényiné Jeszek Éva

7700 Mohács, Gesztenyés dűlő 16.

72 244-807

tűzzománc

készítő

MolnárÁkos

7700 Mohács, Újváros 5/b.

30 273-5324

fazekas

Palágyi Istvánná

7700 Mohács, Kossuth u. 13.

69 322-081

kötélgyártó

Reininger László

7700 Mohács, Borza u. 38.

30 348-7748

keramikus

Szilágyi Ágnes

7700 Mohács, Széchenyi tér 14.

20 216-3460

fazekas

Sárdi János és Auth Andor

7784 Nagynyárád, Dózsa Gy. u. 5.

69 374-142

kékfestő

Ripszámné Werkmeister Rita

7784 Nagynyárád, Budai A. u. 34.

20 482-3831

csuhé és szalmabáb készítő, foltvarró

Ginter József

7727 Palotabozsok, Petőfi u.4.

69 341-091

fazekas

Jakab Györgyné

7725 Szebény, Hősök tere

69 346-055

tojásfestő

Reiszné

Sonnenberg Jutta

7737 Székelyszabar

30 366-0002

báb és

gyertyakészítő

baranya megye turizmusa

Grecht Vendégház Cím: 7754 Boly, Széchenyi u. 10. Tel: 06 20 976-357l;06 69 368-249 E-mail: grechtne01@gmx.net www.hotels.hu/grechthaz

A Grecht Vendégház Boly központjában, de mégis csendes helyen fekszik. A ház két apartmanból áll, melyekhez egy-egy nappali-étkező, két-két hálószoba, egy-egy konyha és egy-egy fürdőszoba tartozik. Az épület egy teljesen felújított parasztház, mely korhű bútorokkal van berendezve. Avendégházhoz egy szép nagy udvar is tartozik parkolási lehetőséggel.

Szolgáltatás ára: 2500 Ft/fo/éj

Borpincék, borkóstolás

Szállodák, panziók, vendégházak

Békás Panzió

7754 Bóly-Békáspuszta

69 369-565 69 368-088

bekaspanzio@freemail.hu www.hotels.hu/bekas

P

[TE

helyek:  15/29

Family Panzió

7754 Boly,

Pincesor hrsz.: 1950/2

20 988 1635

family-boly@freemail.hu

P

fi

helyek:  6/12

Kolping Ház

7754 Boly, Hősöktere 10.

69 368-665 69 568-020

kolpinghaz@boly.hu

H

helyek:  6/13

Aréna Panzió

7712 Dunaszekcső, Petőfi u. 146.

69 335-161

arenacamp@freemail.hu

II

|s=H 14/42

Autós Panzió

7700 Mohács, Bári u. 3.

69 329-048

FI

II

helyek: 7/22

Duna Panzió

7700 Mohács, Felső Dunasor 14.

69 302-450

dunapanzio@freemail.hu

H

helyek:  10/15

Pegazus

Lovasfarm

7700 Mohács, Eszéki u. 28/b

69 301-244 69 311-045

henglplast@axelero.hu

BH

*

H

helyek:  11/28

Révkapu Motel és Panzió

7700 Mohács, SzentJános u. 1.

69 311-129 69 322-228

www.mohacsgvg.hu

vgv@dravanet.hu

BBD

helyek: 7/20


Belvárdgyula Rt.

7747 Belvárdgyula, Ady E. u. 5.

69 358-106

Borház

7754 Boly, Széchenyi tér 10.

30 378-8714

Bruttyó István

7754 Boly, Széchenyi tér 9.

69 369-131

Kovács János

7754 Boly, Bánki Donát u. 5.

69 368-611

Kúcs Gyula

7754 Boly, Ady E. u. 15.

69 368-578

MáyAndrás

7754 Boly, Kandó K. u. 2.

20 9613886

Mészáros-Pólya

Pince

7754 Boly, Bánki D. u. 28.

69 368-629

Róthné Mészáros Ágnes

7754 Boly, Rákóczi u. 23.

69 368-933

Witzl János

7754 Boly, István u. 6.

20 988-1635

Rótt Ferenc

7663 Máriakéménd, Rákóczi u. 56.

69 353-181

Eberhardt György

7700 Mohács, JózsefA. u. 4/a.

69 311-854

Wirth György

7700 Mohács, Rózsa u. 23.

69 322-216

Madarász

Józsefné

7753Szajk, Petőfi u. 53.

69 561-017

Szabó Dezső'

7753Szajk, Kossuth, u. 116.

69 361-166

Markovics György

7651Szederkény, Ifjúság u. 2.

69 354-271

Német Nemzetiségi Diákotthon

7754 Boly, Hunyadi u. 3.

69 368-158

helyek:  96

Ifjúsági Turistaszálló

7724 Feked, Fő u. 6.

69 345-106

helyek:  20

Petőfi Sándor Kollégium

7700 Mohács, Liliom u. 50.

69 510-399

helyek:  240

Erzsébet Étterem

7754 Boly, Erzsébettér 1.

69 368-106

Halászcsárda

7700 Mohács, Szent Mihály tér 5.

69 322-542

II. Lajos Csárda

7700 Mohács, Szőlőhegy

69 329-149

Mediterrán Étterem

7700 Mohács, Szentháromságtér 27.

69 302-386

Sétány Étterem

7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 7.

69 311-517

Vendéglátó helyek


Ifjúsági szálláshelyek


Falusi szálláshelyek

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa

Marika Ház

7757 Babarc, Haladás u. 7.

69 362-144

helyek:  2/4

Korsós Pince

7711 Bár, Szőlőhegy, Ezerjó u. 2.

69 338-179

helyek: 2/4

Edit Vendégház

7754 Boly, Alsótukár (pincesor)

69 368-618

helyek: 2/5

Grátz Pince

7754 Boly, Mária-hegy

69 368-958

helyek:  3/6

Grecht Vendégház

7754 Boly, Széchenyi u. 11.

69 368-249

helyek: 4/8

Szabó Ház

7754 Boly, Szabadság u. 21.

69 369-012

helyek:  3/6

Ari Vendégház

7712 Dunaszekcső, Szőlő út 16.

20 438-0966

helyek: 3/9

Duna Vendégház

7712 Dunaszekcső, Damjanich u.

69 335-304

3/6

Júlia Vendégház

7712 Dunaszekcső, Szőlő u.

69 335-052

helyek:  3/10

Kati Vendégház

7712 Dunaszekcső, Móricz Zs. u.

69 335-093

helyek:  2/4

Keremaringó Vendégház

7712 Dunaszekcső, Rózsa u. 48.

69 335-068

helyek:  4/9

Lugio Vendégház

7712 Dunaszekcső, Dózsa Gy. u.

69 335-342

helyek: 3/9

Marika Vendégház

7712 Dunaszekcső, Rév u. 4.

20 443-7813

helyek:  4/8

Parti Vendégház

7712 Dunaszekcső, Széchenyi u. 39.

69 322-291

helyek:  2/6

Patak Szálló

7712 Dunaszekcső, Rákóczi u. 20.

69 335-549

helyek:  2/6

Sári Vendégház

7712 Dunaszekcső, II. Lajos u.

69 335-149

helyek: 3/7

Szent János Hegyi Nyaraló

7712 Dunaszekcső, SzentJános hegy

69 335-534

helyek: 2/8

Erdősmároki Parasztház

7735 Erdősmárok, Ady E. u. 75.

20 925-8550

helyek:  7/10

Heller Lak

7735 Hímesháza, AranyJ. u. 6.

69 347-280

helyek:  3/6

Heller Ház

7735 Hímesháza, Kossuth L. u. 112.

30 377 3542

helyek: 2/6

Millich Ház

7735 Hímesháza, JózsefA. u. 42.

69 347-250

2/4

Vár Lak

7735 Hímesháza, Petőfi S. u. 37.

69 347-030

helyek:  2/4

Wéber Ház

7735 Hímesháza, Petőfi S. u. 62.

69 347-051

helyek:  2/4

Léber Ház

7759 Lánycsók, Felsőgyep 2.

69 364-124

helyek:  4/8

Bayer Ház

7757 Liptód, Dobó 1. u. 26.

69 368-143

helyek:  3/9

Markesz Ház

7758 Liptód, Dobó 1. u. 23.

69 363-513

helyek:  4/10

Hermina Ház

7783 Majs, Táncsics M. u. 318.

69 380-038

helyek:  2/6

Beck Ház

7784 Nagynyárád,JózsefA. u. 18.

69 374-135

helyek:  3/10

Féth Ház

7784 Nagynyárád, Budai N. A. u. 27.

69 374-071

helyek:  2/5

Juhos Ház

7784 Nagynyárád,Táncsics M. u. 16.

69 374-165

helyek:  2/4

Kramm Ház

7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 43.

69 374-021

helyek: 3/6

László Ház

7784 Nagynyárád, Rákóczi u. 13.

69 374-074

helyek:  2/4

Mausz Ház

7784 Nagynyárád, Budai N. A. u. 14.

69 374-204

helyek:  3/9

Muskátlis Ház

7784 Nagynyárád, Zalka M. u. 29.

69 374-040

3/9

Ripszám Ház

7784 Nagynyárád, Budai N. A. u. 34.

69 374-145

helyek:  3/7

Rittinger Ház

7784 Nagynyárád, Rákóczi u. 9.

69 374-068

helyek:  2/4

Schrempf Ház

7784 Nagynyárád, Zalka M. u. 73.

69 374-147

helyek:  2/5

Staub Ház

7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 33.

69 374-011

l*=H 2/4

Wéber Ház

7784 Nagynyárád, Budai N. A. u. 23.

69 374-127

helyek:  2/4

Werkmeiszter Ház

7784 Nagynyárád, Budai N. A. u. 29.

69 374-134

helyek: 2/4

Zsifkovics Ház

7784 Nagynyárád, Zalka M. u. 29.

69 374-040

helyek: 2/4

Dési Ház

7651Szederkény, Pécsi út48/a.

69 354-338

l*=H 2/5

Korona Panzió

7755 Tóttós, Jókai M. u. 1.

69 376-115

helyek:  5/9

Balázs Vendégház

7714 Újmohács, Riha 28/a.

69 331-104

|S=1 5/10

baranya megye turizmusa

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK

A Duna-Dráva Nemzeti Park Európa utolsó, természetes árterei közé tartozik, amely az élővilág sokszínűségét tekintve is a legváltozatosabbak egyike. A múlt századi vízrendezések ellenére ma is nagy kiterjedésű területet éltet a két nagy folyó dinamikája. Az áradások hozták létre a lenyűgöző növény- és állatvilágot, ahol a vizes élőhelyekre jellemző növénytársulások szinte minden variációja megtalálható. Az állatvilág léte, ha lehet, még több szállal kötődik a területhez.

baranya megye turizmusa

GEMENC ÉS BÉDA-KARAPANCSA

A Duna menti ártéri erdőségek élőhelyet jelentenek madaraknak, kisemlősöknek és nagyvadnak egyaránt. Ezért Gemencet és Béda-Karapancsát hazánk mindmáig legjelentősebb vadászterületei között tartjuk számon. A kisebb-nagyobb, részben megközelíthetetlen, halban gazdag belső tavak, holtágak az élelemszerzés fő területei a gémfélék, fekete gólya, a rétisas és számos más, védett, fokozottan védett madár számára, de menedéket és zsákmányt kínálnak a vidra és vadmacska populációnak is. Ezért Gemenc nemcsak a vadászemberek között, de a természetfotósok körében is fogalom.

Tanösvények segítik a terület megismerését Gemencen, Szekszárd határában Bárányfokon, a Malomtelelő-tónál, és Pörbölyön a Nyéki Holt-Dunánál, valamint Bédán Kölked határában.

A DRÁVA

A Nemzeti Park Dráva menti területe élővilág tekintetében nagymértékben hasonlít a dunai ártérhez. Egyedi értéket képviselnek ugyanakkora folyó kavicszátonyain fészkelő madarak. Közülük is kiemelkedik a hazánkban csak itttalálható kis csér, de féltett, védett természeti értéket jelentenek a folyó felett keringő rétisasok és a fekete gólyák is. A Darányi Borókás homokpusztáival és láperdeivel jelent különlegességet, míg nyugatabbra, egyedülálló a Mura-Dráva torkolatnál a Zákányi-dombok növényvilága. Magyarországon csak itt nyílik a hármaslevelű szellőrózsa és sok kirándulót vonz a Szentmihály-hegyről nyíló panoráma, a több ágra szakadt Dráva árterének látképe is. A folyó teljes szakaszát ártéri erdők, holtágak és nagy kiterjedésű legelők kísérik, melyeket időszakosan a legkülönbözőbb lágyszárú növények borítanak virágba.

Tanösvények látogathatók Őrtilosban, Drávaszentesen a bemutató központnál, a Darányi Borókásban és Matty - Keselyősfapusztánál.

baranya megye turizmusabaranya megye turizmusa

TÁJVÉDELMI KÖRZETEK ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

A pécsi székhelyű Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fennhatósági területéhez tartozik még további négy tájvédelmi körzet és 18 természetvédelmi terület is a Dél-dunántúli régióban. Ezek között több terület igen sok látogatónak nyújt pihenést évről évre.

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetet földrajzi, éghajlati, geológiai adottságai, természetes növény és állatvilága, kultúrtörténeti és néprajzi emlékei miatt is sokan keresik fel. A déli fekvésű lejtőkön, sziklagyepeken orchideafélék virágoznak, az északi lejtőkön szinte aljnövényzet nélküli, árnyas bükkösök magasodnak. A területet behálózó túrautakról is látni olykor a tájvédelmi körzet botanikai különlegességét: a májusban virágzó, fokozottan védett bánáti bazsarózsát, de mindig találni érdekességeket.

Tanösvény a TK területén a Vár-völgyben a hegy geológiai érdekességeit mutatja be, míg az óbányai Pro Silva tanösvény az erdő életéről nyújt ismereteket.

Gyakran kirándulnak a pécsiek a Mecsek nyugati vidékén is. A Jakab-hegyre felérve közel 600 méter magasból tekinthetünk le a Baranyai-dombságra, a Dráva-síkra és megcsodáljuk útközben azokat a történeti emlékeket, amelyek évezredek kultúrájának mementóiként láthatók még ma is a hegy platóján. Európa második legnagyobb földsánca, a vaskori népek temetkezési szokásaiból megmaradt halomsírok, vagy akár az 1200-as évek elején épült pálos kolostor romjai megbabonázzák a látogatót. Tovább fokozzák az élményt a természeti különlegességek, a Remete-barlang, a Zsongor-kő kilátó és a Babás-szerkövek. A Jakab-hegyi Tanösvény segít végighaladni a területen minden látnivalót érintve.

Igen népszerű a kirándulók körében a magyar kikericsnek otthont adó Szársomlyó, amely azonban fokozottan védett terület, így csak szakvezetéssel látogatható. Tanösvény létesült a hegy értékeinek bemutatására nagyharsányi temető felett.

Szintén fokozottan védett a Baláta-tó, ahová csak kisvonattal lehet eljutni. A parton megfigyelő toronyból tekinthetünk le a jégkorszaki reliktumairól híres tóra. Környéke az 1990-es évekig a Honvédelmi Minisztérium vadászterülete volt, így embernek ide szinte lehetetlen volt bejutni.

Szintén kisvonat vezet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet egykori halastavai mentén a különleges homoki bükkösökig. A tógazdaság valaha a Széchenyiek birtoka volt, ők építették ki a gazdasági vasutat is, majd a területen húzódó II. világháborús aknazár segített a természetnek a vidék visszahódításában.

baranya megye turizmusa

LÁTNIVALÓK A DDNPI TERÜLETÉN

ABALIGETI-GYÓGYBARLANG

A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-gyógybarlang. A víz eróziós tevékenysége által alakftottformavilága következtében régebben a világ száz természeti csodája közé sorolták.

A folyamatos kutatások nyomán vált ismertté a gyalogosan, kényelmesen megtekinthető 466 méteres főág és a három, nehezen járható mellékág. A barlang, az emberi szem számára láthatatlanul, ma is változik. Erről a járat teljes hosszában folyó patak gondoskodik. Klímája, köszönhetően a 97 %-os páratartalmú levegőnek és a benne található gyulladáscsökkentő kalciumionoknak a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést.

baranya megye turizmusa

Nyitva tartás:

március 15.- októberlö.: 09.00 - 18.00 (utolsó csoport 17.00) októberlö. - március 15.: 10.00 - 15.00 (utolsó csoport 14.00)

Szünnap: Hétfő

Csoportos látogatás esetén kérjük előzetesen jelezzék érkezésüket!

Pollenmentes környezet allergiásoknak!

Március 15-től keresse speciális ajánlatunkat a www.ddnp.hu honlapon, vagy érdeklődjön a 72/498-766-os, illetve a 30/377-3404-estelefonszámokon

Tanösvény csábít a barlang feletti területre a mecseki élővilág felfedezésére.

DENEVÉRMÚZEUM

Az abaligeti Denevérmúzeum 2004-ben nyílt meg és egyedülálló tematikus bemutatóhelye a denevérek kevéssé ismert és misztikusnak tűnő világának. Az eltérő élőhelyek szerint, nagyszerű kialakítással, látványosan és valósághűen mutatja be a denevéreket. Megismerjük a denevérkutatás történetét, eszközeit és ez alapján denevérek főbb magyarországi tartózkodási helyeit és vándorlási útvonalát is.

Nyitva tartás:

március 15. - október 15.: 09.00 - 18.00 (utolsó belépés zárás előtt 30 perccel) októberl5. - március 15.: 10.00 - 15.00 Szünnap: Hétfő

Belépőjegyek és kombináltjegyek a barlangpénztárnál válthatók!

Érdeklődni azAbaligeti-barlang pénztárában a 72/498-766-os illetve a Denevérmúzeumban a 72/498-684-es telefonszámokon lehet.

„ÉLET AZ ÁRTÉREN” KIÁLLÍTÁS

A Duna gemenci árterületén áll Frigyes főherceg vadászkastélyt szimbolizáló, vörösfenyőből készült épülete, amely vadásztrófeáinak bemutatását szolgálta a budapesti millenniumi kiállításon. Ezt követően az épület többször változtatott helyszínt és funkciót is, Bárányfokra 1970-ben került.

A hangulatos belső térben a dunai ártér természeti és kultúrtörténeti értékeit diorámák, korabeli fotók és használati eszközök mutatják be. Az emberi szem számára rejtett élethelyzetek, élőhelyek tárulnak fel és megelevenednek az eltűnt ártéri mesterségek is.

Nyitva tartás:

március 15.- október31.: 09.00 - 17.00

baranya megye turizmusa

október31. - március 15.: előzetes egyeztetéssel csoportok számára

Érdeklődni lehet: a 30/255 -7866-os telefonszámon.

Tanösvény indul a kisvasút végállomásától az ártéri élőhelyek mentén.

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY - MOHÁCS

Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően,

1976-ban nyílt meg a Történelmi Emlékhely. A park területe több mint 15.000 katona végső nyughelye. A sírkertben elhelyezett kopjafák mellett megismerhető a harc történetileg rekonstruált lefolyása a már ismert, tragikus végkifejletig.

Nyitva tartás:

április 01.- április 30.: 10.00 - 16.00    Szünnap: Hétfő,    Kedd

május 01.-szeptember30.: 09.00 - 18.00    Szünnap: Hétfő

októberül.- október31.: 10.00 - 16.00    Szünnap: Hétfő,    Kedd

Érdeklődni leheti az Igazgatóság központjában a 72/518-226-os, illetve a Mohácsi Történelmi Emlékhely pénztárában a 72/498-766-ostelefonszámokon

baranya megye turizmusa

TÚRAÚTVONALAK A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK TERÜLETÉN

1.    ZÁKÁNY - ŐRTILOS - SZENTMIHÁLY-HEGY - BELEZNAVASÚTMEGÁLLÓ

baranya megye turizmusa

•    Látnivalók: A Zákány - Őrtilosi-dombok és az ártér élőhelyei

•    A túra teljes hossza: 10 km

•    Jelzés: Piros kereszt

•    Őrtiloson a túraút tanösvény útvonalát keresztezi Érdeklődni: Mezei Ervin 30/377-3417

2.    DRÁVASZENTESI ÜDE RÉT

A DDNPI Drávaszentesi Bemutató és Oktató Központja közelében induló tanösvény átvezet a nagy kiterjedésű legelőn és rehabilitált vizes élőhely mentén álló madármegfigyelő toronyhoz vezet.

Érdeklődni: Borián György 30/474-3591

3.    MATTY (MADÁREMLÉKPARK) - KESELYŐSFAPUSZTA - DRÁVAÁRTÉR

Keselyősfapusztától két kilométeres sétával járhatjuk be a Dráva árterén vezető tanösvényt.

baranya megye turizmusa

Érdeklődni: DaczónéTarlósi Hajnalka 30/377-3413

4.    KÖLKED (NAGY-RÉT) - BÉDAI TANÖSVÉNY - FEHÉR GÓLYA MÚZEUM

Indulás Kölkedről, látnivalók:

•    Fás legelők élővilága

•    Természetes ártéri biotópok megfigyelése, a fokgazdálkodás megismerése.

•    A Fehér Gólya Múzeum megtekintése

Érdeklődni: OmachtZoltán 30/377-3409

5.    SZEKSZÁRD ÉS BAJA-DUNAFÜRDŐ KÖZÖTT AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA ÚTVONALÁN

Három kapcsolódó tanösvény:

•    Bárányfokon, szekszárd határában a kisvasút végállomásánál

•    Malomtelelő-tó (piros kereszttel jelzett leágazás)

•    Nyéki Holt-Duna tanösvény (Pörböly határában)

Érdeklődni lehet: Kammermann Péter 30/377-3383 KERÉKPÁRBARÁT ÚTVONALAK

Kerékpárosok számára a Duna - csaknem mindenütt - burkolattal ellátott töltése és a Dráva menti alacsony forgalmú, kerékpárbarát mellékutak nyújtanak megfelelő túralehetőséget. Kerüljék az 55-ös és 56-os sz. főutakat!

TERMÉSZETFOTÓZÁS GEMENCEN

Egy időben csak nagy háttérkapcsolatokkal lehetett bejutni Gemencbe. A nemzeti park megalakulását követően felvállaltuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a területen történő fotózáshoz, de az élővilág védelmét szem előtt tartva ez csak a területet ismerő kísérővel történhet. Folyóink árterei nemcsak fajokban gazdag élőhelyek, hanem tájképileg is nagy értéket képviselnek. Gemenc legnagyobb hírneve is a még megmaradt kiváló vizes élőhelyeknek, ártereknek köszönhető, így ezek mentén több földi lest helyeztünk ki. Ezek a lesek természetes anyagból készültek és beleolvadnak a tájba. Mivel a rejtőzködő, belső erdei tavak mindig látogatottak, csak türelmes csendben kell várni, hogy táplálkozó fekete gólyákkal, nagykócsagokkal, sulymot evő vaddisznókkal, vagy hűsölni érkező szarvas csapattal találkozzunk. Itt mindig történik valami, ami egy természetfotós számára érdekes lehet.

baranya megye turizmusa

A Gemencre érkező természetfotósok általában az alábbi témákban készítik felvételeiket, melyekhez segítséget tudunk nyújtani:

•    nagyvadfotózás: leginkább szarvasbőgéskor és a téli időszakban a legjobb,

•    madárfotózás: a területre jellemző a fekete gólya és más egyéb gázlómadarak nagy tömege található meg a nyári időszakban költéskor és ősz elején vonuláskor a tipikus gyülekező és táplálkozó területek miatt,

•    téli madárfotózás: beetetett területen földi leskunyhókból fotózhatok a gemenci terület téli madárvendégei, ilyenkor megjelennek az egerészölyvek, dolmányosok, hollók, réti sasok, esetlegesen nyestek, rókák és vaddisznók.

•    tájképfotózás: szeptemberi ködös hajnalon öreg vízparti fák, a holtágak magánya, élettelensége, a vadvilág mozgalmassága: ez mind-mind Gemenc

A szabadon látogatható tanösvények mentén madármegfigyelő tornyok is szolgálják a szemlélődést és a fotózást. Innen kiváló hangulat- és tájképeket készíthet minden vendég.

Bővebb felvilágosítás: Kammermann Péter 30/377-3383

baranya megye turizmusa

Tourinform Baranya

H-7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tel.: 72 511-232, 72 213-315

Fax: 72 212-632

E-mail: baranya-m@tourinform.hu

Tourinform Boly

H-7754 Boly, Erzsébettér 1.

baranya megye turizmusa

Tel./fax: 69 368-100 E-mail: boly@tourinform.hu

Tourinform Harkány

H-7815 Harkány, Kossuth u. 2.

Tel.: 72 479-624 Fax: 72 479-989 E-mail: harkany@tourinform.hu

Tourinform Kárász

H-7333 Kárász, Petőfi u. 36.

Tel: 72 479-624

E-mail: karasz@tourinform.hu

Tourinform Mecsek-Hegyhát

H-7394 Magyarhertelend, Kossuth u. 46. Tel.: 72 521-002 Fax: 72 521-001

E-mail: magyarhertelend@tourinform.hu

Tourinform Mecsek-Hegyhát

H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

Tel.: 72 598-115 Fax: 72 598-119 E-mail: orfu@tourinform.hu

Tourinform Mohács

H-7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Tel.: 69 505-515 Fax: 69 505-504 E-mail: mohacs@tourinform.hu

Tourinform Pécsvárad

H-7720 Pécsvárad, Kossuth u. 31.

Tel/fax: 72 466-487

E-mail: pecsvarad@tourinform.hu

Tourinform Siklós

H-7800 Siklós, Felszabadulás u. 3.

Tel.: 72 579-090 Fax: 72 579-450 E-mail: siklos@tourinform.hu

72 | Baranya megye térképe és tourinform irodák

Látogassa meg honlapunkat: www.baranyatour.hu

baranya megye turizmusa

baranya megye turizmusa